Anda di halaman 1dari 22

MINGGU 1

FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN AWAL
PERKHIDMATAN BIMBINGAN
DAN KAUNSELING
DISEDIAKAN
OLEH:SHARMATHEVAN

Pengenalan
Bimbingan ialah proses membantu individu
membuat keputusan yang penting dalam hidupnya
Proses menolong individu untuk memahami dan
alam sekeliling dan meneroka diri dari segi
jasmani,emosi,rohani,intelek dan spiritual
Kaunseling adalah satu proses sistematik untuk
membantu perhubungan

Antara 1800
Beberapa pergerakan pembaharuan
berlaku serentak
Membentuk satu semangat di Amerika
Masyarakat mempunyai tanggungjawab
untuk membantu orang lain dgn
menggunakan kaedah berkemanusian
Akhir abad 18,bermulanya pergerakan
vokasional bimbingan akhirnya
penubuhan profesian kaunseling.
Bermulanya Revolusi industri pergerakan
pembaharuan kebajikan sosial

Kebanyakkan pelopor dan pembaharu


sosial telah melibatkan diri dalam
vokasional bimbingan dengan mengajar
pengetahuan moral dan menyelesaikan
hubungan dalaman dan luaran individu
Pembentukan makmal sains di eropah dan
Amerika
Ujian kecerdikan Alfred binet pada
tahun1896 membantu individu dan institusi
membuat keputusan adalah sebagai tanda
permulanya profesion kaunseling
Psikoanalisis dan pembentukan psikoterapi
sangat penting dlm profesion kaunseling

Kegunaan terapeutik dijumpai dan ramai


meletakkan masalah emosi sebagai faktor
psikologikal ketidaksedaran.
Freud orang pertama membentuk teori
yang komplek untuk menerangkan
masalah emosi.
Beliau dan pelajarnya telah membuat
ego,superego,bawah sedar,perkembangan
psikoseksual umum.
Cara psikologikal baru
telahmempengaruhi kewujudan bidang
psikologi.

Antara 1900
Membawa satu pendekatan yang menyeluruh
kepada vokasional bimbingan.
Jesse B.Davis adalah orang pertama membentuk
program bimbingan dan kaunseling di sekolah
awam.
Pada tahun 1942,beliau mencadangkan guru
karangan bahasa inggeris perlu mengajar kurikulum
bimbingan supaya mencapai matlamat membina
sikap baik.
Frank Parson yang dikenali sebagai Bapa
Bimbingan mempunyai pengaruh terhadap
kaunseling kini
Beliau adalah seorang yang luar biasa dan cerdik
dalam vokasional bimbingan sistematik
Terkenal dengan menjumpai vokasional biro Boston
satu langkah menginstutisikan vokasional
bimbingan

Clifford Beers(1876-1943) telah memasuki hospital sebab


penyakit skizofernia.
Beliau mendapati keadaan mental yang teruk
Buku A Mind That Found itself pada tahun 1909
menggunakan sebagai platform untuk membina kesihatan
mental yang lebih baik dan membuat perubahan dalam
rawatan penyakit mental.
Memberi dorongan atas pergerakan mental jiwa di
Amerika Syarikat.
Rawatan telah membawa perubahan kepada individu dan
perluasan klinik kesihatan mental.

Antara 1910
Perbadanan Vokasional Bimbingan Kebangsaan
(NVGA) telah ditubuhkan pada tahun 1913
Semasa perang dunia 1,kaunseling terkenal semasa
tentera mula menggunakan ujian dan penempatan
sejumlah besar ahli tentera.
Ujian ini merevolusikan vokasional kaunseling dan
dapat digunakan untuk menunjukkan emosi mereka
yang menganggu individu.
Pertengahan abad ke 20,ujian untuk menimbang
kognitif keupayaan,keminatan,kecerdikan, dan
personaliti adalah umum

Antara 1920
Teori pendidikan yang progresif dan
kerajaan menggunakan perkhidmatan
bimbingan dengan veteran
Pembentukan pusat kaunseling
perkahwinan dan keluarga yang pertama
pada ta 1929 tahun

Antara 1930
Great depresion mempengaruhi pengkaji dan
pengamal dalam Universiti dan vokasional seting
untuk menekankan strategi pertolongan dan kaedah
kaunseling
Teori kaunseling yang pertama dibentuk oleh E.G
William(1900-1979)
Pendekatan pragmatik beliau menekankan kemahiran
pengajaran,penguasaan,pengaruh kaunselor
Pada tahun 1932,John Brewer mengumumkan setiap
guru perlu meletakkan bimbingan sebagai satu subjek
dalam kurikulum

Antara 1940
o Pendekatan humanistik Carl rogers(1902-1987) telah
merevolusikan praktis kaunseling dengan cepat
o Memberi dorongan besar kepada kaunseling dengan
berpindah dari satu orientasi vokasional bimbingan
kepada satu yang lebih luas.
o Pada awal tahun ini, penerbitan buku kaunseling dan
psikologi memberi kesan major atas profesion
kaunseling
o Pendekatan Rogers meningkatkan fokus terhadap
kebebasan personal dan autonomi selepas perang
dunia kedua

Antara 1950
Perbadanan keahlian dan Bimbingan Amerika Syarikat
(APGA) terbentuk pada tahun 1952
Menyatukan mereka yang minat dalam bimbingan
,kaunseling dan masalah diri
Pada tahun 1957, Soviet berjaya melancarkan satelit
Sputnik telah mendorong kongres National Defence
Education Act(NDEA)
Mengidentitikan kebakatan pelajar dengan cara saintifik
dan secara keilmuan yang dapat membekalkan model
Title V-A untuk menaikkan pangkat program kaunseling
Teori yang baru telah wujud dan difokuskan pada tahun
1950.

Tambahan sekolah menengah,kolej pusat kaunseling


selalu bermula sebagai pusat pentadbiran asas
vokasional kaunseling selepas perang dunia kedua
Kaunselor bertambah kakitangan dalam pusat
vokasional pemulihan berkerja dengan kedua-dua
fizikal dan psikologikal

ANTARA 1960
Perang di Vietnam ,pergerakan hak civil,dan pergerakan
wanita telah memberi kesan atas pembangunan psikologi
Bertambahnya penyalagunaan bahan dan kesedaran awam
dengan masalah pada semua tahap umur menyebabkan
terbentuknya Pusat Tindakan Komuniti Kesihatan
mentalpada tahun 1963
Memberi peluang kepada kaunselor pekerjaan yang
pendidikan seting luar
Kaunseling perkahwinan dan keluarga juga wujud dalam
pusat ini sebab kadar penceraian semakin meningkat

Antara 1970
Perkembangan kaunseling luar institusi vokasional bermula
apabila pusat kesihatan dan agensi komuniti bermula ambil
kaunselor sebagai pekerja
Banyak program komuniti kaunseling telah ditubuhkan dan
kaunseling menjadi lebih umum
Pada tahun 1976,perbadanan kaunseling kesihatan Mental
Amerika Syarikat (AMHCA) ditubuhkan untuk menyatukan
kaunselor kesihatan dalam satupersatuan profesion
Dalam tahun 1973, Perbadanan Pendidik kaunselor dan
Penyelia (ACES) telah merumuskan taraf untuk ijazah
sarjana dalam kaunseling

Antara 1980
Council for Accreditation and Related Education
Programme (CACREP) mengstandardikasikan
program pendidikan kaunselor kepada program
master dan ijazah kedoktoran.
National Board for Certified Counselors(NBCC)
dibentuk pada tahun 1983 bermula mengesahkan
kaunselor pada taraf kebangsaan
Bidang kaunseling semasa 1980 berfokus pada multi
budaya kaunseling

Antara 1990
Berlakunya krisis kewangan dalam ACA dengan hampir tutup
DAN dalam tahun 1992 ,kaunseling termasuk dalam statistik
sumber manusia penjagaan kesihatan yang bersatu dengan Pusat
Perkhidmatan Kesihatan Mental dan institut Kesihatan Mental
Kebangsaaan.
Meletakkan kaunseling pada kesihatan mental khusus
psikologi,kerja sosial,penyakit jiwa.
Kemahiran multibudaya kaunseling digunakan untuk
mengkaunseling dengan golongan minoriti dan ketidakupayaan

Antara 2000
Profesion kaunseling dikesan oleh globalisasi
dan teknologi.
Masyarakat masih menghadapi masalah sosial.
Kaunselor memasuki kerja mereka dalam
banyak populasi yang berbeza

Perkembangan Kaunseling di Malaysia


Pada tahun 1910,Hospital Bahagian Ulu Kinta
di Tanjung Rambutan,Perak telah didirikan oleh
seorang pakar psikiatri yang bernama Dr. W.F
Samuel.
Pada tahun 1938,kaunseling berkembang
menerusi pembentangan laporan keperluan
bimbingan di sekolah melalui Kolonial Britain
H.R Cheeseman
Penerbitan buku panduan A Guide to Careers
in Malaya for Parents,Teachers and Pupils pada
tahun 1939.

Penubuhan Jabatan Kebajikan Masyarakat


untuk menjaga komuniti pada tahun 1946.
Pada tahun 1959,tertubuhnya Perkhidmatan
Pekerjaan Belia oleh Jabatan Buruh.
Kaunseling memperkenalkan di sekolah pada
tahun 1962.
Pada tahun 1964 ,pekeliling pendidikan
dikeluarkan supaya setiap sekolah melantik
seorang guru kaunseling.
Pada tahun 1978, Penjara Seremban memulakan
perkhidmatan kaunseling dadah di penjaranya.

Maktab Penguruan Ilmu Khas mula


diperkenalkan kursus persijilan kaunseling
pada tahun 1980
Pada tahun 1982,Persatuan Kaunselor
Malaysia ditubuhkan dan ditukar kepada
persatuan Kaunselor Malaysia(PERKEMA)
bertujuan untuk mewujudkan satu asas
professional untuk kaunselor.
Pada 1992,Jawatan ketua psikologi ditubuhkan
dan kaunseling ditubuhkan di Jabatan
Perkhidmatan Awam(JPA)

SEKIAN TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai