Anda di halaman 1dari 6

PSVK 3073

Tutorial 7
Pendekatan DBAE
(Discipline-Based Art Education)

APA DBAE ?
Pendekatan kepada perkembangan Pendidikan Seni yang bermula pada
awal 1980an oleh Getty Center For Art Education
Ianya merupakan sebuah yayasan swasta yang mendedikasikan
sumbangan kepada Seni Visual dan Kemanusiaan.
DBAE bukanlah teori yang asli tetapi lebih merupakan kerangka konsep
yang menggabungkan elemen-elemen daripada teori-teori pendidikan
yang lain (contoh; Visual Thinking Strategies).

4 Asas Disiplin Seni

Produk
Seni
Sejarah
Seni
Kritikan
Seni
Estetika

Teknik dan kemahiran bagi menghasilkan keaslian


hasil karya secara tersendiri.
Murid mempelajari kejayaan penghasilan karya
pada masa lampau dan semasa bagi
memotivasikan diri,
Murid akan menyata, menganalisa, membuat
intepretasi dan membuat penilaian sesuatu hasil karya.
Aktiviti ini dikenali sebagai membuat apriesiasi seni
Murid akan menimbangkankeaslian, maksud serta
impak dan nilai sesuatu hasil karya di samping
mengkaji karya serta membuat penilaian sesuatu hasil
karya itu.

Disiplin Penghasilan Produk Seni


Disiplin Penghasilan Produk
Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya lebih menegaskan kepada tatacara, kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni.
Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan tentang penggunaan langkah-langkah artistik dan proses kreativiti sebagai langkah
penghasilan karya.
Seni untuk pernyataan diri (ekspresif) memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat pembelajaran kajian dan penerokaan untuk
mewujudkan pengalaman iaitu:

pengalaman dan penyesuaian dengan menggunakan pelbagai alatan, bahan, proses dan teknik.

Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan alatan, bahan dan teknik
pembuatan serta sikap dan nilai budaya kerja mereka.

Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti tekun, sabar, dedikasi, cermat, teratur
serta berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau budaya.

Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan emosi, perasaan dan pemikiran melalui bentuk-bentuk tampak.
Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta sumbangannya kepada masyarakat
dan budaya.
Menghargai sumbangan artis dalam proses mempelajari dan mendapatkan pengalaman artistik iaitu kaedah yang dapat mengaplikasikan
asas seni reka dan organisasi rekaan bagi menjana idea.

Pada awalnya DBAE diperkembangan untuk hasil seni


sahaja tetapi secara beransur-ansur terarah mengkaji
pelbagai bidang termasuk, tarian, drama dan muzik. Ia
juga digunakan dalam kepelbagaian bidang pendidikan,
seperti penkajian tinggi, pembelajaran sepanjang hayat,
muzium seni tetapi lebih digunakan dalam kelas
Pendidikan Seni Visual.
DBAE berbeza dari kedua-dua model ini (VTS dan NMM)
kerana mempunyai matlamat pendidikan yang luas dan
lebih berstruktur serta kurikulum yang lebih terarah.