Anda di halaman 1dari 30

NOBELA

NOBELA
isang mahabang kuwentong piksiyon na
binubuo ng iba't ibang kabanata
isang makasining na pagsasalaysay ng
maraming pangyayaring magkasunod at
magkakaugnay
ang mga pangyayaring ito ay may kanyakanyang tungkuling ginagampanan sa
pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling
balangkas na siyang pinakabuod ng nobela

URI NG NOBELA
1.Nobelang Romansa- ukol sa
pag-iibigan

2.Kasaysayan- binibigyang-diin
ang kasaysayan o pangyayaring
nakalipas na

URI NG NOBELA
3.Nobelang Banghay- isang akdang
nasa pagkakabalangkas ng mga
pangyayari ang ikawiwili ng mga
mambabasa
4.Nobelang Masining- paglalarawan
sa tauhan at pagkakasunud-sunod ng
pangyayari ang ikinawiwili ng mga
mambabasa

URI NG NOBELA
5.Layunin- mga layunin at mga simulan,
lubhang mahalaga sa buhay ng tao
6.Nobelang Tauhan- binibigyang-diin sa
nobelang ito ang katauhan ng pangunahing
tauhan, mga hangarin, kalagayan, sitwasyon, at
pangangailangan

7.Nobelang Pagbabago- ukol sa mga


pangyayari na nakakapagpabago ng ating buhay

ELEMENTO NG NOBELA
1.tagpuan- lugar at panahon ng mga pinangyarihan

2.tauhan- nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela


3.banghay- pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari
4.pananaw- panauhang ginagamit ng may-akda
a.una- kapag kasali ang may-akda sa kwento
b.pangalawa- ang may-akda ay nakikipag-usap
c.pangatlo- batay sa nakikita o obserbasyon ng may-akda

ELEMENTO NG NOBELA
5. tema - paksang-diwang binibigyan ng diin sa nobela
6. damdamin - nagbibigay kulay sa mga pangyayari
7. pamamaraan - istilo ng manunulat
8. pananalita - diyalogong ginagamit sa nobela
9. simbolismo - nagbibigay ng mas malalim na
kahulugan sa tao, bagay at pangyayari

LAYUNIN NG NOBELA
1. gumising sa diwa at damdamin
2. nananawagan sa talino ng guni-guni
3. mapukaw ang damdamin ng mambabasa
4. magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at
lipunan
5. nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at
lipunan

KATANGIAN NG NOBELA
1. maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at
kaisipan
2. pumupuna ng lahat ng larangan ng buhay
3. dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad
4. pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito
nagiging kawili-wili

KATANGIAN NG NOBELA
5. binubuo ng 20 000-40 000 na salita
6. kailangang isaalang-alang ang ukol sa
kaasalan
7. maraming ligaw na tagpo at kaganapan
8. ang balangkas ng mga pangyayari ay
tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari

HALIMBAWA NG NOBELA
Banaag at Sikat
- Hinggil sa mga buhay
ng magkaibigang Delfin
at Felipe ang nobelang
Banaag at Sikat ni Lope
K. Santos

HALIMBAWA NG NOBELA
Bata, batapano ka ginawa?

Umiinog ang katha sa pambungad na


pagtatapos ng kaniyang anak na babaeng
si Maya mula sa kindergarten. Nagkaroon
ng palatuntunan at pagdiriwang. Sa
simula, maayos ang takbo ng buhay ni
Lea ang buhay niya na may kaugnayan
sa kaniyang mga anak, sa mga kaibigan
niyang mga lalaki, at sa kaniyang
pakikipagtulungan sa isang samahan na
pangkarapatang-pantao.

HALIMBAWA NG NOBELA
Dekada 70
Ito ay isang pagsasalaysay ng mga
pangyayari sa buhay ng isang pamilyang
nahagip sa kalagitnaan ng mga
magulong dekada ng 1970. Tinatalakay
nito kung paano nakibaka ang isang
mag-anak na nasa gitnang antas ng
lipunan, at kung paano nila hinarap ang
mga pagbabago na nagbigay ng
kapangyarihan upang bumangon laban
sa pamahalaang Marcos.

HALIMBAWA NG NOBELA

Titser
- Sumesentro sa buhay ng magasawang Amelita at Mauro na
kapwa pinili ang propesyon ng
pagtuturo. Nakapokus ang
naratibo sa mariing dipagsangayon ni Aling Rosa, ang
ina ni Amelita, sa pagsasamahan
ng dalawa.

HALIMBAWA NG NOBELA

Urbana at Feliza
- Pagsusulatan nang Dalawang Binibini
na si Urbana at si Feliza ay binubuo
ng palitan ng liham ng dalawang
magkapatid. Ang nakatatanda, si
Urbana, ay nag-aaral sa isang kolehiyo
ng mga babae sa Maynila, at ang mas
bata, si Feliza, ay nagnanais na
matuto mula sa kaniyang kapatid
hinggil sa kung ano ang dapat ugaliin
sa ibat ibang pagkakataon.

HALIMBAWA NG NOBELA

Noli at El Fili
- ang Noli Me Tangere at El
Filibusterismo ay mga
nobelang isinulat ng ating
Pambansang Bayani na si Dr.
Jose Protacio Rizal Mercado y
Alonzo Realonda.

Noli Me Tangere
"Huwag Mo Akong Salingin" na galing sa
ebanghelyo ni San Juan Bautista.
pagsusulat ng "Noli Me Tangere" ay
bunga ng pagbasa ni Rizal sa "Uncle
Tom's Cabin," na pumapaksa sa
kasaysayan ng mga aliping Negro sa
kamay ng mga panginoong puting
Amerikano

Noli Me Tangere
Sinimulan ito sa Madrid
noong siya ay nag-aaral pa
ng medisina. Nang
makatapos ng pag-aaral,
nagtungo siya sa Paris at
doon ipinagpatuloy ang
pagsusulat nito. At sa Berlin
natapos ni Rizal ang huling
bahagi ng nobela.

Noli Me Tangere
Sa Impentra Letre
nailimbag ang Noli
na ipinautang ni
Dr. Maximo Viola.

Noli Me Tangere
angat sa mga katangiang
pampanitikan at panlipunan
may pangarap, may ganda,
may damdamin ng pag-ibig,
may awa.

BAKIT KAILANGANG BASAHIN ANG


NOLI?
Una, mataas na uri ng panitikan ang dalawang aklat na ito.
Pangalawa, wala nang iba pang nobelang sinulat tungkol sa
lipunan at lahing Pilipino na may sinlawak at singlalim na
pagtalakay.
Pangatlo, magsisilbi itong salamin upang makita natin ang
tunay nating mukha bilang mga Pilipino dahil ang kanser
noon ng ating lipunan ay kanser pa rin nating mga Pilipino
sa kasalukuyang panahon.
Pang-apat, tigib ito ng mga sindi ng pag-ibig sa bayan na
magpapalagablab ng ating nahihimbing na damdaming
makabayan.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Crisostomo Ibarra
Binatang nag-aral sa Europa; nangarap na
makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang
magandang kinabukasan ng mga kabataan ng
San Diego.

Elias
Piloto at magsasakang tumulong kay Ibarra para
makilala ang kanyang bayan at ang mga
suliranin nito.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Kapitan Tiyago
Mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria
Clara.

Padre Damaso
Isang kurang Pransiskano na napalipat ng ibang parokya
matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San
Diego.

Padre Salvi
Kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na
pagtatangi kay Maria Clara.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Basilio at Crispin
Magkapatid na anak ni Sisa; sakristan at tagatugtog ng
kampana sa simbahan ng San Diego.

Alperes
Matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San
Diego

Donya Victorina
Babaing nagpapanggap na mestisang Kastila kung kaya
abut-abot ang kolorete sa mukha at maling
pangangastila.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Donya Consolacion
Napangasawa ng alperes; dating labandera na may malaswang
bibig at pag-uugali.

Don Tiburcio de Espadaa


Isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa
paghahanap ng magandang kapalaran; napangasawa ni Donya
Victorina.

Linares
Malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni
Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Don Filipo
Tinyente mayor na mahilig magbasa na Latin;
ama ni Sinang

Seor Nol Juan


Namahala ng mga gawain sa pagpapatayo ng
paaralan.

Lucas
Taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa
di-natuloy na pagpatay kay Ibarra.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Tarsilo at Bruno
Magkapatid na ang ama ay napatay sa palo ng mga Kastila.

Tiya Isabel
Hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria
Clara.

Donya Pia
Masimbahing ina ni Maria Clara na namatay matapos na
kaagad na siya'y maisilang.

Iday, Sinang, Victoria,at Andeng


Mga kaibigan ni Maria Clara sa San Diego

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Kapitan-Heneral
Pinakamakapangyarihan sa Pilipinas; lumakad na
maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra.

Don Rafael Ibarra


Ama ni Crisostomo; nakainggitan nang labis ni Padre
Damaso dahilan sa yaman kung kaya nataguriang erehe.

Don Saturnino
Nuno ni Crisostomo; naging dahilan ng kasawian ng
nuno ni Elias.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Mang Pablo
Pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan ni Elias.

Kapitan Basilio
Ilan sa mga kapitan ng bayan sa San Diego Kapitan
Tinong at Kapitan Valentin

Tinyente Guevarra
Isang matapat na tinyente ng mga guwardiya sibil
na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang
sinapit ng kanyang ama.

MGA TAUHAN NG NOLI ME TANGERE


Kapitana Maria
Tanging babaing makabayan na pumapanig sa
pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama.

Padre Sibyla
Paring Agustino na lihim na sumusubaybay sa mga
kilos ni Ibarra.

Albino
Dating seminarista na nakasama sa piknik sa lawa.