Anda di halaman 1dari 12

Bab 2

Corak Kepemimpinan
Hasil Pembelajaran

Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:


Memberikan maksud kepemimpinan Laissez Faire (bebas), Kepemimpinan Transformational dan
Kepemimpinan Transaksional.
Menyatakan tentang ciri-ciri ketiga-tiga corak kepemimpinan ini.
Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan ketiga-tiga corak kepemimpinan ini.
Membezakan antara ketiga-tiga corak kepemimpinan .
Corak Kepemimpinan

Kepemimpinan Laissez Faire (Bebas) Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan
Transformational
Kepemimpinan Laissez Faire (Bebas)

Ia dikenali sebagai gaya lepas tangan di mana


pengurus menyatakan hala tuju yang tidak jelas /
sedikit dan memberikan kebebasan sepenuhnya
kepada pekerja. Semua kuasa diberikan kepada
pekerja dalam menentukan matlamat, membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah.
Ciri-ciri kepemimpinan Laissez faire (Frischer. J,2006)

Kurang
pemantauan
terhadap
pekerja
Pengalaman Tanggungjaw
dlm ab sendiri
penyelesaian dlm membuat
masalah keputusan

Memahami Toleransi yg
dan tinggi dlm
mengenalpas perlaksanaan
ti objektif tugas
Kelemahan Kepemimpinan Kekuatan Kepemimpinan
Laissez Faire Laissez Faire

Kurang bimbingan dan arahan Potensi diri


Proses membuat keputusan Tidak terlalu bergantung dan
rumit dikawal
Sukar mewujudkan Pengikut minimum
kemantapan organisasi dan Belajar memimpin diri sendiri
pengikut
Melahirkan kekecewaan di
kalangan pengikut
Kepemimpinan Transformational
Pemimpin berusaha meningkatkan potensi dan tahap pencapaian pengikut di paras
yang lebih tinggi (Maslow self-actualization)
Ini dilakukan dengan meningkatkan keupayaan pengikut melalui
pengetahuan,
Kemahiran
Semangat dan nilai positif
Etika kerja
Kerja berpasukan yang lebih berkesan

Ciri-ciri Kepemimpinan Transformational


intellectual stimulation):
individualized attention):(
idealized influence):
(inspirational motivation):
Kelemahan Kepemimpinan Kekuatan Kepemimpinan
Transformational Transformasional

Konsepnya kurang jelas. pencapaian yang cemerlang di luar


Seolah-olah melatih pemimpin itu jangkaan
membentuk personaliti yang Juga dikenali sebagai model
tersendiri dan bukannya sifat kepemimpinan added-value
membina dan berkongsi wawasan
kepemimpinannya.
Cara bertindak dan berfikir
Elitist dan anti demokratik. impak emosional yang positif
Potensi kepada penderaan Pemimpin yang berkarismatik lebih
mudah diterima dalam keadaan
perubahan yang tidak menentu
(uncertain)
Kepemimpinan Transaksional

Pengurusan berdasarkan pengecualian (management-by-


exception)
Pemimpin hanya akan campurtangan & membaiki cara kerja
sekiranya matlamat tidak mencapai, atau berlaku
penyelewengan
Lazimnya teguran/intervensi ini bersifat negatif
Kepemimpinan ini bersifat lebih tradisional dan berhierarki
Ciri-ciri kepemimpinan Transaksional
Penyelesaian masalah dan pencapaian matlamat.
Tindakan berdasarkan peristiwa semasa
Tidak merancang masa depan.
Peranan dan tugas pengikut berdasarkan matlamat organisasi.
Ganjaran sebagai rangsangan.
Jawatan sebagai batu loncatan.
Perlaksanaan tugas berdasarkan arahan

Pengurusan berdasarkan
pengecualian

Ganjaran luar Hasil yang Prestasi Luar Jangkaan


jangkaan dijangkakan
Kekuatan Kepemimpinan Kelemahan Kepemimpinan
TransaksionalKekuatan Transaksional
Kepemimpinan Transaksional

Peranan dan tanggungjawab Pemimpin tiada wawasan yang


pengikut. jelas.
Hasil jangkaan. Penyelesaian masalah
Pengawasan serta pencapaian berdasarkan keadaan semasa.
matlamat menggunakan kedudukan
untuk kepentingan diri.
Perbezaan
Ciri-ciri L aisse z Faire Transformational Transaksional

Corak
kepemimpinan

Sifat pengikut

Amalan
komunikasi
Kesimpulan

Teori kepimpinan transaksional dan transformasional adalah saling


menyokong. Kepimpinan transaksional akan memantapkan sistem
kerja secara teratur, sementara kepemimpinan Laissez Faire berkesan
apabila pengikut mampu melaksanakan tugas dengan cemerlang dan
dipercayai, manakala kepimpinan transformasional pula akan
meningkatkan inovasi, keupayaan,kecekapan, serta komitmen pekerja
dengan lebih mendalam.