Anda di halaman 1dari 23

1.

2 MAKMAL
SAINS ANDA
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN
MAKMAL SAINS?
Makmal sains ialah satu bilik khas untuk
menjalankan eksperimen saintifik.
Radas makmal dan
kegunaannya
Tabung didih

Untuk
memanaskan
bahan kimia dalam
kuantiti kecil
Tabung uji
Untuk mengisi
bahan kimia dalam
kuantiti kecil
Penunu Bunsen

- Membekalkan api untuk


pemanasan
Namakan radas
KELASKAN RADAS
BERDASARKAN
PENGGUNAANNYA
SIMBOL BAHAN BERBAHAYA DI
DALAM MAKMAL
Kebanyakan bahan kimia yang digunakan
dalam makmal sains berbahaya.
Lihat dengan teliti simbol pada botol bahan
kimia sebelum mengguna untuk elak
kemalangan.
Kenal Pasti Simbol Bahan
Berbahaya
Cabaran Minda
Bagaimana anda memindahkan 10 ml bahan kimia yang
mengakis ke dalam suatu bikar?
Apakah yang berlaku jika anda menggunakan bikar
plastik ?
Peta Pemikiran
Hasilkan 1 peta pemikiran untuk mengelaskan radas ikut
kegunaan
- mengisi bahan kimia
- memindahkan bahan kimia
- menyokong radas lain
- Memanaskan bahan
Kelaskan radas ikut bahan
buatan

Bahan
buatan

kaca plastik logam


Peraturan dan Langkah-langkah
Keselamatan di dalam Makmal
Aktiviti 1.4
Hasilkan peta buih untuk topik dibawah
Peraturan di dalam makmal
Langkah-langkah keselamatan
Langkah mencegah kebakaran
Tindakan yang perlu di ambil jika kemalangan
Pertolongan cemas
Ialah bantuan awalan atau rawatan segera yang diberikan
kepada pesakit atau mangsa tercedera sebelum
mendapatkan rawatan doktor.
Kecemasan Pertolongan cemas
Terkena atau tertelan bahan kimia Bilas kulit atau mata dengan air
yang secukupnya
Ludah bahan kimia dan kumur
mulut dengan air
Luka yang berdarah Luka ringan , bersihkan dan balut
dengan kain kasa yang steril
Jika luka berdarah banyak,
tinggikan bahagian luka dan guna
kain kasa untuk hentikan
pendarahan
Dapatkan rawatan doktor dengan
segera
Terhidu gas racun Pindahkan ke tempat yang
berpengudaraan baik
Buka tingkap dan pintu untuk aliran
udara
Berikan bantuan pernafasan (CPR)
jika nadi terhenti


Perhatikan perkara yang dilakukan oleh semua watak kartun di dalam makmal.
(a) Senaraikan empat perkara yang tidak dipatuhi oleh watak dalam kartun di
atas. 4 markah
(b) Cadangkan tiga langkah keselamatan yang harus dipatuhi oleh watak kartun
. Terangkan sebab bagi cadangan anda. 3 markah