Anda di halaman 1dari 7

TAKLIMAT UMUM

KSSR SEMAKAN DAN KSSM

SEMAKAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara

Kurikulum Persekolahan
Sekolah Menengah

KBSM
(Semakan)

Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Menengah

(KBSM)

Kurikulum
Standard
Sekolah
Menengah
(KSSM)

2003
1989

2017

Penggunaan DSKP

Perkara
Yang
Baharu

KBAT secara eksplisit

Jam Menggantikan Minit Seminggu


Dwi Pensijilan
MYPIB
Reka Bentuk Teknologi menggantikan
Kemahiran Hidup Bersepadu
Mata Pelajaran Baharu :
-Sains Komputer
-Bahasa Korea
-Bahasa Semai

REKA BENTUK KSSM


Komunikasi

Sains & Teknologi

Penguasaan kemahiran
berbahasa secara lisan dan bukan
lisan semasa berinteraksi dalam
kehidupan seharian serta
melengkapkan diri ke arah alam
kerjaya

Penguasaan ilmu Sains,Matematik


dan Teknologi
Pengaplikasian pengetahuan dan
kemahiran sains, matematik dan
teknologi secara bertanggungjawab
dalam kehidupan harian
berlandaskan sikap dan nilai dalam
sains, matematik dan teknologi.

Kerohanian, Sikap
& Nilai

Penghayatan amalan agama, sikap


dan nilai murni dalam kehidupan.
Peningkatan kepatuhan kepada
Tuhan secara berterusan dalam
kehidupan seharian
Pembentukan insan berakhlak mulia,
berintegriti dan akauntabiliti

INSAN
SEIMBANG

Perkembangan Fizikal
& Estetika

Pengaplikasian pengetahuan,
kemahiran serta amalan nilai
dalam jasmani dan kesihatan bagi
mencapai kesejahteraan diri
Pengaplikasian daya imaginasi,
bakat, apresiasi, kreativiti dan
inovasi dalam hasil karya.

Kemanusiaan

Keterampilan Diri

Pemupukan kepimpinan dan sahsiah


diri melalui aktiviti kurikulum dan
kokurikulum
Penghayatan nilai positif (harga diri dan
keyakinan diri)
Penonjolan potensi, kemahiran yang ada
pada diri dan daya kreatif
Membina perhubungan yang bermakna
dengan individu dan masyarakat

Pembinaan warganegara untuk


abad ke-21
Penguasaan ilmu dan
pengetahuan mengkonsepsi
Perkembangan kemahiran
intelektual
Penghayatan nilai asas demokrasi
Pembinaan Kemahiran
menyelesaikan masalah

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN WAKTU PERINGKAT MENENGAH RENDAH

MATA PELAJARAN TERAS


1 Bahasa Malaysia
2 Bahasa Inggeris
3 Matematik
4 Sains
5 Sejarah
6 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
MATA PELAJARAN WAJIB
7 Pendidikan Jasmani
Pendidikan Kesihatan
8
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
9 Geograf
Reka Bentuk dan Teknologi
10 # Asas Sains Komputer
Kemahiran Hidup
Pendidikan Seni Visual
11 #
Pendidikan Muzik

MATA PELAJARAN ELEKTIF


Bahasa Cina/Bahasa Tamil/B. Iban/B.
Kadazan Dusun/B.Semai/
12
PERANCIS/ JERMAN/JEPUN/KOREA
Bahasa Arab di SMKA/KAA/SBPI/SMAP

Perhimpunan
BIL

Dilaksanakan mengikut pilihan


murid
#

JAM SEMINGGU/
(MINIT
SEMINGGU)

JAM SEMINGGU/
(MINIT
SEMINGGU)

KBSM

KSSM

4 (240)
3.3 (200)
3.3 (200)
3.3 (200)
2 (120)
4 (240)

4 (240)
3.5 (210)
3 (180)
3 (180)
1 (60)
3 (180)
2 (120)
1 (60)

1.3 (80)
2 (120)

(60)

2 (120)
2 (120)
1.3 (80)

1 (60)

2 (120)

2 (120)

4 (240)

3 (180)
0.5

Hasrat Pendidikan
Murid
Warga
Murid yang
yang seimbang
seimbang dari
dari segi
segi
Warga Negara
Negara Bertanggungjawab
Bertanggungjawab
intelek,
intelek, rohani,
rohani, jasmani
jasmani dan
dan
Berbudi
emosi
emosi
Berilmu Pengetahuan
TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM Bersatu padu
Berketrampilan
Patriotik
Percaya kepada Tuhan Falsafah Pendidikan
Adil
Berakhlak Mulia
Penyayang
Kebangsaan
Berkeyakinan
Berbakti
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Murid yang Berdikari
Wawasan 2020

Global
Global Player
Player
Daya Saing
Daya Tahan
Kemahiran
Berkomunikasi
Jati Diri

Rangka Rancangan Jangka


Panjang
Pelan Pembangunan Pendidikan
Cabaran Abad Ke-21
Model Baru Ekonomi (MBE)
Teori Pembelajaran
4 Pillars of Education
(UNESCO)
Sumber ilmu yang muktabar

Pekerja
Pekerja Berilmu
Berilmu

Inovatif
Kreatif
Dahagakan Ilmu
Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Komunikasi
Pencipta Teknologi
Belajar Sepanjang
Hayat

Terima Kasih
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Peneraju Pendidikan Negara