Anda di halaman 1dari 33

SKPX 1053/3133

Motivasi dan emosi

 Peperiksaan akhir : 60%


 Ujian Pertengahan semester : 40%
PRO-FORMA
SKPX1053/3133
 Objektif Kursus  Sinopsis Kandungan
 LIHAT EDARAN Kursus
 LIHAT EDARAN
1. Pengenalan kepada kajian
motivasi

 Motivasi adalah satu isu yang


menarik tetapai begitu
kompleks untuk
menerangkannya
PERSOALAN
UTAMA MOTIVASI
 Apakah yang menyebabkan
organisma bertingkahlaku?

 Mengapakah tingkahlaku
mempunyai kehebatan
(intensity)yang berbeza?
WHAT CAUSES BEHAVIOUR?
1. Apa yang memulakan t/laku?
2. Darimana kemahuan dtg?
3. Bgm utk kekalkan t/laku?
4. Mengapa sesetengah t/laku mencapai
 matlamat sesetengahnya tidak?
5. Apakah yg menentukan kehebatan t/laku?
6. Mengapa ind b/t/laku berbeza pd situasi
 yang sama?
7. Mengapa t/laku berhenti?
8. Apakah perbezaan motivasi diantara
 individu dan bgm perbezaan ini timbul?
Mengapa kajian motivasi menjadi
begitu penting di dalam bidang
psikologi ?

Untuk menerangkan fenomena


tingkahlaku organisma
 Apakah Motivasi
 “movere” atau “move”

 “bergerak”
Definisi Motivasi
Motivasi adalah impluse
(dorongan, bisikan hati)
desire (keinginan dan hasrat
yang amat sangat) atau
needs (keperluan) yang
menyebabkan seseorang itu
bertindak (Strenberg, 1997)
 Plotnik (1998) motivasi sebagai
faktor fisiologikal dan psikologikal
yang menyebabkan ind bertindak /
bertingkahlaku di dalam cara yang
spesifik dan pada masa-masa
tertentu
 Kalat (1999) pula mendefinisikan
motivasi adalah datang dari
dalaman yang bergerak secara
terus untuk menggerakkan individu.

 Manakala Moriss & Maisto (1999),


motivasi satu bentuk arahan yang
datang dari dalam diri individu
secara paksa untuk memenuhi
keperluan dan kehendak individu
yang akhirnya membangkitkan
organisma untuk menuju kepada
sesuatu matlamat.
APAKAH MOTIVASI
 Maka motivasi adalah satu desakan
daripada dalaman individu yang akan
membangkitkan dan menggerakkan
tingkahlaku individu kepada sesuatu
matlamat.

 Manakala peristiwa luaran pula akan


bertindak sebagai “insentif” untuk mengawal
keamatan (intensity) tingkahlaku tersebut.
 
  
Persoalan utama di dalam
kajian motivasi

 Apakah yang menyebabkan organisma


bertingkah laku?

 Mengapakah tingkah laku organisma


mempunyai keamatan yang berbeza?
 Menurut perspektif motivasi organisma
akan bertingkah laku apabila wujudnya
tenaga di dalam diri dan adanya
arahtuju untuk ind bertingkah laku
menuju ke arah pencapaian matlamat
Tiga elemen utama motivasi
Tenaga
 Arah tuju

 Matlamat

 3 elemen ini merupakan penyebab


utama untuk manusia bertingkah
laku
Namun t/laku yg di pamerkan
berbeza keamatannya kerana
 Motif dalaman
(kehendak, kognitif dan emosi)

 peristiwa luaran
(rangsangan drp persekitaran,
kontek sosial)
HIRARKI SUMBER MOTIVASI

M O T IV A S I

M O T IF D A L A M A N P E R IS T IW A L U A R A N

KEPERLUAN K O G N IT IF EMOSI
Konsep-konsep Hierarki
Motivasi

 Motif Dalaman
 Keperluan

 Kognitif

 Emosi

 Peristiwa Luaran
Konstruk Utama di
Dalam Motivasi (Petri, 1996)
 tenaga
 keturunan
 pembelajaran
 interaksi sosial
 kognitif
 homeostasis
 hedonisma
EKSPRESI MOTIVASI
TINGKAHLAKU
 FISIOLOGI

 LAPOR- DIRI
EKSPRESI MOTIVASI
tingkahlaku
 usaha dan ikhtiar (effort )
 Pendaman (latency)
 Tidak putusasa (persistence)
 Pilihan choice
 Kebarangkalian t/balas (probability
of response)
 ekspresi wajah (facial expresion)
 Bahasa badan (bodily gesture)
Bibir
 Jangan sekali-kali:
 Menipiskan bibir seolah-olah mahu tersenyum
tetapi sebenarnya tidak. Melambangkan hati
yang tidak bersih, Kurang sudi diajak berbual

 Memuncungkan kedua-dua bibir apabila


berbual Menandakan anda tidak berminat
untukk berbual dan tidak sabar mendengar
percakapan yang anda tidak suka.

 Melipat kedua-dua bibir kedalam, dalam


keadaan tertekan rapat atau menggigit bibir
sebelah bawah apabila bersua dengan
orang.Menandakan anda tidak ada keyakinan
diri untuk bersua dan untuk memberi pendapat.
Gaya Berdikiri
1. Berdiri tegak iaitu dada kehadapan dan perut ke dalam
2. Air muka tenang
3. Kepala dalam keadaan tegak bukan mendongak keatas dan
dagu kehadapan atau menunduk kebawah
4. Dagu dalam keadaan sudut tepat dengan leher
5. Sentiasa beri senyuman dalan keadaan riang
6. Tangan berada disisi badan(elak peluk tubuh, tgn dlm saku
seluar atau belakang badan
7. Angkat rangka rusuk dada terbuka untuk memudahkan
pernafasan
8. Kaki terbuka sedikit dalam keadaan jam 10:10 untuk lelaki
9. Rapatkan kedua-dua kaki serta kaki kanan kehadapan
sedikit bagi wanita (elakkan berdiri dalam keadaan
terkangkang dan membongkok)
Gaya Berjalan
1. Luruskan bahagian badan iaitu kepala dan badan hendaklah
seimbang. Tulang punggung sama tengah. Ini membolehkan
kita bebas melangkah
2. Mula langkah berpijak di atas tumit kemudian jari kaki.
Gunakan bahagian punggung kebawah bila berjalan. Hayunan
tangan kehadapan dan belakang hendaklah berlawanan dgn
gerakan kaki tetapi jgn terlalu tinggi biasa shj.
3. Setiap langkah mengikut bayangan garis lurus. Kepala tegak
memandang ke hadapan
4. Melangkah dalam keadaan sederhana. Bagi wanita elakkan jln
seperti lelaki walaupun memakai seluar. Mulakan langkah
dengan kaki kanan, rapatkan kedua-dua kaki tetapi elakkan
bergesel
5. Hayun tangan dengan sederhana supaya tidak kelihatan kaku
EKSPRESI MOTIVASI
fisiologi

 aktiviti kardiavaskular
 aktiviti plasma
 aktiviti ocular
 aktiviti elektrodermal
 aktiviti skeletal
EKSPRESI MOTIVASI
lapor diri

 soalselidik

 temuduga
APAKAH MOTIVASI
 Maka motivasi adalah satu desakan
daripada dalaman individu yang akan
membangkitkan dan menggerakkan
tingkahlaku individu kepada sesuatu
matlamat.

 Manakala peristiwa luaran pula akan


bertindak sebagai “insentif” untuk mengawal
keamatan (intensity) tingkahlaku tersebut.
 
  
APAKAH EMOSI
Emosi adalah satu label kepada
reaksi-reaksi yang kompleks
kepada rangsangan2 yang
dicetuskan melalui pemikiran
kognitif, perubahan subjektif,
bangkitan outonomik dan saraf,
dorongan untuk bertindak dan
tingkahlaku yang berkaitan
dengan rangsangan tersebut
EMOSI ASAS
1. Semulajadi
2. sejagat
3. ekspresi wajah yang sama
4. respon fisiologi yang sama
(Reeve,2001:417-422)
TAKUT, MARAH, JIJIK,
SEDIH, GEMBIRA, MINAT
EMOSI ASAS
(Plutchik’ Emotion Wheel)
 GEMBIRA (joy)
 PENERIMAAN(acceptance)

 TAKUT (fear)

 TERPERANJAT(surprise)

 SEDIH(sadness)

 JIJIK (disgust)

 MARAH(anger)

 JANGKAAN(anticipation)
Hasil campuran emosi
 Gembira+penerimaan = sayang
 penerimaan + takut = kepatuhan
 takut + terperanjat = kegerunan
 terperanjat + sedih =kekecewaan
 sedih + jijik = penyesalan
 jijik + marah = penghinaan
 marah + jangkaan = aggresif
 jangkaan + gembira = optimis
Hubungan Motivasi dan Emosi
 Motivasi berhubungan dengan
emosi seperti duit syiling
 Emosi juga sebagai motif
kepada motivasi
 Emosi juga boleh menjadi
sumber tenaga kepada motivasi
Motivasi Emosi
1. Rangsangan yang 1. Rangsangan yg
menggerakkannya menggerakkannya
tidak dpt dapat diperhatikan
diperhatikan 2. Jarang berbentuk
2. Selalunya berbentuk kitaran
kitaran 3. Emosi negatif akan
3. Memberi tenaga, menggangu aktiviti
mengarah dan seharian
kekalkan aktiviti 4. T/balas berlaku di
4. T/balas berlaku di dalaman diri
luaran diri individu individu(aktiviti
(persekitaran luaran) fisiologi&kognitif)
5. Nampak aktif 5. Nampak pasif
Frame-work “Motivation”

Tenaga
dan Arah
STATUS . T/laku
ANTISIDEN ‘WANTING .Fisologi
MOTIF TO” .self-report

Keperluan Kognitif Emosi

Sumber; Reeve (2005):m/s 20, Motivation and Emotion

Anda mungkin juga menyukai