Anda di halaman 1dari 7

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HALA TUJU
KOKURIKULUM
BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN

KOKURIKULUM SEKARANG
PASUKAN BADAN BERUNIFORM

TAHUN 5 & 6 :
120 MINIT
TAHUN 3 & 4 :
60 MINIT
10 % Markah
Kokurikulum

SUKAN DAN PERMAINAN

KELAB DAN PERSATUAN

SEKOLAH MENENGAH :
180 MINIT

Berpusatkan
Guru

CABARAN

BI
L

HALATUJU

Penglibatan lebih ramai murid


peringkat sekolah.
Pertingkat acara
antarabangsa.
Aktiviti berasaskan projek.
2. Guru
Setiap guru adalah guru
DASAR
kokurikulum.
Tingkat kemahiran dan
kompeten.
-PELAKSANAAN BERDASARKAN
CREDIT HOUR
Merit kokurikulum calon Guru
-GANJARAN/GRANT UNTUK SEKOLAH
Cemerlang.
Jawatan pembantu guru
kokurikulum.
3. Latihan Merit kokurikulum calon guru
ke IPG
Semua IPG tawar kursus
pengurusan kokurikulum.
IPG tawar kursus specialist
1.

HALATUJU
KOKURIKULUM

ASPEK

Murid

BI
L
5

Kewang
an

HALATUJU

cemerlang
Sekolah
kokurikulum terima imbuhan.

Komuniti Penglibatan PIBG dan agensi


luar lebih luas dan komited.
CSR
pihak
Sumbangan
DASAR
swasta dan GLC.
7 Organisa Jumlah tenaga pengurusan di
-PELAKSANAAN BERDASARKAN
si HOUR
PPD dan JPN mencukupi.
CREDIT
UNTUK
SEKOLAH
8 -GANJARAN/GRANT
Iktiraf
kokurikulum ke IPTA
Markah
30%.
Kokurikulum dalam jadual
waktu rasmi.
Waktu kokurikulum sebagai
jumlah waktu mengajar.
berasaskan
Kokurikulum
silibus
dan
rancangan
mingguan/bulanan.
6

HALATUJU
KOKURIKULUM

ASPEK

5%
Kehadira
n,
Keahlian,
Pengliba
tan

Fasa Pengekalan

5%
5%

3%

8082%

2013

Program
Sedia
Ada

85%

90%

95%

2014

2015

201
6

Program
Baru

Penilaian
Program
Sedia
Ada

100
%

201
7
Penilaian
Baru

Pemantau
an

2020

2025

TERIMA KASIH