Anda di halaman 1dari 29

MUHAMMAD IZZAT HAZIQ

6 PLAC

First never follows

PERMAINAN TRADISIONAL KINI


SEMAKIN DILUPAKAN. SEMUA PIHAK
HARUS BERUSAHA UNTUK
MENGHIDUPKAN SEMULA WARISAN
INI. BINCANGKAN.

Permainan
tradisional

Sebab
permainan
tradisional
dilupakan

Usaha
menghidupka
n semula
warisan
permainan
tradisional

PENDAHULUAN

Permainan tradisional warisan


masyarakat Melayu semakin dipinggir oleh
generasi muda dewasa ini. Sesetengah
daripada mereka langsung tidak
mengetahui kewujudan permainan
tradisional ini yang pernah popular sedikit
masa dahulu.
Masyarakat dahulu menjadikan
permainan tradisional sebagai wahana
memupuk semangat ukhwah antara
penduduk di samping mengisi masa
senggang dengan kerja buat yang lebih
berfaedah.

ISI S ATU

SEBAB PERMAINAN TRADISIONAL


D I LU PA KA N

Pengaruh besar yang dibawa oleh


pelbagai permainan yang moden dan
sofistikated
- Lebih relevan dengan perkembangan
kemajuan sains dan teknologi
* Permainan komputer, permainan video,
mesin kawalan jauh dan seumpamanya.

ISI DUA

SEBAB PERMAINAN TRADISIONAL


D I LU PA KA N

Terlalu kurang penganjuran pertandingan permainan


tradisional oleh pihak-pihak bertanggungjawab.
- Penganjuran permainan tradisional dari peringkat
rendah hingga ke peringkat dunia akan lebih
mempopularkan permainan tradisional.
* Contohnya permainan sepak raga yang diberikan
sedikit inovasi dan dikenali dengan permainan sepak
takraw telahpun popular sehingga ke peringkat
antarabangsa.

ISI TIGA

SEBAB PERMAINAN TRADISIONAL


D I LU PA KA N

Pemikiran masyarakat moden hari ini


lebih ke arah mengumpulkan harta
kekayaan dan kejayaan anak-anak
dalam pelajaran
- Mereka menghadapi kekangan masa
untuk aktiviti-aktiviti kemasyarakatan,
makan angin apatah lagi untuk bergiat
cergas mengisi masa dengan bermain
permainan tradisional yang memakan
masa yang lama.

U S A H A M E N G H I D U P KA N S E M U L A WA R I S A N
P E R M A I N A N T RA D I S I O N A L

Pelbagai pihak

ISI EMPAT

P I H A K S E KO L A H
Melalui aktiviti kokurikulum
Contohnya penubuhan kelab permainan
tradisional
Menganjurkan pertandingan tradisional
Dapat meningkatkan kesihatan tubuh badan
Dapat menarik minat pelajar

MEDIA MASSA
Menghebahkan permainan tradisional melalui
surat khabar, televisyen, majalah, radio dan
internet.
Menganjurkan pertandingan melalui program jom
heboh atau mytv3.
- Contohnya layang-layang tercantik, teng-teng,
congkak dan sebagainya.

INDIVIDU
Setiap individu mestilah mempelajari permainan
tradisional
Setiap individu juga mestilah mengambil bahagian
didalam pertandingan.
- Contohnya pihak sekolah mengadakan
pertandingan congkak, dam, batu seremban, gasing,
layang-layang dan sebagainya.

ISI LIMA

PIHAK KERAJAAN
Mengadakan pesta permainan tradisional.
Contohnya Festival Layang-Layang di Pasir
Gudang, Johor.
* Setiap negeri mestilah mengambil bahagian di
dalam pertandingan tersebut

M A S YA R A KAT
Memberikan sokongan dengan menubuhkan kelab
permainan tradisional di tempat tinggal.
Menganjurkan pertandingan di peringkat kampung
atau kawasan perumahan
- Contohnya permainan gasing dan layang-layang

I B U B A PA
Ibu bapa memperkenalkan permainan tradisional
sejak kecil lagi.
Ibu bapa perlu meluangkan masa bersama-masa
anak-anak untuk bermain permainan ini.
- Contohnya bermain congkak pada masa lapang.

PENUTUP

- Banyak perkara yang perlu dilakukan jika


kita tidak ingin melihat satu persatu
khazanah warisan berharga nenek
moyang rebah menyembah bumi dek
kelekaan anak watan sendiri.
- Sebenarnya warisan tinggalan nenek
moyang ini amat berharga dan boleh
dijadikan aset penting membantu
meningkatkan pendapatan negara jika
dapat dieksploitasi dengan bijak,
contohnya melalui industri kraf tangan,
industri pelancongan dan industri hiliran
lain.
- Semua pihak tidak kira peringkat usia,

SEKIAN TERIMA KASIH

First never follows

Anda mungkin juga menyukai