Anda di halaman 1dari 3

Prosedur Penyemakan dan

Moderasi Skrip Ujian


KUMPULAN 3:
Adi Saifuddin
Nur Afrina
Fadzreen Shahira
Fatin Farhanim

SOALAN:
Penyemakan dan moderasi skrip ujian jawapan calon melibatkan
tiga proses berikut:1. Penyelarasan pemeriksaan skrip jawapan calon sebelum
pemeriksaan kertas jawapan dimulakan
2. Pemeriksaan skrip jawapan calon
3. Moderasi skrip jawapan
Senaraikan langkah-langkah melaksanakan setiap proses di
atas.

Pemeriksa diberi beberapa sampel skrip untuk diperiksa


berdasarkan skema pemarkahan

Pemeriksa memeriksa skrip dan kemudian membanding markah


yag diberi dengan markah yang diberi oleh pemeriksa lain dan ketua
pemeriksa

Pemeriksa dan ketua pemeriksa bersetuju dengan satu piawai untuk


memberi markah.

Pemeriksa akan memeriksa semua skrip berdasarkan skema


pemarkahan yang telah dipersetujui

Ketua pemeriksa akan memilih skrip-skrip yang telah diperiksa oleh


pemeriksa secar rawak untuk dimoderasi.