Anda di halaman 1dari 43

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB

BAHASA MELAYU
STPM KERTAS 1
910/1
oleh :

Pn. Nor Lelawati binti Dollah


SMK SERI TEJA
GOPENG, PERAK

BAHASA MALAYSIA STPM


PENGGAL 1(910/1)

MASA : 2 JAM

ADA 3 BAHAGIAN :
BAHAGIAN A: Objektif (20 soalan)
20 markah (20 MINIT)
BAHAGIAN B: Pemahaman (4/5 soalan )
30 markah (35 MINIT)
BAHAGIAN C: Esei tidak berformat (3
soalan,
jawab 1)
50 markah (1 JAM)
BAKI : 5 MINIT (SEMAK)

NASIHAT KEPADA
PELAJAR
KARANGAN DAN
SOALAN
BAHAGIAN B
YANG PERLU
DITULIS 150 PP
MESTI SIAP SEBAB
MEMBAWA 70%

PANJANG
KARANGA
N HARUS
600-650
PP

BAHAGIAN B

PEMAHAMAN
KRITIS ANALITIS
30 MARKAH

TEKNIK TEPAT YANG


DIKEHENDAKI MPM

SOALAN 21, 22, dan 23


JAWAPAN MESTI DALAM
PETIKAN

SOALAN 24 (AKHIR) : JAWAPAN DI LUAR


PETIKAN
JANGAN AMBIL DALAM PETIKAN
WALAUPUN JAWAPAN ADA/SESUAI

PELAJAR IKUT SEMUA KEHENDAK INI,


INSYA-ALLAH BOLEH BERJAYA

Langkah menjawab soalan


ini
Baca soalan terlebih dahulu nombor
21, 22, dan 23 (cuba ingat kehendak
soalan)
Baca petikan yang diberikan
Semasa membaca, gariskan jawapan
berdasarkan kehendak soalan
Setelah faham petikan, baca soalan
sekali lagi dan terus jawab

Jika soalan tanya mesej /harapan


pengarang/penulis dalam petikan :
Pegangan :
Ada haruslah, hendaklah, patutlah,
perlulah, boleh
# tetapi bukan dalam semua keadaan

SOALAN (STPM 2015)


21 Berdasarkan petikan tersebut, jelaskan maksud frasa
(a)proses urbanisasi masyarakat (baris 19 dan 20)
[1]
(b)seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masingmasing (baris 24 dan 25)
[1]

22 Mengapakah penulis menyatakan bahawa semangat


kejiranan semakin pudar dalam masyarakat kita?
[6]

23 Apakah mesej penulis dalam petikan tersebut?

[2]

SOALAN 24

Kini, sudah tiba masanya persatuan penduduk


kawasan perumahan dan sektor Rukun
Tetangga serta jawatankuasa atau surau
digerakkan secara lebih aktif dan sistematik
bagi memastikan semangat kejiranan di negara
kita tidak luntur.
Berikan ulasan anda tentang pendapat
atas dengan
(Baris di
31-34)
menjelaskan aktiviti yang boleh dilaksanakan secara aktif
dan sistematik oleh semua pihak untuk memperkukuh
semangat kejiranan dalam masyarakat kita. Panjang
jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah
perkataan.
[20]

21 Berdasarkan petikan tersebut,


jelaskan maksud frasa
(a)proses urbanisasi masyarakat
(baris 19 dan 20)
(b)seperti enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing
(baris 24 dan 25)

JAWAPAN MESTILAH DALAM AYAT YANG


LENGKAP

JAWAPAN
21 Berdasarkan petikan tersebut,
jelaskan maksud frasa
(a)proses urbanisasi masyarakat
(baris 19 dan 20)
[1]
Maksud frasa tersebut ialah proses
pembandaran
penduduk(1)/menjadikan penduduk
hidup seperti masyarakat bandar (1)

CONTOH JAWAPAN TEPAT


Maksud frasa tersebut ialah proses
pembandaran penduduk @ (1)
Maksud
frasa
proses
urbanisasi
masyarakat ialah proses pembandaran
penduduk (1)

JAWAPAN SALAH
Proses meningkatkan kualiti/taraf hidup
masyarakat bandar (0m)
Proses membandarkan penduduk (0m)
Perubahan ke arah pemodenan
masyarakat (0m)

JAWAPAN
(b)seperti enau dalam belukar,
melepaskan pucuk masing-masing
(baris 24 dan 25)
[1]
Maksud frasa tersebut ialah hidup
mementingkan diri sendiri (1)/ tidak
menghiraukan orang lain (1)/ bersifat
individualistik (1)/masyarakat yang
hidup tidak mementingkan orang lain
(1)

CONTOH JAWAPAN TEPAT


Maksud frasa tersebut ialah hidup
mementingkan diri sendiri @ (1)
Maksud frasa seperti enau dalam
belukar, melepaskan pucuk masingmasing ialah (1)

22
Mengapakah
penulis
menyatakan bahawa semangat
kejiranan semakin pudar dalam
masyarakat kita?

[6]

22
Mengapakah
penulis
menyatakan bahawa semangat
kejiranan semakin pudar dalam
masyarakat kita?
[6]

JAWAPAN MESTILAH DALAM AYAT YANG


LENGKAP
Jika SOALAN minta secara
umum, SILA LIHAT MARKAH
dalam tanda kurung. Jika 6
markah, pelajar MESTI
nyatakan TIGA JAWAPAN
LENGKAP

JAWAPAN
22 Penulis menyatakan bahawa semangat kejiranan
semakin pudar dalam masyarakat kita kerana reka
bentuk rumah moden mendorong wujudnya sifat
individualistik (2)/anggota masyarakat kurang
bergaul dengan jiran tetangga (2)/Masyarakat di bandar
besar mempunyai komitmen kerja yang tinggi
(2)/Anggota masyarakat lebih gemar bersama-sama
dengan keluarga masing-masing (2)/ sesetengah
penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti
persatuan penduduk(2)

23 Apakah mesej penulis dalam petikan


tersebut?
[2]
Mesej penulis dalam petikan tersebut ialah
semangat kejiranan perlu dihidupkan
kembali(1)/ dalam kalangan masyarakat di
bandar(1)
Semangat kejiranan perlu dihidupkan
kembali di negara ini (2)
Memastikan semangat kejiranan tidak
luntur(1)
dalam masyarakat (1)

JAWAPAN JIKA SALIN DALAM PETIKAN


Persatuan
penduduk
kawasan
perumahan dan sektor Rukun Tetangga
serta jawatankuasa masjid atau surau
digerakkan secara lebih aktif dan
sistematik bagi memastikan semangat
kejiranan di negara kita tidak luntur. (1)

SOALAN 24

Kini, sudah tiba masanya persatuan penduduk


kawasan perumahan dan sektor Rukun
Tetangga serta jawatankuasa atau surau
digerakkan secara lebih aktif dan sistematik
bagi memastikan semangat kejiranan di negara
kita tidak luntur.
Berikan ulasan anda tentang pendapat
atas dengan
(Baris di
31-34)
menjelaskan aktiviti yang boleh dilaksanakan secara aktif
dan sistematik oleh semua pihak untuk memperkukuh
semangat kejiranan dalam masyarakat kita. Panjang
jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah
perkataan.
[20]

SOALAN 24 (SOALAN AKHIR)


Di nilai dari segi apa?

ASPEK
MARKAH
ISI
15 MARKAH (3 ISI X 5
MARKAH)
BAHAS 5 MARKAH
A
JUMLA 20 MARKAH
H

ASPEK
ISI UTAMA
HURAIAN ISI
UTAMA
CONTOH
HURAIAN
CONTOH
JUMLAH

MARKAH
2
1
1
1
5

TAHAP
AMAT BAIK

BAIK

SEDERHAN
A

LEMAH

MARK
KRITERIA
AH
5
Penggunaan bahasa lancar dan
berkesan
Tiada kesalahan sintaksis
4
Penggunaan bahasa lancar dan
berkesan
Terdapat 1 hingga 3 kesalahan
sintaksis
3
Penggunaan bahasa masih baik
Terdapat 4 hingga 6 kesalahan
sintaksis
2

Penggunaan bahasa tidak lancar


Terdapat 7 hingga 9 kesalahan
sintaksis

PERINGATAN !
JUMLAH
PERKATAAN
101 150 pp
50 100 pp
KURANG 50 pp

MARKAH
5m
4m
3 MARKAH dan
ke BAWAH

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

HURAIAN
ISI

CONTOH
HURAIAN
CONTOH

Merancang
dan
melaksanakan
aktiviti
gotong-royong
secara
berkala.
Supaya
penduduk
dapat
bertemu, berkenalan, dan
memahami antara satu sama
lain.
Aktiviti
membersihkan
kawasan perumahan.
Di samping dapat kenalmengenal
jiran,
kawasan

2m

1m

1m
1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

Mengadakan aktiviti
ziarah-menziarahi sesama
penduduk.

2m

HURAIAN
ISI

1m

CONTOH

1m

HURAIAN
CONTOH

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

Mengadakan
aktiviti 2 m
ziarah-menziarahi sesama
penduduk

HURAIAN
ISI

Aktiviti
dilakukan
secara 1 m
berkala dan berterusan.

CONTOH

1m

HURAIAN
CONTOH

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA
HURAIAN
ISI
CONTOH

Mengadakan
aktiviti 2 m
ziarah-menziarahi sesama
penduduk
Aktiviti
dilakukan
secara 1 m
berkala dan berterusan.
Mengadakan
majlis 1 m
tahlil/bacaan ayat suci dari
rumah ke rumah pada setiap
bulan
bagi
penduduk
beragama islam dan majlis
ziarah-menziarahi
untuk
penduduk
yang
bukan

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA
HURAIAN
ISI
CONTOH

Mengadakan
aktiviti 2 m
ziarah-menziarahi sesama
penduduk
Aktiviti
dilakukan
secara 1 m
berkala dan berterusan.
Mengadakan
majlis 1 m
tahlil/bacaan ayat suci dari
rumah ke rumah pada setiap
bulan
bagi
penduduk
beragama islam dan majlis
ziarah-menziarahi
untuk
penduduk
yang
bukan
beragama Islam.

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

Mengadakan pesta hari


keluarga.

2m

HURAIAN
ISI

1m

CONTOH

1m

HURAIAN
CONTOH

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

Mengadakan pesta hari


keluarga.

2m

HURAIAN
ISI

Pesta tersebut boleh diadakan 1 m


di kawasan perumahan atau
diluar kawasan perumahan,
sekurang-kurangnya setahun
sekali.

CONTOH

1m

HURAIAN
CONTOH

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA
HURAIAN
ISI

Mengadakan pesta hari


2m
keluarga.
Pesta tersebut boleh diadakan 1 m
di kawasan perumahan atau
diluar kawasan perumahan,
sekurang-kurangnya setahun
sekali.

CONTOH

Mengadakan pertandingan
tertentu semasa Hari
Keluarga.

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA
HURAIAN
ISI

CONTOH

HURAIAN
CONTOH

Mengadakan pesta hari


keluarga.
Pesta tersebut boleh diadakan
di kawasan perumahan atau
diluar kawasan perumahan,
sekurang-kurangnya setahun
sekali.
Mengadakan pertandingan
tertentu semasa Hari
Keluarga.
Pertandingan memasak,
pertandingan mewarna untuk

2m
1m

1m

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

Mengumpulkan maklumat 2 m
tentang isi rumah dalam
kawasan perumahan.

HURAIAN
ISI

1m

CONTOH

1m

HURAIAN
CONTOH

1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA
HURAIAN
ISI
CONTOH
HURAIAN
CONTOH

Mengumpulkan maklumat
tentang isi rumah dalam
kawasan perumahan.
Supaya
masing-masing
mengetahui
maklumat
penting mengenai jiran
Seperti nombor telefon dan
alamat waris.
Mereka
mudah
dihubungi
apabila diperlukan, seperti
waktu kecemasan.

2m

1m

1m
1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

HURAIAN
ISI
CONTOH
HURAIAN
CONTOH

Mengaktifkan
semula 2 m
sektor Rukun Tetangga
atau menubuhkan sektor
tersebut
di
kawasan
baharu.
1m
1m
1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

HURAIAN
ISI
CONTOH
HURAIAN
CONTOH

Mengaktifkan
semula 2 m
sektor Rukun Tetangga
atau menubuhkan sektor
tersebut
di
kawasan
baharu.
Mewajibkan semua penduduk 1 m
menjadi ahli
1m
1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

HURAIAN
ISI
CONTOH

HURAIAN

Mengaktifkan
semula 2 m
sektor Rukun Tetangga
atau menubuhkan sektor
tersebut
di
kawasan
baharu.
Mewajibkan semua penduduk 1 m
menjadi ahli.
Rukun
Tetangga
boleh 1 m
mengadakan jadual rondaan
di
kawasn
perumahan
masing-masing.
1m

JAWAPAN MESTILAH!
ISI
UTAMA

HURAIAN
ISI
CONTOH

HURAIAN

Mengaktifkan
semula
sektor Rukun Tetangga
atau menubuhkan sektor
tersebut
di
kawasan
baharu.
Mewajibkan semua penduduk
menjadi ahli.
Rukun
Tetangga
boleh
mengadakan jadual rondaan
di
kawasn
perumahan
masing-masing.
Aktiviti ini boleh merapatkan

2m

1m
1m

1m

PESANAN UNTUK PELAJAR!


Pelajar mestilah menjelaskan
langkah SECARA LANGSUNG
Bukan langkah SECARA TIDAK
LANGSUNG
Contoh langkah SECARA TIDAK
LANGSUNG ialah pendidikan,
peranan ibu bapa dan peranan
pihak sekolah
Jika isi ini dibuat oleh pelajar

Anda mungkin juga menyukai