Anda di halaman 1dari 18

Variasi

Perbezaan sifat
antara individu
daripada
spesies yang
sama.

Variasi dalam spesies kucing

Variasi dalam spesies


manusia

1. VARIASI SELANJAR
menunjukkan perbezaan yang TIDAK
jelas.
contoh : ketinggian, berat badan.
jika ditunjukkan dengan graf bar,
barnya TIDAK diasingkan.

Graf Variasi Selanjar

2. VARIASI TAK SELANJAR


menunjukkan perbezaan yang jelas.
contoh : kebolehan menggulung
lidah, cap jari.
Graf bar DIASINGKAN(Histogram)

Graf Variasi Tak Selanjar

Lukis graf (Variasi Tak


Selanjar)
Kumpulan darah

Bilangan pelajar

Jenis A

Jenis B

Jenis AB

Jenis O

Lukis Graf(Variasi Selanjar)


Ketinggian
(sentimeter)
145 kebawah
146 150
151 155
156 160
161 165
166 170
170 keatas

Bilangan Pelajar
2
3
5
9
7
3
1

Faktor Penyebab Variasi


Genetik/Keturunan Variasi
tak selanjar Eg; Warna
rambut
Persekitaran
(Cuaca/Kesuburan Tanah dll)
Variasi selanjar Eg; Berat
badan

Kepentingan Variasi
Meningkatkan kebolehan
menyesuaikan diri dengan
persekitaran
Menghasilkan kepelbagaian
organisma.

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar

Ciri
Perbezaan
Sifat
Perantaraan
Dipengaruhi
faktor alam
sekitar
Jenis taburan
graf
Pewarisan

Variasi Tak
Selanjar

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar

Ciri
Perbezaan
Sifat

Variasi Tak
Selanjar

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar
Tidak jelas

Ciri
Perbezaan
Sifat

Variasi Tak
Selanjar
Jelas

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar

Ciri
Perbezaan
Sifat
Perantaraan

Variasi Tak
Selanjar

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar

Ciri
Perbezaan
Sifat
Perantaraan
Dipengaruhi
faktor alam
sekitar

Variasi Tak
Selanjar

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar

Ciri
Perbezaan
Sifat
Perantaraan
Dipengaruhi
faktor alam
sekitar
Jenis taburan
graf

Variasi Tak
Selanjar

Perbezaan Variasi selanjar dan Variasi tak


selanjar
Variasi
Selanjar
Tak Jelas

Ciri

Perbezaan
Sifat
Ada
Perantaraan
Ya
Dipengaruhi
faktor alam
sekitar
Graf lengkung Jenis taburan
graf
Tidak diwarisi Pewarisan

Variasi Tak
Selanjar
Jelas
Tiada
Tidak

Graf
histogram
Diwarisi