Anda di halaman 1dari 14

KETAKSAMAAN

LINEAR

STANDARD
PEMBELAJARAN
Membanding nilai nombor,
memerihal ketaksamaan dan
seterusnya menerbitkan
ketaksamaan algebra.

SIMBOL
KETAKSAMAAN
Dalam Matematik, ketaksamaan
linear kebiasaannya melibatkan
penggunaan simbol-simbol berikut:

Terangkan kefahaman anda


tentang simbol-simbol ini?
Bagaimanakah cara membaca
setiap simbol tersebut?

Mari kita lihat beberapa contoh


penggunaan ketaksamaan linear
dalam kehidupan sebenar dan
seterusnya memodelkan situasi
tersebut secara Matematik
menggunakan simbol-simbol.

Seseorang individu mesti berumur sekurangkurangnya 18 tahun untuk mendapatkan lesen


memandu.
Bagaimanakah situasi ini boleh dimodelkan
secara Matematik menggunakan ketaksamaan?

JAWAPAN
mewakili umur pelajar
untuk
mendapatkan lessen

Untuk mengelak
bayaran lebih
masa, Cik Aini
menghantar
anaknya di Pusat
Jagaan Kanakkanak Cerdik
Pintar tidak
Bagaimanakah
melebihi 9 jam
situasi
sehari. ini boleh
dimodelkan secara
Matematik
menggunakan
ketaksamaan?

JAWAPAN
bayaran lebih masa
menghantar
anak di Taska

Hanya kanak-kanak yang berumur kurang


daripada 5 tahun akan mendapat diskaun 50%
bagi bayaran tiket kapal terbang.
Bagaimanakah situasi ini boleh dimodelkan
secara Matematik menggunakan ketaksamaan?

JAWAPAN
umur kanak-kanak yang
mendapat
diskaun 50% menaiki kapal
terbang

Bilangan botol
plastik yang paling
banyak dikumpul
oleh murid dalam
Kempen Selamatkan
Alam Sekitar di
sekolah
May Chin ialah 432
biji.
Bagaimanakah
situasi ini
boleh dimodelkan secara
Matematik menggunakan
ketaksamaan?

JAWAPAN
bilangan botol plastik yang
dikumpulkan murid dalam
Kempen Selamatkan Alam
Sekitar

LEMBARAN KERJA