Anda di halaman 1dari 15

ISU-ISU

DALAM
SUKAN
CHIEW MING
ENG
GO AAI NEE
KEK PEI PEI
LAU SU HUONG

LOK PEI XIAN


SIA SU CHING
TIONG EE MING
WONG TZE CHING

Sukan

merupakan suatu aktiviti yang


memiliki banyak kelebihan tidak hanya
terhad kepada kebaikan daripada segi
fizikal dan sosial malahan juga dari segi
psikologi.

Kebaikan-kebaikan

ini adalah sebagai suatu


keperluan asas bagi kedua-dua gender
sebagai satu kaedah bagi memastikan
tahap kesihatan fizikal mahupun
emosi berada di dalam
keadaan yang terbaik.

FAKTOR-FAKTOR KURANG
PENGLIBATAN WANITA
DALAM SUKAN
Kekurangan

pendedahan serta peluang


untuk menyertai kegiatan sukan.

Kurang

keyakinan dalam kalangan


wanita sendiri yang merasa
tidak yakin dan tidak pasti
sejauh mana sumbangan yang
dapat mereka berikan di bidang sukan.

Perwakilan

wanita dalam kepimpinan,


pengurusan, kejurulatihan dan
kepegawaian terutamanya di peringkat
atasan juga masih di tahap yang rendah.

Negara

juga kekurangan jurulatih di


kalangan wanita bagi memastikan kes
gangguan seksual oleh
jurulatih lelaki terhadap atlet
wanita tidak akan berlaku.

Kurangnya

kemudahan sukan yang


boleh dinikmati oleh setiap golongan
wanita.

Selain

daripada itu, kemudahankemudahan sukan juga perlu


disesuaikan bagi menepati
keperluan-keperluan khusus
wanita.

Tindakan-tindakan bagi
menggalakkan penglibatan
wanita dalam sukan
Memupuk

minat dan potensi wanita dalam


bidang sukan rekreasi dan berprestasi tinggi
dengan menyediakan kemudahankemudahan sukan yang
sempurna dan mencukupi
di kawasan-kawasan perumahan.

Mengadakan

polisi, program dan struktur


yang dapat meningkatkan jumlah wanita
sebagai jurulatih, pengadil, penasihat,
pembuat keputusan, pegawai, pentadbir
dan kakitangan sukan di semua peringkat.

Melantik

lebih ramai jurulatih wanita bagi


menjamin ahli-ahli sukan wanita dilatih
oleh jurulatih wanita bagi mengelakkan
kemungkinan berlakunya perbuatanperbuatan yang sumbang seperti
gangguan seksual atas nama latihan.

Memperkenalkan

pakaian sukan yang lebih


bercirikan kesopanan dan selaras dengan
tuntutan agama.

Wanita

negara.

diwakili di dalam badan-badan sukan

TINDAKAN AGENSI
TINDAKAN

PELAKSANA

1.Memperbanyakkan
program latihan dalam
semua jenis sukan yang
boleh diceburi oleh wanita.

Kementerian Belia dan


Sukan
Pertubuhan-pertubuhan
Sukan
NCWO dan NGO-NGO lain
yang berkaitan

2.Membina lebih banyak


kompleks sukan di setiap
kawasan perumahan.

Kementerian Belia dan


Sukan
Majlis-majlis Tempatan
Kerajaan-kerajaan Negeri

TINDAKAN

PELAKSANA

3. Menyediakan kawasan
tanah lapang untuk aktiviti
TaiChi, Senamrobik dan
sebagainya.

Penguasa-penguasa
Tempatan
Kementerian Belia dan
Sukan

4. Menambah perwakilan
wanita dalam pertubuhan
sukan.

Kementerian Belia dan


Sukan
Majlis Sukan Negara
Pertubuhan-pertubuhan
Sukan

5. Mewujudkan Kod Etika


bagi jurutatih ahli sukan.

Kementerian Belia dan


Sukan
Majlis Sukan Negara
Pertubuhan-pertubuhan
Sukan

TINDAKAN

PELAKSANA

6. Memastikan ahli-ahli sukan


wanita dilatih oieh jurulatih
wanita

Kementerian Belia dan Sukan


Majlis Sukan Negara
Pertubuhan-pertubuhan
Sukan

7. Mewujudkan perkhidmatan
kaunseling untuk ahli-ahli
sukan wanita

Kementerian Belia dan Sukan


Majlis Sukan Negara
Pertubuhan-pertubuhan
Sukan

8. Mengadakan pakaian yang Kementerian Belia dan Sukan


sesuai untuk ahli sukan wanita