Anda di halaman 1dari 20

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT SARAF

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang Jakarta 13650

NEUROANATOMI
SIRKULUS WILLISI
Disusun oleh : CRISTIAN PURBA
1261050225
Kepaniteraan Ilmu Penyakit Saraf
Periode 9 Mei 2016 11 Juni 2016
Fakultas Kedokteran
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta

Pendahuluan
Otak merupakan organ yang metabolismenya
paling aktif.
Otak diperdarahi oleh serangkaian pembuluh
darah atau arteri yang berlokasi di basis otak dan
dikenal dengan sirkulus willisi.
Sirkulus = circle ; willisi = founder

Dr.Thomas Willis

Source:www.historiadelamedicina.org/

Sirkulus Willisi
Darah mencapai sirkulus willisi melalui a.carotis
interna dan a.vertebralis.
Lapisan dan cavum pada otak.
(lih. gambar)

Source:www.ardiiana.blogspot.com

Darah dari Jantung

Source:www.ardiiana.blogspot.com

Arteri Carotis Communis

Source:www.ardiiana.blogspot.com

Truncus Brachiocephalica

Source:www.tidsskriftet.no

Truncus Brachiocephalica

Source:http://1.bp.
blogspot.com/

Arteri Carotis Interna


Pars Cervicalis
Pars Petrosa
Pars Cavernosa
Pars Serebralis

Source:www.dccdn.de

Lobus Otak

Source:www.fungsi.web.id

Arteri Cerebri Media

Arteri Cerebri Anterior & Posterior

Arteri Vertebralis
Arteri Meningens Posterior
Arteri Spinalis Posterior
Arteri Spinalis Anterior
Arteri Serebeli Inferior Posterior

In case:

Stroke (Stroke haemorragic perdarahan sub


arachnoid)

Daftar Pustaka
Chusid, J.G. Neuroanatomi Korelatif & Neurologi
Fungsi Bagian I, Gajah Mada University Press. 1983
Mardjono Mahar, Sidharta Priguna. NEUROLOGIS
KLINIS DASAR. Dian Rakyat ; Jakarta. 2000;274-275
Duus

P,

Diagnosis

Topik

Neurologi

Anatomi,

Fisiologi, Tanda, Gejala; Ed ke 2; EGC; Jakarta, 1994;


148-166, 309-38
McCaffrey,P. The Blood Supply, The Neuroscience on
the

Web

Series:CMSD

620

Neuroanatomy

Speech, Swallowing and Language, 2001.

of