Anda di halaman 1dari 28

PENGURUSAN DAN

PENGENDALIAN BENGKEL

PENGURUSAN

PENGENDALIAN

Bengkel ialah sebuah


tempat, ruang atau
bilik yang digunakan
untuk melakukan
ujikaji atau aktiviti
kerja amali.

Merupakan proses
mengelola, mengawal,
mengarah semua perkara
yang berkaitan dengan
program pengajaran
pembelajaran di dalam
kelas/bengkel/makmal.

PRINSIP PENGENDALIAN
DAN PENGURUSAN
Efisien
Kawalan Guru Yang Mudah
Selamat Untuk Semua Peralatan
Pengcahayaan Yang Baik
Keperluan Psikologi
Persekitaran Yang Selamat

EFISIEN
Bengkel yang efisien akan meningkatkan produktiviti dengan
mengurangkan

pembaziran

tenaga

dan

masa pengguna

bengkel reka bentuk dan teknologi. Oleh itu, bagi memenuhi


prinsip ini faktor yang perlu diambil kira ialah susunan alat dan
kelengkapan yang dapat membantu pelajar menjalani latihan
dengan berkesan.

KAWALAN GURU
Kawalan guru merupakan guru mampu mengendali ataupun
mengawal bengkel dengan sebaik mungkin. Guru RBT
seharusnya mempunyai garis penglihatan yang baik di semua
bahagian di dalam bengkel serta dapat mendengar bunyi
peralatan dan mesin yang sedang beroperasi dengan jelas.
Selain itu, bengkel seharusnya mempunyai kemudahan laluan
yang guru dapat bergerak cepat ke semua arah dan bahagian
di dalam bengkel.

SELAMAT UNTUK
SEMUA PERALATAN
Plan ataupun reka bentuk bengkel reka bentuk dan teknologi
haruslah

mengurangkan

kehilangan

dan

kerosakan

disebabkan oleh kecurian, cuaca, salah guna, tingkah laku yang


suka merosakkan harta benda dan elemen-elemen negatif yang
lain.

PENCAHAYAAN YANG BAIK


Faktor yang perlu dipertimbangkan di sini adalah dari segi
pengcahayaan yang mencukupi, penggunaan warna, susunan
bangkel, ruang dan semua faktor yang akan memberi kesan
dari segi penglihatan kepada pengguna bengkel. Pencahayaan
yang baik akan membawa kebaikan dimana murid-murid dan
guru boleh menjalankan aktiviti dibawa situasi yang terang,
pencahayaan yang mencukupi dan sebagainya.

KEGIATAN PSIKOLOGI
Pengendalian dan pengurusan bengkel perlu dapat menghasilkan
persekitaran yang mendorong pembentukan sikap yang baik seperti
menjaga kebersihan, berdisiplin dan lain-lain lagi. Pada masa yang sama
ia akan dapat melahirkan kesihatan mental yang baik di kalangan pelajar
seperti rasa selamat, rasa dapat berkerja dengan tersusun dan sistematik
serta melahirkan kepuasan bekerja di kalangan pelajar. Secara tidak
langsung keadaan ini akan meningkatkan minat untuk belajar di kalangan
pelajar.

RSEKITARAN YANG SELAM


Keselamatan dalam bengkel adalah sangat penting bagi
guru

dan

murid.

Sebarang

kecederaan

yang

berlaku

kepada murid semasa berada dalam bengkel akan membawa


masalah yang cukup serius. Oleh itu, guru harus sentiasa
memastikan keadaan murid berada dalam tahap yang selamat.

PROSES PEGURUSAN BENGKEL


MENGIKUT FASA
FASA PERTAMA: PERANCANGAN DAN PENGENDALIAN

FASA KEDUA: MERANCANG DAN MELAKSANAKAN

FASA PERTAMA
Fasa pertama merangkumi proses perancangan dan pengendalian
kemudahan di bengkel. Di antara aktiviti yang perlu dilakukan di
dalam fasa ini adalah seperti dalam jadual di bawah.
Mereka bentuk

Mereka bentuk pelan lantai bengkel

Perancangan

Menyediakan kemudahan asas lantai seperti


pendawaian, pengudaraan dan perpaipan
Penyusunan ruang untuk peralatan utama
Penyusunan perabot di dalam ruang kerja
Kedudukan stor
Penggunaan warna di dalam bengkel

FASA KEDUA
Merangkumi proses merancang dan melaksanakan proses
pembangunan di bengkel
Melakar susunan atau perubahan yang ingin dibuat
Lakaran pelan menggunakan kertas graf bagi mendapatkan
lukisan pelan mengikut skala
Setelah perancangan pembangunan guru perlu melaksanakan
perancangan tersebut

IK PULIH DAN PENYENGGARA


Melakukan aktiviti menjaga atau menservis sesuatu
perkakasan, alatan, mesin mudah alih, perabot supaya
sentiasa berada dalam keadaan baik dan berfungsi dengan
sempurna.

ENIS-JENIS SENGGARAAN
Senggaraan kawalan
Senggaraan pembetulan
Senggaraan ramalan

Senggaraan kawalan meliputi: Reka bentuk dan pemasangan yang sesuai untuk peralatan yang
digunakan
Pemeriksaan alatan mengikut jadual untuk mengelakkan
kerosakkan daripada berlaku
Membuat servis, baik pulih dan penjagaan alatan supaya
sentiasa sempurna
Pelinciran yang sempurna dan mencukupi serta pembersihan
dan perlindungan seperti mengecat peralatan dan bangunan

Senggaraan Pembetulan
Dilakukan selepas sesuatu peralatan itu rosak dan proses ini
tidak akan dilakukan selagi tiada kerosakan yang berlaku.
Kos senggaraan jangka pendek adalah rendah, namun untuk
jangka panjang ia mungkin menjadi terlalu tinggi.

Senggaraan Ramalan
Senggaraan ramalan menjalankan kerja-kerja senggaraan
mengikut jangkaan kerosakan.
Senggaraan ini banyak dilakukan dalam bengkel yang melibatkan
penggunaan alatan elektronik seperti: Peralatan yang digunakan mempunyai bahagian yang kecil dan rumit
untuk disenggara setiap hari
Bahagian-bahagian pada alatan elektronik tidak membolehkan kerjakerja servis dilakukan

Langkah-langkah
Penyenggaraan

Alat Tangan
Alatan tangan perlu disenggara dengan baik supaya:
Sentiasa berada dalam keadaan baik
Tersusun dan teratur
Mudah diambil untuk digunakan
Tahan lebih lama
Selamat digunakan dan terhindar daripada kemalangan

Membersih alatan tangan


Perkakas dan alatan tangan mudah dicemari oleh kotoran seperti habuk,
kesan minyak, cat dan karat.
Sabun dan cecair pencuci digunakan untuk membersihkan perkakas dan
alatan tangan.
Terdapat dua jenis minyak ynag sesuai untuk digunakan iaitu:
a. Minyak pelincir: untuk mencegah karat pada alatan tangan
b. Minyak gris: untuk melicinkan dan mengelakkan pengaratan pada mesin bergerak

Cara-cara untuk menyenggara perkakas dan alatan bergantung kepada


jenis kotoran.

Meminyakan alatan tangan


2 jenis minyak yang biasa digunakan:
Minyak pelincir mencegah karat
Gris bahagian mesin yang bergerak

Menyimpan alatan tangan


Perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan perlulah disimpan di tempat
yang khas dan selamat.
Tempat menyimpan alatan perlulah dilabel dengan nama alatan dan kuantiti
supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan.
Tempat yang peling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan tangan adalah
di dalam bekas alatan atau di dalam almari.
Pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa untuk memastikan perkakas
dan alatan tangan berada dalam keadaan baik dan dapat mencegah kehilangan.
Jika terdapat perkakas atau alatan tangan yang hilang, perkara tersebut
hendaklah direkodkan.

PERABOT

Mengenalpasti bahagian perabit yang rosak.

Bahagian perabot yang rosak dikenalpasti melalui:


Pemerhatian
Membuat semakan
Menggunakan perabot

Setelah dikenalpasti kerosakan kecil pada perabot, kerjakerja pembaikan memerlukan alatan tangan dan bahanbahan yang sesuai.

Mengenalpasti bahagian perabot


yang
rosak
Meja
KEROSAKKAN

SEBAB

1. Papan meja tertanggal

1. Selalu diangkat

2. Papan meja pecah

2. Terjatuh dan meja selalu kena air

3. Kaki meja longgar dan condong

3. Skru allen longgar

4. Kaki meja patah

4. Terjatuh dengan hentakan yang


kuat

Mengenalpasti bahagian perabot


yang
rosak
Kerusi
KEROSAKKAN
1. Papan alas tempat duduk
tertanggal

SEBAB
1. Kerusi terjatuh atau kaki kerusi
goyah

2. Penyadar tercabut

2. Skru longgar

3. Kaki kerusi goyah

3. Skru allen longgar

4. Kaki kerusi patah

4. Terjatuh dengan hentakan yang kuat

ALATAN ELEKTRIK DAN


MESIN MUDAH ALIH
Penyenggaraan mesin gerudi
1. Mesin gerudi meja hanya berupaya menggerudi lubang
berdiameter sehingga 13mm sahaja.
2. Minyakkan meja pelantar kerja untuk mencegah karat.
3. Bersihkan semua kotoran yang terdapat pada mesin gerusi
meja.
4. Pengunci bindu digunakan untuk mengetatkan bindu.

ALATAN ELEKTRIK DAN


MESIN MUDAH ALIH
Penyenggaraan mesin canai
1. Pastikan bahagian utama mesin canai berada dalam keadaan
baik.
2. Tukar piring canai apabila ianya diperlukan.
3. Guna penyagat untuk meratakan permukaan mesin canai.

https://prezi.com/y3fxwi8rip3e/pengurusan-dan-pengend
alian-bengkel/
http://documents.tips/documents/penulisan-esei-2.html