Anda di halaman 1dari 8

EDUP 3083

PENGURUSAN
TINGKAH LAKU UNTUK
PENDIDIKAN
PEMULIHAN
ASMAHANI AMRAN
NINA SURIANA BULKINT

Huraikan berserta contoh


yang sesuai implikasi
masalah tingkah laku
terhadap pembelajaran.

1. Objektif pembelajaran tidak


dicapai sepenuhnya
Murid bermasalah tingkah laku tidak dapat
menumpukan sepenuh perhatian terhadap
sesi pengajaran dan pembelajaran.
Tumpuan itu adalah terhad kerana manusia
hanya mampu tertumpu pada satu perkara
dalam satu masa (James, 1890)
Cth: Sikap malas dan bosan

2. Murid lain akan rasa terganggu


Murid yang sering mewujudkan
masalah ketika sesi pembelajaran
berlaku akan menyebabkan murid lain
tidak dapat mengikuti sesi pdp dalam
keadaan yang lebih fokus.
Cth: Murid hiperaktif yang sentiasa
mengganggu rakan sebelahnya

3. Suasana pembelajaran yang tidak


kondusif
Gangguan yang wujud akan menyebabkan
sesi pembelajaran menjadi kelam kabut.
Guru perlu menguruskan suasana bilik darjah
dengan baik melalui kaedah dan strategi yang
sesuai.
Cth: Sekumpulan murid yang terlalu bising
menyebabkan guru dan murid hilang tumpuan

4. Penggunaan bahasa yang mudah


Arahan dinyatakan dengan jelas dan berulang.
Boleh diberikan dalam bentuk visual atau
dipaparkan pada papan kenyataan kelas.
Bahan pdp juga dinyatakan dalam langkahlangkah yang pendek dan mudah.
Strategi pdp diubahsuai untuk membina
keyakinan.
Cth: meminta murid disleksia untuk memberi
laporan secara lisan manakala rakan-rakannya
memberi laporan bertulis.

5. Kemahiran kesediaan untuk belajar.


Menekankan kemahiran yang dapat membantu
murid autisme supaya lebih berdikari.
Cth: membaca notis, surat khabar dan mengisi
borang permohonan.

Bimbing murid autism mengurus diri dengan


membantu mereka menyediakan jadual kerja.
Beri latihan dan peluang untuk mempraktikkan
apa yang telah dipelajari.
Cth: mengulang langkah atau konsep yang telah
dipelajari.

SEKIAN
TERIMA KASIH