Anda di halaman 1dari 7

TEKNIK MODIFIKASI

Disediakan oleh:
Asyraf Norli
Khairul Azhar
Asmahani Amran
Nina Suriana Bulkin

PENGUKUHA
N POSITIF

EKONO
MI

PEMBENTUKA
N
MENINGKATKAN
TINGKAH LAKU
YANG WAJAR

MODELIN
G

KONTRAK
KONTINGEN
SI

PENGUKUHAN POSITIF
bertujuan meningkatkan keberangkalian
berulangnya tingkah laku pada masa yang lain
dikenali sebagai perhatian positif, pengukuhan
sosial, dan ganjaran.
berkesan bagi meningkatkan produktiviti murid
serta semangat guru, dan mengurangkan
teguran guru.

PENGUKUHAN POSITIF
Petua memberi kata pujian;
Diberikan sebaik sahaja kelihatan tingkah laku yang
wajar
Diberikan secara ikhlas
Seeloknya mengandungi sati pernyataan tentang
tingkah laku positif yang berkenaan
Sebolehnya pelbagaikan kata-kata pujian yang
diberikan
Diberikan lebih kerap pada peringkat awal kelihatan
tingkah laku positif; kemudian dikurangkan secara
beransur-ansur
Dihapuskan apabila telah serasi dengan murid yang
berkenaan

PEMBENTUKAN
berunsurkan prinsip penghampiran berturut-turut
terhadap tingkahlaku wajaryang dihasratkan
sehingga terbentuknya tingkahlaku tersebut.
guru perlu pastikan tingkahlaku yang dikenalpasti
benar-benar bermakna bagi murid yang
berkenaan.

KONTRAK KONTINGENSI
Ditakrifkan sebagai proses
membuat kontrak dengan
murid yang berkenaan supaya
dia dapat melakukan sesuatu
yang digemari

TIMEOUT
PENGUKUHA
N
PERBEZAAN

HUKUMA
N

MENGURANGK
AN
TINGKAHLAKU
YANG TIDAK
WAJAR
KEHILANGAN
KEISTIMEWAAN

PENGHAPUSAN

TEGURA
N