Anda di halaman 1dari 18

PERTEMUAN KE-3

MEDAN LISTRIK
Oleh: Tauny Akbari, S.Pd.,M.I.L
UNIVERSITAS BANTEN JAYA
2014

MEDAN LISTRIK

Adalah suatu daerah/ruang di sekitar muatan

listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik.


Medan listrik digambarkan dengan garis gaya
listrik yang arahnya keluar (menjauhi) muatan
positif dan masuk (mendekati) muatan negatif.

Garis-garis Gaya
+
+
+
+
+
+
+
+

E
E

- - -

Kuat medan listrik adalah besarnya gaya

Coulomb untuk tiap satu satuan muatan.


Secara sistematis :

F
E
q

dengan : E = kuat medan listrik (N/C)


F = gaya Coulomb (N)
q = muatan uji (C)

Kuat Medan Listrik oleh Muatan


Listrik
Besar gaya Coulomb antara muatan sumber Q
dan muatan uji q adalah :
Qq
..(*)
F k 2
r
Kuat medan listriknya adalah : F
E

Substitusikan pers.(*), maka kuat medan


listriknya:

Q
Ek 2
r

dengan : E = besar kuat medan listrik (N/C)


Q = muatan sumber (C)
r = jarak muatan uji terhadap muatan
5
sumber

Kuat Medan Listrik oleh Beberapa


Muatan
Resultan Medan Listrik yang Segaris
E2
Q1
E1
Q2
-

r1

EB

r2

Titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak


satu garis.
E1 adalah kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q 1
Q1
yang ditentukan dengan rumus
:
E1 k 2

r1

E2 adalah kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q 2


yang ditentukan dengan rumus :Q2

E2 k

r2

Besar kuat medan listrik di B adalah

resultan vektor E1 dan E2 yang


ditentukan dengan rumus :
E B = E 1 + E2

Q1
k 2
= r
1

Q2
k 2
+
r2

Kuat medan listrik = 0 oleh 2 muatan


sejenis,
letaknya: di dalam antara 2 muatan
E2
E1
+

Q1
7

r1

EB r 2

Q2

EB = 0
E1 = E 2

Kuat medan listrik = 0 oleh 2 muatan tidak sejenis,


letaknya: di luar antara 2 muatan dan selalu dekat
yang muatannya kecil (tanda + dan tidak
diperhitungkan)
E
E2
1

Q1

Q2

E2

r2

EB = 0
E 1 = E2

EB

r1
E1

EB

r1

Q1

Q2
r2

EB = 0
E1 = E 2

Resultan Medan Listrik yang tak Segaris

E2
EB B
E
r1 1
Q1

r2
+

Q2

Titik B berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan


Q1 dan Q2.
Besar kuat medan listrik di B adalah resultan vektor E 1 dan
E2 yang ditentukan dengan rumus :
EB = E12 + E22 + 2E1E2 cos
dengan adalah sudut apit E1 dan E2.
9

Kuat Medan Listrik oleh Bola Konduktor


Bermuatan
Jika sebuah bola konduktor dengan jari-jari R diberi muatan
listrik, maka muatan listrik itu akan tersebar merata pada
permukaan bola.

r
R = jari-jari bola konduktor
r = jarak suatu titik ke pusat konduktor
Kuat Medan Listrik
E
1. Untuk r < R (di dalam bola), E = 0
Q
2. Untuk r = R (di permukaan
E k bola)
3. Untuk r > R (di luar bola) r 2
10

Q
k 2
R

Kuat Medan Listrik pada Konduktor Dua


Keping Sejajar
+
A

Rapat
muatan :
Q

+Q
-Q
E = kuat medan listrik karena dua keping sejajar (N/C)
A = luas penampang masing-masing keping (m 2)

E :
Besar kuat medan listrik

Q
A 0

Q
E
k 0 A
(udara)

11

(bukan udara)

GAUSS
Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan
listrik homogen yang menembus tegak lurus
bidang seluas A, maka fluk listrik () yang
melalui bidang tersebut sama dengan :
=E.A

12

Persamaan fluk listrik untuk medan listrik yang


menembus bidang tidak secara tegak lurus.

= E . A. cos
dengan : = fluk listrik (Weber) = jumlah garis
medan
listrik yang menembus bidang
E = kuat medan listrik (N/C)
A = luas bidang yang ditembus
medan listrik

Hukum Gauss berbunyi :

Jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang


menembus suatu permukaan tertutup sebanding
dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh
permukaan tertutup itu.
Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan
dengan rumus :
= E . A cos = Q / o
dengan : Q = muatan yang dilingkupi permukaan
tertutup
0 = permitivitas udara

14

Contoh Soal

Jika Q1 = + 1 C, Q2 = 2 C dan k = 9 x 109 N m2 C 2 tentukan besar dan arah kuat


medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm di kanan Q1 !
Jawab:

Arah ke kanan

Tiga buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak
antar ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm

Jika Q1 = + 1 C, Q2= Q3 = 2 C dan k = 9 x 109 N m2 C 2 sudut Q1 = 600


tentukan besar resultan gaya Coulomb pada muatan Q1 !
Jawab:

Angka 18 x 1011 disingkat menjadi x untuk mempermudah perhitungan

Dua buah muatan masing - masing Q1 = 1 C dan Q2 = - 4 C terpisah sejauh 10 cm.


Tentukan letak titik yang memiliki kuat medan listrik nol !

Jawab:

TUGAS
1.

Dua titik yang bermuatan sama mula-mula berjarak 1 cm saling tolak-menolak


dengan gaya sebesar 160 N. Agar kedua titik tersebut gaya tolak-menolaknya
menjadi 10 N, maka jarak kedua titik sekarang adalah.

2.

Dua muatan titik +10 C dan -10 C berada pada jarak 20 cm di udara. Besar
gaya yang dialami oleh muatan +1 C yang terletak di tengah-tengah antara
kedua muatan itu adalah.

3.

Dua muatan listrik masing-masing Qa = +4 C dan Qb = +9 C berada di udara


pada jarak 20 cm, di manakah letak sebuah muatan sehingga resultan gaya
yang bekerja padanya sama dengan nol?

4.

Dua buah titik A dan B masing-masing berjarak rA = 2a dan rB = 3a dari muatan


Q. Perbandingan kuat medan listrik di titik A dan titik B muatan Q adalah.

5.

Dua buah muatan listrik q1 = -3 C dan q2 = +2 C berada di udara dengan


jarak 30 cm. Arah dan besar medan listrik suatu titik X yang berada tepat di
tengah-tengah kedua muatan adalah.

6.

Sebuah titik A yang bermuatan -5 C berada 5 cm dari titik B yang bermuatan


+20 C. Letak titik yang memiliki kuat medan nol diukur dari titik A adalah

7.

Kuat medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan q sama dengan 10 N/C. Kuat
medan listrik sejauh 8 cm dari muatan titik 6q sama dengan . N/C

Anda mungkin juga menyukai