Anda di halaman 1dari 17

PAKK3063 PENGURUSAN ASUHAN

KANAK-KANAK
SEMESTER 3 TAHUN 2

TOPIK 1 : Amalan
Asuhan dan Interaksi
dengan Kanak-kanak

Hasil pembelajaran
Mengenal pasti konsep dan ciri amalan asuhan
serta interaksi dengan kanak-kanak dalam
Pendidikan Awal Kanak-kanak

Pengenalan
Pendidik/ pengasuh berperanan mengasuh,
membimbing dan mendidik kanak-kanak secara
langsung melalui aktiviti yang dijalankan
Proses mengasuh dan mendidik memerlukan
pengetahuan, kemahiran dan pengalaman
Pendidik mempunyai minat yang tinggi,
kecintaan kepada kanak-kanak, ada
kesungguhan, ada kreativiti.

Konsep amalan asuhan


Amalan perbuatan yang dilakukan secara
berterusan dan kerap sehingga akhirnya
menjadi kebiasaan.
Asuhan peliharaan dan didikan, jagaan,
awasan dan tunjuk ajar serta bimbingan
Pendidik/ pengasuh bertanggungjawab
melaksanakan amalan asuhan yang memberi
kesan positif kepada kanak-kanak

Antara amalan asuhan yang baik


Semasa kanak-kanak sampai di kelas
Waktu makan
Waktu bermain dan menjalankan aktiviti
Waktu mandi
Waktu tidur
Waktu pulang

Ciri-ciri amalan asuhan yang berkesan


Berlaku adil terhadap kanak-kanak
Menunjukkan rasa kasih melalui sentuhan dan
belaian
Menyokong dan menghormati hak individu dan
pilihannya
Menghormati kepercayaan, cara hidup dan
identiti kanak-kanak
Menyokong melalui perhubungan yang
berkesan
Menerima kanak-kanak seadanya
Menunjukkan empati terhadap keadaan kanak-

Nilai dan sikap pendidik


Nilai yang dipegang seseorang akan dapat dilihat
pada tingkah laku, percakapan dan memek muka
serta cara berinteraksi

Sikap- pandangan atau persepsi pendidik/


pengasuh terhadap kanak-kanak dan persekitaran
yang dijelmakan melalui tingkah laku

Ciri-ciri sahsiah yang perlu ada pada


pendidik/ pengasuh
Jujur
Bersedia
Sabar
Berintegriti
Menjadi teladan
Bertanggungjawab
Menepati masa
Berdisiplin
berketerampilan

Hubungan dan interaksi


pendidik/pengasuh dengan kanak-kanak
Hubungan pertalian antara pendidik/ pengasuh
dengan kanak-kanak
Interaksi tindakan/ perhubungan aktif antara satu
sama lain, saling bertindak dan berhubung
Pendidik/ pengasuh sebagai scaffolding yang
membimbing kanak-kanak supaya dapat
memperluaskan ZPD kanak-kanak (Teori Pembelajaran
Vygotsky)

Keperluan berhubung dengan kanakkanak


Untuk mendapat perhatian bagi keperluan
(fizikal, sosioemosi)
Untuk mendapatkan sokongan emosi
Untuk meluahkan perasaan
Untuk mengeluarkan buah fikiran

Perkara yang perlu diberi perhatian


apabila berhubung dengan kanak-kanak
Memberi masa yang cukup untuk menerangkan sesuatu
Meberi perhatian kepada setiap kanak-kanak
Memahami gerak geri kanak-kanak dan menerangkan
semula
Menggunakan perkataan yang betul dan tepat
Elakkan penggunaan bahasa pelat
Banyak bersoal jawab dengan kanak-kanak
Menggalakkan perbualan dua hala

Faktor-faktor yang menggalakkan hubungan pendidik dan


kanak-kanak

Menyediakan persekitaran yang menggalakkan


Memberi peluang kanak-kanak bercakap
mendengar dengan penuh perhatian semasa kanakkanak bercakap
Memberi sokongan emosi
Memberi arahan yang jelas dan tepat
Bersikap positif terhadap semua keputusan yang
diambil

Sambungan
Menunjukkan reaksi yang adil dan saksama
Bertolak ansur
Sentiasa menunjukkan kasih sayang dan
prihatin
Peka dengan keperluan kanak-kanak
Mendengar setiap soalan atau cerita kanakkanak

Peranan pendidik dalam menggalakkan


hubungan dan interaksi kanak-kanak
Galakkan kanak-kanak bercerita ( circle time)
Galakkan kanak-kanak bersoal jawab
Galakkan kanak-kanak berbual (cth waktu makan)
Galakkan kanak-kanak mengucapkan ucapan harian
Galakkan kanak-kanak melakonkan watak yang diminati
Galakkan kanak-kanak terlibat dalam sesi nyanyian dan
bercerita

Rumusan
Pendidik/ pengasuh perlu tahu cara berhubung dengan
kanak-kanak
Sikap dan nilai yang baik mencerminkan keperibadian
seseorang pendidik- pembentukan personaliti kanakkanak
Pendidik/ pengasuh perlu memahami amalan asuhan
yang menggalakkan interaksi dengan kanak-kanak
Pendidik/ pengasuh perlu mengenal pasti ciri-ciri sahsiah
dan mengamalkannya semasa bersama kanak-kanak

Aktiviti tutorial
Setiap kumpulan membentangkan satu contoh
amalan asuhan pendidikan awal kanak-kanak
di luar negara