Anda di halaman 1dari 11

Konsep Asas Muzik

( Ekspresi)
Disediakan oleh
Pensyarah

: Muhammad Afiq Bin Abd Aziz


: En. Steven

Definisi konsep ekspresi :


Satu gabungan semua elemen deskriptif
termasuk tempo & dinamik yang
menghasilkan satu ekspresi idea muzik
Berkaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran
yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik
Ditonjolkan melalui mud dan dinamik

Mud
Membentuk sifat dan suasana sesebuah karya muzik lazimnya
diterbitkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik
dipersembahkan.
Riang, sedih , bersemangat & sebagainya

Dinamik
Berkaitan dengan sifat kuat dan lembut bunyi muzik yang
dihasilkan dalam skor lagu.
Dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti
beransur lembut ( > ) dan beransur kuat ( < ) .

Objektif konsep ekspresi:


Mengenal pasti dan
membezakan antara
bunyi sesebuah
lagu/muzik yang kuat
dan lembut

Memahami bahawa
pada tempat-tempat
yang tertentu dalam
sesebuah lagu/muzik
boleh beransur menjadi
kuat atau sebaliknya

Memahami bahawa
sesebuah lagu/muzik
boleh dipelbagaikan
dengan bunyi pendek,
panjang, lembut,
terputus-putus & dll.

Crescendo,
Descrendo,
Dimnuendeo - Satu
siri bunyi boleh
dikuatkan atau
dilembutkan secara
beransur-ansur

Dinamik-Sesuatu
bunyi itu boleh
menjadi kuat atau
lembut

Sustain, Legato,
Staccato Sesuatu
bunyi itu boleh
dilanjutkan dan
dipendekkan secara
beransur

Konsep
Ekspresi

Sesuatu siri/sekuen
bunyi oleh
dicepatkan atau
dilambatkan

Sesebuah lagu muzik


mempunyai ciri-ciri
tersendiri Cth dalam
mud riang, sedih,
cergas.

Crescendo
Bunyi semakin keras
Dari bunyi lembut ke bunyi keras

Decrescendo
Bunyi semakin lembut
Dari bunyi keras ke bunyi lembut

Dinamik
Contoh-contoh Tanda Dinamik :
1.f (forte) = keras
2.ff (fortissimo) = sangat keras
3.fff (fortissimo assai) = sekeras mungkin
4.mf (mezzo forte) = setemgah keras
5.fp (forte piano) = mulai dengan keras dan diikuti lembut
6.p (piano) = lembut
7.pp (pianissimo) = sangat lembut
8.ppp (pianissimo possibile) = selembut mungkin
9.mp (mezzo piano) = setengah lembut

Perubahan tanda dinamik :


Diminuendo (dim) : melembut
Perdendosi : melembut sampai hilang
Smorzzande : sedikit demi sedikit hilang
Calando : mengurangi keras
Poco a poco : sedikit demi sedikit / lambat laun
Cresscendo(cres) : berangsur-angsur keras
Decrsescendo : berangsur-angsur lembu

S i m b o l dinamik

Contoh
Dinamik dalam Skor lagu

Presto : cepat
sekali
Presstissimo :
secepat-cepatnya
Vivase : cepat dan
girang

Andantino : kurang
cepat

Allegrissimo : lebih
cepat

Andante :
perlahan-lahan

Allegratto : agak
cepat

allegro moderato :
cepatnya sedang

Allegro : cepat

TANDA TEMPO
SEDANG

Moderato : sedang

TANDA TEMPO
CEPAT

TEMP
O

TANDA TEMPO
LAMBAT
Largo : lambat
Largissimo : lebih
lambat
Largeto : agak
lambat
Adagio : sangat
lambat penuh
perasaan
Grave : sangat
lambat sedih
Lento : sangat
lambat berhubunghubungan

SEKIAN,
Terima Kasih

Anda mungkin juga menyukai