Anda di halaman 1dari 44

TUTORIAL 3 : KEMAHIRAN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

KAEDAH DAN TEKNIK DALAM


KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR
DISEDIAKAN OLEH:
AVRALINETINE EPIN
AKMAL IDRUS
OOI LEE YIN
KAEDAH DALAM KEMAHIRAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR

Terdapat lima kaedah pengajaran


mendengar dan bertutur :
Kaedah terus
Kaedah fonetik / linguistik
Kaedah eklektif
Kaedah audio-lingual
Kedah komunikatif
Kaedah Terus
beranggapan murid dapat mempelajari
bahasa secara semula jadi.
Daripada perbualan harian

Contohnya: kanak-kanak mempelajari


bahasa ibunda melalui cara mendengar,
meniru, dan mengulangi perlakuan
bahasa yang didengari.
CARA MENGAPLIKASI
Guru menyediakan satu perbualan mudah
yang mengandungi ayat-ayat yang sempurna.
Murid dilatih untuk berbual dengan
menggunakan dialog perbualan yang diberi.
Guru menggunakan teknik latih tubi bagi
memastikan murid dapat menguasai sebutan
dan intonasi serta dapat menyerapkan
peraturan nahu yang terdapat pada pola-pola
ayat dalam perbualan tersebut.
KAEDAH FONETIK / LINGUISTIK

Serupa dengan kaedah terus, mementingkan


bahasa dalam konteksnya
Guru perlu memastikan murid mengguasai
latih tubi unsur-unsur bahasa dalam aktiviti
bertutur sebelum membaca
Bahan pengajaran dipilih & disusun mengikut
prinsip-prinsip dalam ilmu linguistik
Mendahulukan perkataan yang hampir-hampir
sama bunyi daripada kedua-dua bahasa
CONTOHNYA:
BAHASA BAHASA
INGGERIS MELAYU
coffee kopi
school sekolah
radio radio
bicycle basikal
biscuit biskut
Contoh pemilihan ayat
berdasarkan bentuk yang sama:
SUBJEK KATA OBJEK
KERJA
Saya pergi ke sekolah
I go to school
Dia minum susu
He drinks milk
CARA MENGAPLIKASI
Guru menyebut bunyi perkataan-
perkataan dalam bahasa sasaran
Murid dilatih tubi menyebut bunyi-bunyi
tersebut
Guru memberi contoh-contoh struktur ayat
atau unsur-unsur tatabahasa
Murid membuat kesimpulan berdasarkan
contoh-contoh yang diberi oleh guru.
KAEDAH AUDIO-LINGUAL

Mementingkan aspek pertuturan &


penguasaan bahasa.
Alat-alat rakaman digunakan
untuk memudahkan murid
menjalankan latihan bahasa.
Kaedah berlandaskan prinsip-
prinsip:
Bahasa adalah alat pertuturan bukan penulisan

Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman

Murid mestilah diajar untuk menggunakan bahasa bukan


dajar tentang pengetahuan bahasa

Bahasa ialah apa yang dituturkan oleh penutur natif

Bahasa berbeza antara satu sama lain


CARA MENGAPLIKASI
Murid mendengar dialog dalam bahasa
asing
Murid meniru dan menghafal dialog tersebut
Setelah menguasai sebutan, murid dilatih
tubi untuk berdialog
Apabila murid telah dapat menghasilkan
struktur ayat, guru memberi rumus-rumus
ataupun peraturan struktur ayat yang
dipelajari itu.
KAEDAH KOMUNIKATIF
Berlandaskan teori interaksi.
Mementingkan pengetahuan tentang
bahasa dan penggunaan unsur bahasa
dalam konteksnya.
Tidak tertumpu kepada aktiviti latih tubi
CONTOHNYA:
Kanak-kanak menguasai makna terlebih
dahulu dan kemudian baharulah mereka dapat
menggambarkan makna tersebut dalam
struktur ayat yang tertentu. Dalam pengajaran
bertutur, murid-murid melibatkan diri dalam
aktiviti bahasa yang bermakna seperti dalam
penyelesaian masalah, perbincangan, dialog,
sumbang saran, wawancara dan lain-lain
supaya mereka dapat berlatih menggunakan
struktur bahasa yang diajar.
PRINSIP DALAM KEMAHIRAN
MENDENGAR
Dapat dibahagikan kepada
tiga peringkat :
Awal
Pertengahan
Maju
Mengecam , mengajuk & memilih

Mendengar dan mengecam serta membuat


apa yang disuruh
AWAL

Jalankan perintah

Bertindak balas terhadap persoalan mudah

Mengingat & memadankan perkataan


dengan ayat-ayat mudah
Mengecam,
Mengecam,mengingat
mengingatfakta
faktadan
danbutiran
butiran
secara
secaratepat
tepatdan
danterperinci
terperinci

Mengenal maklumat khusus dan


Mengenal maklumat khusus dan
mengesan
mengesanmaklumat
maklumat

Mengenal
Mengenalsebab
sebabdan
danakibat
akibatserta
PERTENGAHA

serta
perhubungan
perhubunganyang
yangberinteraksi
berinteraksi
N

Mengenal
Mengenalsikap
sikapdan
danperasaan
perasaanorang
orang
yang
yangbercakap
bercakap
Mengenal isi-isi penting (thn 3)

Mengetahui peranan dan perhubungan


orang yang bercakap

Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi serta


AKHIR

mentafsir maksud orang yang bercakap

Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan


serta mencari jalan untuk mengatasi
masalah yang didengar

Mentafsir tujuan penutur menggunakan


pelbagai bentuk struktur tatabahasa
PRINSIP DALAM KEMAHIRAN
BERTUTUR

Juga dapat dibahagikan


kepada tiga peringkat :
Awal
Pertengahan
Maju
PERINGKAT AWAL
Lafazkan Mengajuk
pengucapan perkataan & Menyoal
bertatasusila ayat-ayat

Teguran atau
Bertindak
Mengemukakan kenyataan
terhadap soalan tentang
soalan mudah
sesuatu situasi

Bina ayat
Membina ayat
Memberi berdasarkan
tentang diri,
arahan gambar
rakan, dll
ransangan
PERINGKAT PERTENGAHAN
Melakukan Bercerita Mendeskripsi
deskripsi tentang berdasarkan pengalaman/peristi
objek/gambar gambar wa

Komen secara Memberi ucapan Memberi


mudah pendek arahan/melakukan
sesuatu

Soal jawab soalan


berkaitan peribadi Buat ulasan dan
Perbualan mudah
seseorang, bagi pendapat
suasana, dll
PERINGKAT AKHIR
Deskripsi Bercerita dengan
sesuatu menggunakan Mengambil
peristiwa, objek, alat bahagian dalam
permainan, pandang/tanpany perbincangan
proses dll a

Menghurai
Bertanya untuk
Memberi hala proses kejadian,
mendapat
atau arah prosedur, dan
maklumat
peraturan

Mengambil Menyampaikan
Mengambil
bahagian dalam komen,
bahagian dalam
drama & laporan/ulasan &
perbahasan,
mendeklamasi mengkritik
forum, dll
puisi pendapat dll
Melakar dalam bentuk
grafik aktiviti yang
dijalankan sepanjang
proses PdP
Latih tubi
Latihan sebutan Nyanyian
bersoal jawab

Aktiviti
kemahiran
Memproses mendengar
Karangan lisan
maklumat & bertutur

Latihan
Interaksi sosial pandang &
sebut
Latih tubi sebutan

Berdasarkan Sebut bunyi fonem


Kuasai bunyi bahasa, bahagian-bahagian dalam perkataan yang
sebutan dan pola ayat dialog yang ditiru oleh mungkin menimbulkan
murid masalah sebutan

Gemuk. Daki - Laki Tari - Lari

Aisyah gemuk.
Malu - Balu
Aisyah berbadan gemuk.
Nyanyian

Seni kata lagu sebagai bahan Murid kuasai kemahiran bertutur


untuk ditiru & dihafaz oleh krn nyanyian perlukan
murid penyebutan bunyi dgn betul,
ikut rentak dan nada yang betul

Tanya sama pokok, apa sebab goyang,


Nanti jawab pokok, angin yang goncang,
Tanya sama angin apa sebab goncang,
Nanti jawab angin, tanyalah awan.
Nanti awan kata, aku kandung air,
Sampai tempat sejuk, aku pun cair
Lihat dalam air, ada bayang-bayang
Campak satu batu, bayang pun hilang
Latihan Pandang dan Sebut

Latih tubi bertutur dgn gunakan gambar yang dimasukkan


dalam teks

Gambar sebagai bahan rangsangan utk hasilkan pertuturan

Kad imbasan, carta bergambar, bahagian filem, slaid

i. Pak Abu seorang petani


ii. Dia bekerja di sawah
iii. Dia menggunakan kerbau untuk
membajak tanah
Memproses Maklumat

Dilakukan secara berkumpulan; berempat atau


berlima

Komunikasi wujud krn timbul keperluan untuk


berbincang & menilai fakta yang diberi bagi
menyelesaikan masalaah

Senarai barang yang


diberi oleh guru:
Murid diminta untuk berimaginasi bahawa mereka akan Khemah, Lampu picit,
berkhemah di bukit selama 3 hari.. Tiap-tiap seseorang Makanan kering, Makanan
hanya boleh membawa barangan seberat tidak melebihi basah, Alat memasak,
20kg. Kumpulan mesti mengambil keputusan apa yang Pakaian, Baldi, Alat
paling perlu mereka bawa dari senari yang diberi oleh menjahit, Pisau, Kapak,
guru. Mereka juga perlu memberi alasan mengapa Bantal, Selimut, Air, Susu
tin, Cangkul, Surat khabar,
mereka membuat keputusan begitu
Radio
Interaksi Sosial

=
Berfokus kpd penggunaan bahasa yg sesuai dlm
konteks sosial tertentu

Berbentuk perbualan, perbincangan, simulasi dan


lakonan

Disusun dr peringkat mudah ke mencabar

Lakoran terkawal : Pada suatu petang, anda tiba di sebuah hotel. Anda
berjumpa penyambut tetamu hotel itu dan tanyakan sama ada, ada bilik
kosong atau tidak. Tanyakan harga bilik itu. Beritahu berapa malam anda
akan bermalam di situ. Tanyakan di mana anda boleh meletakkan kereta
anda
Karangan Lisan

Karangan
disampaikan dalam
bentuk lisan Dihasilkan oleh murid-
murid berdasarkan
bahan yang diberi Menjadi bahan
oleh guru rangsangan kepada
murid utk bersoal
jawab, buat latihan
lisan bg tujuan
peroleh bahan utk
menulis karangan
bebas
Latihan bersoal jawab

Latihan lisan sama ada berdasarkan


petikan yg dibaca ataupun senarai
gambar yg disediakan

Murid dikehendaki menjawab soalan


yg dikemukakan oleh guru secara
lisan
T
T U B I
E LATIH
W A B
S O A L J A
K BER
E R AN A N
MAIN P
N PER B I NC A N G A N
I BERCERITA
K SIMULASI
TEKNIK LATIH TUBI

Murid boleh
Mengulangi fakta- Mencapai
menyebut atau
fakta yang kemahiran
mengingati
dipelajari tertentu
semula maklumat
LATIH TUBI SEBUTAN

Melatih murid menguasai bunyi-bunyi


bahasa, sebutan dan pola ayat
berdasarkan bahagian-bahagian dialog
yang akan ditiru dan dihafaz oleh murid.
LATIH TUBI SEBUTAN
FONEM
Meliputi penyebutan fonem dalam
perkataan yang mungkin menimbulkan
maslah sebutan, dan pasangan minimal
yang boleh menghasilkan makna yang
berbeza.
tari - lari daki - laki

balu - malu
LATIH TUBI SEBUTAN
PEMINTAL LIDAH
Melatih murid-murid menyebut sesuatu bunyi
itu dengan betul dan tepat. Biasanya latih tubi
jenis ini mengandungi bunyi-bunyi yang
menjadi masalah kepada murid. Misalnya,
kelemahan menyebut fonem /p/ dan /r/.

Pandang pandan tepi pagar depan padang.

Ular lari lurus.


TEKNIK BERSOAL JAWAB
Mewujudkan interaksi guru dengan murid-
murid secara berkesan.
Guru mengemukakan soalan berkaitan
dengan isi pelajaran, dan murid perlu
memberi tindak balas yang sewajarnya.
Mengesan pengetahuan berbahasa murid

Melatih murid berfikir secara kreatif, kritis, inovatif

Murid menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.


TEKNIK MAIN PERANAN
Melakonkan satu situasi/ Murid-murid yang lain
Murid-murid akan cuba
masalah/peristiwa : pula akan mempraktikkan
untuk menjelaskan
drama yang tidak peranan murid-murid
sesuatu situasi kepada
memerlukan penghafalan yang berlakon tadi secara
murid lain.
skrip. spontan.

Teknik ini biasanya Berdasarkan apa yang


Murid murid lain pula
dimulakan dengan dibaca, dilihat, didengar
akan mempraktikkan
pemikiran masalah yang itu, murid-murid akan
peranan yang telah
sesuai. melakukan main peranan
dimainkan secara
untuk menunjukkan
spontan.
masalah tersebut.
TEKNIK PERBINCANGAN
Mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu
tajuk.
Melatih murid-murid meluahkan perasaan dan pendapat
dengan bernas.
Aktiviti PdP berbentuk perbualan yang dilakukan oleh
murid-murid dengan penyeliaan dan kawalan seorang
guru.
LANGKAH-LANGKAH
TEKNIK PERBINCANGAN
Guru menarik perhatian murid-murid kepada tajuk perbincangan yang
Langkah 1 akan dijalankan.

Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan


Langkah 2 melantik seorang ketua.

Guru memberi tugas kepada setiap kumpulan. Mereka perlu


berbincang sesama mereka dan semasa perbincangan berjalan, guru
Langkah 3 sentiasa memantau perbincangan tersebut supaya terarah.

Guru meminta laporan atau pembentangan daripada setiap kumpulan.


Langkah 4
TEKNIK SIMULASI
Suatu situasi yang diwujudkan
supaya menyerupai situasi
Meningkatkan kebolehan murid sebenar tetapi dalam bentuk
mengaplikasikan konsep-konsep yang dipermudahkan,
tertentu dalam penyelesaian diringkaskan atau dikecilkan
masalah. supaya masalah atau isu yang
berkaitan lebih mudah
diselesaikan.

Murid mengambil bahagian


dalam simulasi dengan cara
memainkan peranan individu
atau pihak yang terlibat mengikut
peraturan atau prosedur yang
ditentukan oleh guru.
Memilih satu masalah Memastikan unsur-
atau isu yang melibatkan unsur utama masalah
minat atau pandangan atau isu terkandung
yang berlawanan. dalam simulasi.
PERANAN
GURU DALAM
TEKNIK
SIMULASI
Menentukan langkah-langkah yang
Mengenal pasti konsep- perlu diambil semasa simulasi.
Langkah-langkah ini termasuklah
konsep yang terlibat bagaimana tingkah laku murid,
dalam masalah atau isu peranan yang dimainkan, serta
peraturan yang mempengaruhi
berkenaan. tindakan murid tersebut.
TEKNIK BERCERITA
Membina kecekapan berbahasa
Menarik minat dan perhatian murid
Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan
kata dan tatabahasa dapat disampaikan
Mencernakan daya kreatif dan imaginasi murid.
LANGKAH-LANGKAH
TEKNIK BERCERITA
Pilih cerita
yang sesuai Sesuaikan
dengan umur dengan isi
murid-murid pelajaran

Masukkan
aspek-aspek
bahasa
SEKIAN, TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai