Anda di halaman 1dari 42

PENSEJARAHAN

BARAT

PENSEJARAHAN/
historiografi
merujuk kepada hasil pengkajian dan
penulisan sejarah.
Merangkumi

Cara dan kaedah yang digunakan oleh


pengkaji untuk mengkaji peristiwa @fenomena
Sumber dan pendekatan yang digunakan
Sudut pandangan dan pemikiran berkenaan
pemasalah yang wujud dalam penulisan
sejarah

PENSEJARAHAN BARAT
Zaman Klasik

Pensejarahan abad kelima sebelum


Masihi iaitu pada zaman Yunani dan
Rom (zaman klasik).

HERODOTUS (484 424 S.M)

Herodotus

Sejarawan yang dianggap pertama dalam bidang


penulisan
Dikenali sebagai Bapa Sejarah dan Antropologi
karyanya yang terkenal iaitu Histories.
history atau sejarah itu diambil dan diterima
pakai sehingga hari ini.
Sesungguhnya kekuatan penulisan sejarahnya
mendapat pujian dari sejarawan kerana
kecekapannya menyusun bahan-bahan dengan baik.

Tujuan penulisannya adalah untuk

menerangkan asal-usul
sebab-musabab Perang Parsi
untuk merekodkan sejarah bagi generasi
seterusnya.

Menggunakan kaedah penyelidikan yang


sistematik dan menjalankan kajian yang
komprehensif.
temubual,
pemerhatian personal,
menggunakan tradisi lisan dan juga sumber
penulisan lain
mengembara

KELEMAHAN

Terpengaruh unsur sastera


puisi dan tradisi penglipur lara terutamanya lliad dan Odyssey.

memasukkan unsur ketentuan

tidak mengupas takrif yang lebih mendalam tentang


sejarah hari ini.

THUCYDIDES (460 400 S.M)

Thucydides

Menghuraikan dan menganalisa perang


Pelopenesia (431-404 BC) antara Athens dan
Sparta.

Menekankan penggunaan kronologi

membantah keras akan penggunaan mitos dan


legenda.

Bapa Pensejarahan Tradisional.

PENSEJARAHAN ROM

Pensejarahan Rom meniru pensejarahan


Yunani dari segi kaedah dan prinsip.
Hanya mengambil unsur yang negatif
seperti;
Mengorbankan kebenaran supaya menegakkan
dakyah
Mengelakkan kajian luar
Membuat penilaian berat sebelah
Menurunkan pengadilan moral.
Menunjukan kemunduran bukan perkembangan

Pengaruh Yunani
Fabius

Pictor menulis sejarah Rom


dalam bahasa Yunani (karyanya Annalssejarah Rom peringkat permulaan,
kebangkitan kuasa Rom dan
memasukan nilai-nilai murni)
Rom takluk Yunani dan tiru budayanya
Sistem pendidikan dirombak dan karyakarya Yunani diterjemah dan mengambil
ramai guru Yunani untuk didik anak2
Rom.

Sejarawan Rom
Anggap

ahli sejarah sebagai seorang


negarawan
Arif tentang selok belok politik dan
peperangan.

Tiga

orang sejarwan Rom yang paling


terkenal Sallust, Livy dan Tacitus
Sallust paparkan pemberontakan
seorang panglima Rom dan karang
sejarah perang Rom yang dia sendiri
saksikan.

Livy

mengalurkan kisah pertubuhan


kuasa Rom sejak tertubuhnya negara
itu sehingga menguasai seluruh
rantau Mediterranean.
Tacitus mengisahkan tentang bapa
mertuanya yang pernah menjadi
gabenor wilayah Britain, memaparkan
sejarah Rom dari 68 M hingga 96M.

Ciri umum pensejarahan klasik


Pertama- kekurangan

dari segi penggunaan


masa atau skel masa dalam penulisan sejarah.
Penulis yang berlainan menggunakan skel
waktu yang berlainan.
usaha sejarawan yang selanjutnya untuk
mengharmonikan jadual kronologi

Kedua- kebanyakan sejarawan kecuali


Thucydides mengatakan bahawa peristiwa
manusia adalah ditentukan oleh divine
forces.

Ketiga- sejarah ditulis dengan bahasa yang


penuh poetika dan rhetoric (flowery words).

Keempat- sejarah pada masa itu, adalah


untuk golongan atasan.

Zaman Pertengahan atau Middle


Ages

Pensejarahan Kristian Awal

Mula sejak 4 T.M

Terdapat banyak tulisan berbentuk teologi atau


falsafah agama

Tidak ada kajian yang tepat dan saintifik tentang


fakta-fakta sejarah sebenar- lebih sifat-sifat
ketuhanan.

Sumber utama kitab bible

Tetapi kenalkan konsep sejarah sejagat dan kaitkan


masa lampau dengan masa hadapan

Mula mengambil bentuk dari penulisan


Eusebius (Bapa sejarah gereja) pada kurun ke4 AD dengan tajuk Chornicles History yang
menceritakan tentang aktiviti agama Kristian,
bertemakan usaha aktiviti Gereja membawa
dunia kearah kejayaan.
Tokoh terkenal St. Augustine yang menulis
The City of God (413-426 AD) 22 jilid
Perlakuan dan perbuatan manusia adalah
pilihannya sendiri dan manusia menentukan ke
Bandar mana yang ia ingin kekal.

ST.AGUSTINE ( 345 430 S.M)

Zaman Humanisma atau


Rennaisance/ Reformasi
Aliran

intelektual di zaman Rennaissance


dan Reformation memainkan peranan
penting dalam menentukan standard
baru dalam penyelidikan dan penulisan
sejarah.

Ditambah

pula dengan legal studies di


Perancis dan England, bentuk baru diberi
kepada sejarah.

Humanism
Kehidupan

yang lebih sopistikated di


bandar-bandar Itali (city-states)
memberi satu bentuk dan fungsi baru
kepada pensejarahan pada kurun ke-15.

Mengikuti

modal klasik tetapi mereka


telah mengalihkan sebab ketuhanan
Pemulihan dan menghidupkan kembali
kebudayaan Yunani dan Rom
Ahli sejarah yang ulung Leonardo Bruni.

Sejarah di zaman ini ditulis dengan cara


classical rhetoric tetapi dicirikan dengan gaya
penulisan (penceritaan)
Terdapat sejarawan yang memfokuskan pada
kritikan sumber dalam merekonstruksikan
asal-usul Bandar-bandar Zaman Pertengahan
seperti Flavio Biondo (1388-1463).
Manakala Niccolo Machiavelli (1469-1527)
memperolehi sumber maklumat dan pengajaran
dari masa lalu (history) untuk meganalisis
Kelakuan dan perkembangan politik.

Kelemahan
Kecenderungan

menitikberatkan aspek
politik dan ketenteraan secara berlebihan
Tidak menyebut langsung kehidupan
ekonomi penduduk, institusi-institusi
sosial dan budaya, serta perkembangan
dalam bidang sastera, seni dan sains.
Keutamaan diberikan kepada babadbabad berbanding dengan sumber asli.
Melihat sejarah sebagai alat untuk
memberi panduan kepada kelas
berkuasa.

Di

zaman ini pengumpulan,


pemeliharaan dan kajian kritikal ke
atas dokumen telah diteruskan.
Pendekatan baru diperkenalkan
melalui kajian adat budaya
masyarakat(primitive) akibat proses
pejelajahan.

Penulisan Zaman
Kesedaran
Hasil

tulisan golongan philosophes.


Memperkenalkan konsep hak bagi manusia.
Sebab mereka sedaya upaya mahu
membebaskan pemikiran manusia daripada
kepercayaan karut dan tidak berfaedah.
Penulis-penulis pada era ini melihat diri
mereka bukan sahaja sebagai sarjana
kesusasteraan dan saintis tetapi juga
sebagai political reformers.

Idea ini diformulasikan dengan sangat


impresif oleh Voltaire (1751)

Cuba perkenalkan konsep sekular kepada


masyarakat agar mereka bebas daripada belenggu
gareja.

Condorcet (1743-1794) ahli falsafah dan


matematik berbangsa Perancis
Karyanya bertajuk Sketch for a Historical
Picture of the Progress of the Human Mind
telah membahagikan zaman kepada 10
bahagian.

Edward Gibbon dalam History of the Decline


and Fall of the Roman Empire (1776-1788)
telah menggunakan hampir keseluruhan
sumber yang diketahui wujud pada masa itu.
William Robertson, dianggap sebagai pelopor
sejarawan profesional di zaman ini kerana
penulisannya iaitu History of the Reign of the
Emperor Charles V(1764) yang
membicarakan bagaimana Negara-bangsa
Eropah terbentuk dan bagaimana hal2
menpengaruhi negara-negara ini berperanan
untuk mewujudkan tamadun Eropah baru.

Zaman Pensejarahan Moden


(Kurun ke 19)
Revolusi

Perancis.

Walaupun sejarah diajar dibeberapa


universiti, tetapi pengajarannya pada
sejarah Greek dan Roman ataupun
sejarah undang-undang.
Manakala di Oxford dan Cambridge,
tenaga pengajarnya bukanlah sarjana
tetapi golongan minat politik.

LEOPOLD VON RANKE (1795


1889)

Ranke dan kaedah penyelidikan baru


Seiring

sarjana yang berusaha untuk


mengatasi kekurangan kaedah dan
penyelidikan baru.

Ranke

pula memfokuskan pada kajian


sejarah hanya pada tahun 1820-an.

Ranke

sebagai wakil aliran pemikiran


Berlin (Berlin school)

Menekankan kepentingan penggunaan sumber


primer dan khususnya rujukan di Arkib .
Dalam hal pengenalan buku beliau History of the
Latin and German Nations from 1494 to 1514,
Ranke menjelaskan asas pendekatan sejarahnya.
Ranke juga menekankan penggunaan apparatus
ilmiah iaitu rujukan/bibliografi dan
notakaki/footnotes

Beliau memperkenalkan konsep what actually


happened, (apa sebenarnya berlaku)
Ranke juga bertanggungjawab dalam
menjadikan sejarah sebagai satu disiplin
pengajaran sistematik dan
teknik penggunaan sumber-sumber primer di
tahap Universiti.

Tema sejarah Ranke adalah sejarah diplomatik,

Ranke menekankan akumulasi fakta-fakta yang


benar dengan penggunaan sumber primer untuk
menghasilkan sejarah yang objektif dan benar.

Dipengaruhi oleh kemajuan sains pada kurun ke19, beberapa tokoh intelektual berusaha untuk
menghasilkan suatu jenis sejarah yang saintifik
dalam konsep yang berbeza.

Pada

kurun ke-20, tiga


perkembangan signifikan dalam
penyelidikan sejarah adalah:
perkembangan minat dalam sejarah
ekonomi sebagai satu jenis sub-history
yang dikembangkan oleh Ranke pada
kurun ke-19,
Usaha untuk menyatukan kembali
sejarah yang difragmentasikan subhistory melalui konsep total history
Pelopor utama pendekatan ini adalah
Lucien Febvre dan Marc Bloch

Keinginan untuk mengaplikasi method dan teknik


baru ke atas kajian sejarah yang kebanyakkanya
dipinjam dari social sains (termasuk arkeologi)
dan natural sains.
Pada masa sekarang, sejarawan telah
mempraktikkan pelbagai cara dan jenis
penyelidikan sejarah.

Karl Marx
Penulisan

Karl Marx meluas antara


period 1840s hingga 1880s.
Aliran pemikiran Marx juga disebut
konsep sejarah materialisme atau
sejarah kebendaan.
Haluan penulisan sejarah telah berubah
dari memberatkan politik kepada
sejarah ekonomi dan sosiologikal.

Perbincangan

beliau mengenai
pendekatan adalah berdasarkan pada
andaian:
kekayaan adalah penentu pergerakan
sejarah.
Menekankan kepentingan faktor-faktor
ekonomi sebagai pengerak sejarah dan
mengesampingkan peranan faktor lain
seperti institusi, idea dan nilai.
Sejarah haruslah dikaji melalui beberapa
siri perkembangan dari satu tahap ke
satu tahap seperti klasik, feudal dan
borjuis di mana setiap tahap ini
ditentukan oleh kekayaan yang
dihasilkan.

Teori Marx ini mengikut sejarawan adalah


unhistorical kerana meletakkan satu jenis
yang utama sebelum mengkaji peristiwaperistiwa sejarah.
Teori beliau tidak melihat peristiwa sejarah
dari dalamnya tetapi dari luarannya dan
menggunakan konsep material untuk
menghuraikan sejarah.
Namun demikian, jika Marxism atau konsep
sejarah materialist ini digunakan untuk
melihat
struktur ekonomi sebagai penentu idea,
politik dan lain-lain(seperti golongan idealist
yang melihat idea sebagai elemen penentu
politik, ekonomi dan social)
maka konsep sejarah material Marx boleh
menjadi satu aspek yang berguna dalam kajian
sejarah).

disetiap

peghujung sesuatu tahap,


satu daya produktif akan timbul
akibat konflik dengan kelas yang
wujud pada masa itu dan
bermulanya satu revolusi social atau
epoch of social revelution.
Marx mengatakan bahawa adanya
revolusi social apabila masyarakat
feudal diruntuhkan dan diganti
dengan kapitalisma mula rebah.

ALIRAN ANNALES

dari Perancis
Meletakkan sejarah dalam kedudukan
yang boleh dikatakan benar-benar saintifik
Mengusahakan sejarah keseluruhan secara
bersepadu
Menggunakan dengan sempurna kaedah
kuantitatif
Menghuraikan secara sahih peranan
pelbagai faktor penyebab seperti geografi,
struktur sosial dan pemikiran.

Memberi

nafas baru kepada


pengajian sejarah tentang
feudalisme, perhambaan, keimanan,
krisis bandar, penghijrahan elit
ekonomi dan perdagangan
antarabangsa yang telah diselidiki
dengan mencantumkan geografi,
sosiologi, undang-undang, idea-idea
ke dalam saluran sejarah yang luas.

kesimpulan
Belaku

perkembangan penulisan di Barat


dari segi kaedah dan pegangan masingmasing.
Banyak aspek dalam pensejarahan pada
zaman tradisional ditinggalkan oleh
sejarawan moden.

JUMPA MINGGU DEPAN..