Anda di halaman 1dari 6

SENARAI SEMAK

DISEDIAKAN OLEH,
MOTHINI
LOGESWARI
BARATH

Pengertian Senarai Semak

Senarai

semak

ialah

alat

pentaksiran

yang

mengandungi senarai item yang disediakan untuk


mengenal pasti perkembangan dari segi kemahiran
fizikal, kognitif, bahasa dan sosial.

Senarai item yang disediakan adalah untuk menguji


pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan serta
tingkah laku murid.

Kekuatan Senarai Semak

Mudah dan praktikal.

Dapat digunakan oleh orang yang tidak mahir.

Dapat dilakukan semasa dan selepas


pemerhatian dilakukan.

Dapat dilakukan oleh beberapa orang pemerhati


bagi menilai kesahihan pemerhatian.

Dapat fokus kepada tingkah laku tertentu.

Penting dalam merancang kurikulum untuk

Kelemahan Senarai Semak

Melihat hanya pada tingkah laku tertentu dan


bukan semuanya.

Mengambil

masa

yang

agak

lama

untuk

menyediakan borang senarai semak.

Kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti


dan masa semasa merekodkan tingkah laku dan
kemajuan murid.

Contoh borang senarai semak

SEKIAN TERIMA
KASIH.