Anda di halaman 1dari 13

TAJUK 1

Kualiti PENDIDIK
prasekolah

PROFESIONALISME DALAM
PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Profesionalisme boleh dikaitkan dengan

darjat, martabat atau prestij dan kedudukan


sosial yang tinggi dan dilihat sebagai elit,
diingini dan dikagumi.
Profesionalisma dalam prasekolah iaitu untuk

menyediakan program ke arah


perkembangan kanak-kanak.

Guru Prasekolah yang profesional perlu


menguasai perkara berikut:
Memahami ilmu pengetahuan yang mendalam tentang

perkembangan kanak-kanak dan mengaplikasinya


kepada kanak-kanak dalam amalan seharian.
Pemerhatian dan membuat penilaian ke atas tingkah
laku kanak=kanak.
Menstabilkan dan memperkukuhkan keselamatan dan
persekitaran yang selamat dan sihat untuk kanakkanak.
Merancang dan melaksanakan kurikulum berdasarkan
perkembangan kanak-kanak termasuklah sosial, emosi,
intrlrk dan kecekapan fizikal.

Sambungan
Menjalin hubungan yang mesra dengan

kanak-kanak sesuai dengan pertumbuhan dan


perkembangan mereka.
Menyediakan dan mengharmonikan hubungan
keluarga.
Mengenali kanak-kanak serta memahami cara
terbaik dalam kontek keluarga, budaya dan
masyarakat mereka.
Memahami profesion dan melaksanakan
komitmen yang tinggi dan terbaik.

KATEGORI PERKEMBANGAN
PROFESIONAL PENDIDIKAN AWAL
KANAK-KANAK
1. Memberikan komitment yang tinggi kepada

profesion:
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang

pendidikan awal kanak-kanak.


Melengkapkan diri dalam program latihan
pendidikan awal kanak-kanak.
Melengkapkan perkhidmatan dalam bidang
pendidikan awal kanak-kanak.

2. Berkelakuan mengikut etika terhadap kanak-

kanak, keluarga mereka dan kaki tangan


yang terlibat:
.menghormati semua orang
.menunjukkan keperihatinan kepada semua

kanak-kanak
.menghormati hal-hal peribadi.

3. Terus memperbaiki diri ke arah

perkembangan profesional
.mengikuti kursus dari masa ke semasa
.melibatkan diri dalam organisasi profesional

dan membaca penerbitan


.mewujudkan jaringan perhubungan dengan
institusi terlibat dengan pendidikan awal
kanak-kanak
.memberi sumbangan yang bernilai kepada
pendidikan awal kanak-kanak.

NILAI-NILAI
PROFESIONAL
1. BERILMU

. Mempunyai ilmu pengetahuan yang

tinggi dan kemahiran yang mengcukupi.


. Setiap anggota sentiasa berusaha untuk
meningkatkan kebolehan dan kemahiran
sedia ada.
. Menghasilkan perkhidmatan yang efisien
dan efektif.

NILAI-NILAI
PROFESIONAL
2- KREATIF DAN INOVATIF
Menggalakkan penyertaan yg lebih gigih oleh anggota
organisasi untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah
dalam organisasi.
3- BERINTEGRITI
Dikaitkan dgn nilai-nilai amanah, jujur dan
kebolehpercayaan.
Sentiasa memelihara kepentingan awam tanpa
mengambil kesempatan utk kepentingan diri sendiri.
Sebarang tugas dilaksanakan dgn penuh ketulusan hati.
Menggunakan kuasa dgn adil dan saksama.

NILAI-NILAI
PROFESIONAL
4. KEJUJURAN INTELEKTUAL
Jujur dalam mentadbir segala dasar.
Melaksanakan segala program serta projek kerajaan.
Iklas semasa memberi pendapat dan nasihat tanpa menyembunyikan
maklumat penting.
5. AKAUNTABILITI
Tanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan.
Memastikan pencapaian objektif dan matlamat tugas2 tersebut.
Mengikut peraturan yg ditetapkan, undang2 yang berkuatkuasa,
prosedur dan arahan.
Perlulah cekap dan mengutamakan sikap berhati-hati dan cermat.
Memastikan tidak ada pembaziran yg menjejaskan penhhunaan
sumber-sumber.

NILAI-NILAI PROFESIONAL
6. BERKECUALI
Tanpa membawa apa-apa bentuk tekanan luar
berhubung dgn sesuatu tuntutan yg berkaitan dgn
tugas awamnya.
Bersedia dan berusaha dgn bersungguh-sungguh
melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti yg
telah direncanakan oleh kerajaan
7. KEPIMPINAN
Memiliki ciri-ciri kepimpinan yg berkesan.
Berupaya mendorong, merangsang, membangun
serata mengembeling sepenuh tenaga kerja,
kepakaran dan peralatan yg ada bg mencapai
matlamat yg telah ditetapkan.

NILAI-NILAI
PROFESIONAL
8. BEKERJASAMA
. Budaya antara jabatan dlam melaksanakan

objektif.
. Setiap anggota PA tidak mungkin dapat
melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dgn berkesan secara bersendirian.
. Kerjasama dari semua peringkat
perkhidmatan amat diperlukan

KEPENTINGAN PROFESIONALIME
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Perkembangan pendidikan awal kanak-kanak
berkembang disebabkan oleh:
meningkatnya jumlah ibu bapa yang bekerja.
kanak-kanak yang berisiko tinggi (children at

risk).
kanakkanak yang bekeperluan khas
banyak pihak yang menyedari bahawa
permintaan terhadap keperluan penjagaan
kanak-kanak peringkat awal kanak-kanak
semakin penting.