Anda di halaman 1dari 5

PELANCONGAN

FAKTOR FIZIKAL
TARIKAN PULAU DAN TAMAN LAUT
TARIKAN PANTAI DAN LANDSKAP
FIZIKALNYA
TARIKAN LANDSKAP TANAH TINGGI
TAIKAN HUATAN LIPUR
BENTUK MUKA BUMI YANG UNIK
IKLIM DAN CUACA
FAKTOR MANUSIA
#TARIKAN KHUSUS BUATAN
MANUSIA
#KEMUDAHAN PENGANGKUTAN
#KEMUDAHAN TEMPAT PENGINAPAN
#TARIKAN BUDAYA YANG UNIK
KEPENTINGAN PELANCONGAN KEPADA
PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI NEGARA
MENINGKATKAN KDNK DAN PENDAPATAN
NEGARA
MEWUJUDKAN PELUANG PEKERJAAN YANG
BANYAK
MEWUJUDKAN KESAN PENGGANDA
MENGGALAKKAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR
ASAS
MEMBANGUNKAN KAWASAN YANG BERPONTENSI
MENJADI TARIKAN PELANCONGAN
MENGGALAKKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
R&D DAN SUMBER MANUSIA

Anda mungkin juga menyukai