Anda di halaman 1dari 27

KURSUS WAJIB SIJIL

SSM 1022
MATEMATIK

APA YANG ANDA DAPAT LIHAT ??

TOPIK 4 :
PERSAMAAN
LINEAR

HASIL PEMBELAJARAN
Mengenali ciri- ciri persamaan linear
Mengetahui mencari cara- cara mencari
kecerunan dan pintasan suatu garis lurus
Membina persamaan garis lurus y=mx+c
Memahami konsep pembinaan graf dan
melukis graf yang kemas bagi
persamaan linear

PENGENALAN

KECERUNAN

PINTASAN-X DAN PINTASAN-Y

MEMBINA PERSAMAAN GARIS


LURUS
MEMBINA DAN MELUKIS GRAF

LATIHAN PENGUKUHAN

PENGENALAN
Merupakan persamaan dalam satu atau
lebih pembolehubah
Kuasa pembolehubahnya ialah satu
Persamaannya dalam bentuk y= mx+c
Grafnya berbentuk garis lurus.

y
m=0
m=0

x
y

x
y

m>0
m<0
x

KECERUNAN
y

(x1,y1
)

y2 y1
m
x2 x1

(x2,y2)

CONTOH

Cari nilai kecerunan, m bagi pasangan titik berikut.

y2 y1
m
x2 x1

=
=
= -2
9

CUBA SOALAN INI


A

Cari nilai kecerunan, m bagi


pasangan titik berikut.

JAWAPAN

JAWAPAN
y2 y1
m
x2 x1

=
=
= -1

11

PINTASAN -X & PINTASAN-Y


Y
m=
kecerunan
c=
pintasan-y

Y= mx+c
Pintasan -y
X

0
Pintasan -x

12

MEMBINA PERSAMAAN GARIS


LURUS
m= kecerunan
C= pintasan -y

PENTING
!!!!!

=)

Contoh 1
Cari persamaan garis lurus bagi pasangan titik berikut
B
=)
Langkah 1 : Cari nilai kecerunan, m
y y1
m 2
x2 x1

13

m=
m=Langkah 2
Masukkan dalam formula = )
=7
=2
m=-

Persamaan garis lurus yang


terbina
14

MEMBINA DAN MELUKIS GRAF


Soalan :
Lukis graf yang memenuhi persamaan linear
Koordinat yang diberikan ialah :
B

Jawapan :
Langkah 1 : Lukis paksi-x dan paksi-y
Langkah 2 : Menentukan skala bagi paksi-x dan paksi-y
Langkah 3 :Plotkan koordinat yang diberikan iaitu ( 7,2 ) dan
( 4,3 )
Langkah 4 : Buat satu garisan lurus yang melalui dua titik
tersebut

Sambungan.
Langkah 5 : Pastikan garisan tersebut memotong nilai
13/3 pada
paksi-y
Langkah 6 : Labelkan
garisan
tersebut
dengan
y

persamaan

4 5

x
16

CUBA SOALAN INI


A

Cari nilai kecerunan, m bagi pasangan


titik berikut, bina persamaan dan lukis
graf berdasarkan persamaan tersebut

JAWAPAN

17

=)

JAWAPAN

Cari nilai kecerunan, m

m=
m=
Masukkan dalam formula = )
=1
=2
m=

18

Sambungan

4 5

19

LATIHAN PENGUKUHAN

Soalan 3
P
Q
a) Cari nilai kecerunan, m bagi pasangan titik
berikut.
b) Bina persamaan garis lurus dan graf bagi
pasangan titik tersebut.

Jawapan Latihan Pengukuhan


Soalan 1 :
i.Ya
ii.Ya
iii.Tidak
iv.Tidak
Soalan 2 :
i.Kecerunan,m :
ii.Kecerunan,m :
iii.Kecerunan,m :

6
Pintasan-y: 6
1/4 Pintasan-y: 0
-10 Pintasan-y: -5

Sambungan Jawapan
Soalan 3
a)m= -1/4
b)Persamaan garis lurus : y= -1/4x + 3
y

4
3
2
1
0

4 5

TAMAT TOPIK 4

Rujukan
Yoong Kwee Soon, Kho Chong Quan ( 2009 ), Xpress Vista
Mathematics PMR

1-2-3, Sasbadi Sdn Bhd, petaling Jaya

Noor Azalifah binti Mohamed, Norliza binti Zakaria ( 2005 ), Nota


Modul Matematik Gunaan 1 ( SPA 204 ), Kolej Komuniti Kementerian
Pengajian Tinggi
Yong Ping Kiang, Wong Kam Cheu, Chew Lee Kian ( 2008 ), Nexus
PMR 1-2-3

Mathematics, Sasbadi Sdn. Bhd.,Petaling Jaya

Laman web : http//tutor.com.my