Anda di halaman 1dari 28

Pengajaran Mikro

Disediakan oleh:
Daniel Hoo

Pengenalan
Paling penting dalam pengajaran praktik
Bermula di Univ. Stanford, 1963
Diketuai Dwight Alen (Pusat Penyelidikan &
Perkembangan dlm Pengajaran)- mencipta pendekatan
bagi Latihan Perguruan Praktik (LPT)
LPT- menggunakan teknik2- amalan kumpulan, kawalan
yg lebih rapi, kaedah yang lebih analitikal & pendekatan
baru utk mendapatkan maklum balas daripada P&P

LPT- pengajaran mikro (PM)- titikberatkan guru2 pelatih


diberi pengalaman & kemahiran mengajar dlm situasi
sebenar
PM- menggunakan teknik simulasi- situasi pengajaran
yg dipermudahkan
Situasi2 ini beri byk peluang kpd guru2 pelatih utk
pengawal, memeriksa & dapat maklum balas
berdasarkan pengajarannya.

Semasa PM- penyelia/ pensyarah @ rakan2 akan


memerhati & menilai
Dibuat rakaman vide0- penyelia/ pensyarah/ rakan2
memberi komen akan kekuatan & kelemahan
pengajaran serta dpt dibaiki

Mikro= kecil @ halus


Untuk belajar cara mengajar- perlu lalui latihan
pengajaran mikro
Menumpukan bahagian kecil
Fokus kepada satu jenis kemahiran mengajar sahaja

Antara fokus kemahiran


Kemahiran memulakan pengajaran (set induksi)
Kemahiran menggunakan papan tulis
Kemahiran menyoal
Kemahiran menggunakan BBM
Kemahiran Pengelolaan bilik darjah/peneguhan
@Pengukuhan
Kemahiran variasi rangsangan
Kemahiran menerang
Kemahiran menutup pengajaran

Prinsip Pengajaran Mikro


Cooper dan Allen _ PM suatu situasi pengajaran yg
dikurangkan dr segi masa& bilangan murid- 4-20 minit
dgn 3-10 minit
Panintal PM satu teknik latihan yg sangat diperlukan
dgn 6-10 murid, 5-10minit & tupuan pd satu kemahiran
khusus
Murid sekolh sepatutnya dibawa ke bilik pengajaran
mikro

Tujuan
Melatih guru pelatih menguasai kemahiran mengajar
Diterapkan dlm sesi pengajaran mikro

Set induksi
Cara guru memulakan pelajaran
Utk timbulkan minat/ menggerakkan murid supaya
sedia belajar & berfikir ttg apa yg disampaikan guru.

Menarik perhatian
Ubah nada suara
Guna alat bantu mengajar
Kontak mata& gerak isyarat
Ubah interaksi antara guru & murid

Motivasi
Wujudkan unsur suspen
Tunjukkan sst yg menghairankan
Mengadakan aktiviti yg menyeronokkan
Timbulkan rasa ingin tahu murid

Menstruktur
Beritahu tugas yg akan dijalankan @ cara menjalankan
tugas

Membuat perkaitan
Buat perkaitan atr pelajaran baru dgn pengetahuan
sedia ada murid- dapat sampaikan pengajaran dgn lebih
berkesan
Tekkankan kpd perbandingan @ perbezaan

Kemahiran menggunakan papan


tulis
Tulis,tarikh, hari dan mata pelajaran
Bahagikan kepada 2/3 bahagian
Mudah dibaca dan kemas
Penggunaan pen marker atau kapur yg sesuai
Penggunaan warna yg sesuai & menarik
Berurutan
Ruang kanan(makluman)
Kad imbasan @ kertas majong dilekat

Kemahiran variasi rangsangan


Teknik mempelbagaikan kaedah dlm penyampaian guru
dgn tujuan menarik perhatian dan minat murid
terhadap aktiviti pengajarannya
Kemahiran mengubah tingkah laku murid
Mempelbagaikan aktiviti pengagihan deria murid
Menukar corak interaksi guru dgn murid
Mempelbagaikan kaedah & teknik pengajaran

Objektif variasi rangsangan


Memusatkan perhatian murid & mengkalkan minat
terhadap aktiviti pengajaran
Melibatkan murid secara aktif dlm pelbagai aktiviti P&P
Memberikan peluang kpd murid utk menggunakan
pelbagai deria utk mengikuti pelajaran
Memotivasikan serta membangkitkan naluri ingin tahu
murid melalui pelbagai aktiviti guru.
Mewujudkan suasana P&P yg positif & seronok.

Prinsip Penggunaan Variasi


Rangsangan
teknik dan kaedah selalu kaitkan dgn tujuan & isi
pelajaran
Perubahan aktiviti hendaklah lancar
Aktiviti yg berbeza
Menggunakan BBM
Rangsangan berdasarkan maklum balas drpd murid.

Kesan
P&P seronok
Murid minat dan beri perhatian
Murid aktif dlm aktiviti
Belajar melalui deria
Suasana yg positif
Masalah disiplin kurang

Kemahiran menyoal
Terbuka & tertutup
Pelbagai aras
Pilih pelajar pelbagai kedudukan
Beri masa murid menjawab
Soalan jelas dan mudah difahami
Lontaran suara lantang
Menyoal pelajar yg kurang memberi tumpuan

Peneguhan
Pengukuhan @ peneguhan merupakan satu teknik
mengajar yg digunakan apabila pelajar memberi
jawapan yg betul 2 menunjukkan prestasi yg baik dlm
sst aktiviti pembelajaran.

Prinsip
Ubah bentuk peneguhan utk mengekalkan
keberkesanan
Beri pelajar mempunyai tingkah laku positif
Kitikan dan sidiran hendak dielak
Teknik sepadan dgn umur, jantina, statu sosial pelajar
Ikhlas & jujur

Kemahiran Menerang
Proses utk memberi kefahaman kpd org lain
Mentakrif- menjelas sst isu
Menghurai- menerang sst proses, struktur & langkah
Taakulan memberi alasan/ sebab musabab

Penggunaan contoh
Melahirkan pemikiran yg lebih jelas tg idea, konsep
Memudahkan kefahaman idea yg kompleks & abstrak
Hilang keraguan
Cth lisan- analogi, metafora, cerita
Cth visual- model , gambar
Tidak keliru
Sesuai
Menarik menerang idea
Sesuai dgn tahap murid

Kemahiran penggunaan bahan


sumber
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan

maujud
sebenar & nampak
bercetak
elektronik

Penutup (sosial)
Murid digalakkan bermain, berlakon dgn hasil mereka.
Bertujuan memberikan satu perasaan pencapaian &
kejayaan di kalangan murid

Penutup (kognitif)
Bertujuan utk mengukuhkan apa yg dipelajari &
menumpukan isi penting
Guru mengulas isi penting
Fungsi aktiviti
Bahan-bahan lain
Mencadangkan cth lain