Anda di halaman 1dari 49

ISU-ISU KONTEMPORARI

TAMADUN ISLAM DAN


TAMADUN BARAT

- L I B E R A L I SM E P LU RA L IS M E
- K E S A N P E R K E M BA N G A N
KO N T E M P O R A R I K E PA DA M A S YA RA K AT
D A N N E GA RA

JULIA
LIBERALISME DAN
PLURALISME
LIBERALISME

Suatu struktur pemikiran yang mencakupi hampir


seluruh aspek kehidupan manusia.
Menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan
peluang
Secara bahasanya, liberal bermakna bebas,
bertoleransi,berfikiran luas, terbuka, pemurah, tidak
ketat atau tepat
Dalam sejarah, pemikiran ini lahir dalam
pengalaman zaman Pencerahan Barat
LIBERALISME: CABARAN TAMADUN
BERTUHAN
Liberalisme adalah suatu struktur pemikiran yang
merangkumi hampir seluruh aspek kehidupan manusia,
terutamanya sosial, budaya, politik, pendidikan,
ekonomi dan agama.

Secara bahasanya, liberal bermakna bebas, bertoleransi,


berfikiran luas dan terbuka.

Pegangan atau fahaman ini ialah suatu falsafah yang


meletakkan kebebasan individu sebagai aspek tertinggi.
Para pendokong pemikiran liberalisme dikenali
sebagai seorang liberal. Dalam sejarah, pemikiran ini
lahir dalam pengalaman zaman Pencerahan Barat.

Pada hari ini, biarpun banyak nilai liberalisme yang


wujud dalam pelbagai aspek di sekeliling kita, aspek
paling jelas yang kita dapat lihat ialah berkaitan
dengan liberalisme budaya.
Liberalisme budaya menekankan hak-hak peribadi
yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati
termasuk kebebasan seksual, kebebasan beragama,
kebebasan pemahaman dan pelindungan dari
campur tangan kerajaan di dalam kehidupan
peribadi.
MENCABAR ISLAM, AGAMA YANG
SEMPURNA
Nilai liberalisme yang kian merebak dalam
masyarakat kita di negara ini khususnya dalam
kalangan umat Islam merupakan suatu ancaman
yang merbahaya dan mencemarkan imej.

Secara keseluruhannya, liberalisme yang cuba


dibawa oleh golongan Islam liberal ini lebih kepada
suatu perkumpulan tafsiran-tafsiran baru tentang
Islam, yang nampaknya tidak bersetuju dengan
ijmak dan jumhur ulama tradisional.
Tafsiran-tafsiran baru ini bertujuan melonggarkan kepercayaan
yang dipegang kukuh selama ini dan juga membebaskan
hubungan manusia dengan Tuhan daripada kongkongan wahyu.

Untuk tujuan itu, mereka boleh menerima perubahan serta


penghapusan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam, agar Islam
dapat ditafsir semula menjadi lebih terbuka.

Selain itu, dapat diperhatikan yang pemikiran Islam liberal ini


ingin menjadikan Islam lebih sesuai dengan kehidupan moden.
Secara tidak langsung, ini menonjolkan yang mereka
berpendapat bahawa Islam yang diwarisi, stabil dan
tidak berubah-ubah sejak dari awalnya tidak lagi
sesuai dengan era dunia masa kini.

Irshad Manji : Antara tokoh Islam liberal hari ini


Contoh individu yang menerima idea Islam liberal ialah
Asaf Ali Asghar Fyzee, modenis India yang dikatakan oleh
Charles Kurzman sebagai Muslim pertama yang
mencadangkan nama liberal Islam, berpendapat bahawa
wahyu perlu ditafsirkan semula dalam kerangka pelbagai
teori yang baru ditemui, seperti dalam disiplin sejarah dan
sains. Ini bermaksud, menurutnya, Islam perlu difahami
semula, bukan sekadar dalam kerangka ilmu yang sah
diterima oleh Islam, malah dalam kerangka semua bidang
ilmu yang ada di dunia sekarang, sama ada ilmu tersebut
diterima atau tidak berdasarkan prinsip akidah, shariah dan
akhlak Islam.
Berlatarbelakangkan seruan ini, Fyzee menulis,
"If the complete fabric of the Shara is examined in
this critical manner, it is obvious that in addition to
the orthodox and stable pattern of religion, a newer
protestant Islam will be born in conformity with
conditions of life in the twentieth century, cutting
away the dead wood of the past and looking hopefully
at the future. We need not bother about nomenclature,
but if some name has to be given to it, let us call
Liberal Islam".
Fazlur Rahman menulis mengenai Islam liberal,
yang menyatakan liberal Islam adalah pemahaman
semula wahyu berdasarkan falsafah liberalisme
dalam melihat kehidupan semasa.

Namun hal ini sangat tidak sesuai kerana falsafah


liberalisme semestinya boleh bercanggah dengan
pemahaman wahyu.
LIBERALISME DI MALAYSIA

Salah satu contoh gerakan atau kesatuan beraliran


liberalisme di Malaysia ialah Sisters in Islam (SIS) yang
mana telah dikeluarkan fatwa menyatakan SIS dan mana-
mana individu, pertubuhan atau institusi yang berpegang
kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah
sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam.

SIS, menurut laman sesawang mereka, menekankan


prinsip keadilan, kebebasan bersuara dan kesamarataan
jantina serta membantah diskriminasi terhadap kaum
wanita.
Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh SIS yang
menerima banyak kritikan termasuklah isu
pemakaian tudung, kebebasan beragama,
pengiktirafan LGBT dan juga mempertikaikan
peruntukan undang-undang keluarga Islam yang
didakwa mendiskriminasi wanita Islam.

Reaksi SIS dalam isu kalimah Allah


PRINSIP-PRINSIP

Kebebasan bersuara dan berfikir

Batasan kepada kuasa kerajaan

Kedaulatan undang-undang

Hak sama rata antara rakyat


ALIRAN-ALIRAN LIBERALISME

LIBERALISME
POLITIK

LIBERALISME LIBERALISME
MODEN BUDAYA

LIBERALISME LIBERALISME
SOSIAL EKONOMIK
LIBERALISME POLITIK

Sokongan terhadap demokrasi liberal


Menentang raja berkuasa mutlak atau diktator
Menekankan perjanjian sosial
Mengandungi semua lapisan masyarakat
LIBERALISME BUDAYA

Menekankan hak-hak peribadi


Menentang undang-undang yang mengongkong
kebebasan di atas nationalisme atau gama
LIBERALISME EKONOMIK

Sokongan terhadap harta peribadi


Menentang peraturan yang mengekang hak-hak
terhadap harta peribadi yan ditulis oleh kerajaan
LIBERALISME SOSIAL

Sokongan terhadap kesaksamaan


Menentang ketidaksamarataan
LIBERALISME MODEN

Campuran bentuk-bentuk liberalisme yang terdapat


di negara-negara maju
PLURALISME

Satu interaksi antara setiap kelompok masyarakat


yang menampilkan rasa hormat antara satu sama
lain
Berinteraksi tanpa konflik
Satu konsep yang luas tentang penerimaan agama-
agama yang pelbagai
FAHAMAN PLURALISME

Tiada satu agama yang tunggal dan eksklusif


untuk menjadi sumber kebenaran

Penerimaan kebenaran wujud dalam dua


atau lebih agama

Menggalakkan kerjasama dan dialog antara


agama-agama yang berbeza bagi
meningkatkan persefahaman
PLURALISME

Pada hari ini umat Islam berhadapan dengan


pelbagai cabaran dan pemikiran, antaranya adalah
fahaman pasca- modenisme. Era pasca- modenisme
menyaksikan perubahan nilai terhadap keseluruhan
aspek dalam kehidupan manusia. Ia merupakan
edisi baru kepada fahaman sekularisme Barat
moden.
APAKAH DEFINISI PLURALISME DALAM
AGAMA?

Pluralisme ialah menganggap semua agama itu sama nilaiannya di


sisi Tuhan, kebenaran itu dikongsi secara bersama atau kebenaran
itu relative maka itu pastinya bertentangan dengan akidah Islam
dan membawa kepada kekufuran.

Sedangkan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, ada menyebut


bahawa
"Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam" - surah Ali Imran:19.

Ayat ini membuktikan bahawa tak ada satu agama pun yang
diterima di sisi Allah selain daripada agama Islam.
Seorang muslim wajib beriktikad bahawa hanya Islam
yang diterima di sisi Allah. Islam itu agama Nabi
Muhammad s.a.w dan seluruh para nabi sebelum
baginda.

Firman Allah yang bermaksud,


Dan sesiapa yang mencari selain Islam sebagai
agamanya, maka sama sekali tidak diterima daripadanya
dan dia di akhirat nanti termasuk dalam kalangan
mereka yang rugi. - Surah Ali-Imran, ayat 85.
Maka, muslim tidak percaya semua agama sama di
sisi Allah di sudut kebenaran dan wahyu. Ini soal
akidah. Namun bukanlah bererti Islam membezakan
manusia di sudut keadilan dan hak kemanusiaan.
BAGAIMANA FAHAMAN PLURALISME
INI MENJADI POPULAR?
Pluralisme ini muncul daripada John Hick dan Hans
Kung yang merupakan tokoh pemikir sekular Barat.

Mereka memperjuangkan konsep bahawa semua agama


boleh diterima dan benar. Hal ini kerana tujuannya
adalah sama tetapi hanya berbeza dari segi cara
pelaksanaannya.

Menurut mereka, Tuhan menciptakan banyak agama


untuk kepentingan bangsa di pelbagai masa dan wilayah.
BAGAIMANA UMAT ISLAM DIPERKENALKAN
DENGAN FAHAMAN INI?

Gagasan pluralisme ini masuk ke dalam orang Islam


melalui interaksi antara Islam & Barat melalui
penjajahan dan pembaratan.
APAKAH YANG DIPERJUANGKAN OLEH
ORANG YANG BERFAHAMAN INI?
Idea-idea utama Liberalisme-Pluralisme :-

1) Mengkritik teks Al-Quran

2) Idea theologi Pluralis


1) Mengkritik teks Al-Quran

Mereka mengkritik teks Al-Quran kerana menurut


mereka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad, telah diubah suai oleh Nabi
Muhammad mengikut pemikiran baginda sebelum
disampaikan kepada orang ramai.
Kita boleh lihat sebenarnya sifat-sifat Rasulullah iaitu
benar, amanah, menyampaikan dan bijaksana.

Masakan Rasulullah yang pernah digelar al amin oleh


penduduk musyrikin mekah masa itu mengatakan
sesuatu yang tidak langsung menggambarkan
sikapnya iaitu bercakap benar.
Allah berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 23 yang
bermaksud :-

Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang


Kami turunkan (Al-Quran) kepada hamba kami
(Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah
satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan
panggilah orang-orang yang kamu percaya boleh
menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu
orang orang yang benar
Serta dalam surah An-Nisa ayat 82 yang bermaksud :-

"Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu


memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu
(datangnya) bukan dari sisi Allah, nescaya mereka
akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya".

Kedua-dua ayat di atas menjadi bukti dan dalil bahawa


kitab Al-Quran ini diturunkan daripada Allah kepada
Rasulullah melalui malaikat Jibril secara mutawatir.
2) Idea theologi Pluralis

Menganggap semua agama di dunia ini adalah sama,


sama benarnya dan semua membawa kepada Tuhan
hanya jalannya sahaja berbeza.

Nama Tuhan boleh disebut berbeza menurut bahasa-


bahasa bangsa manusia. Kitab suci boleh berlainan
bahasa.
John Hick mengatakan semua orang boleh masuk
syurga tanpa mengira bangsa, warna kulit, atau
agama.

Tuhan boleh dikenali dengan apa sahaja identiti oleh


semua penganut agama.

Sebagai contoh, Brahma dan Allah dikatakan sama,


Cuma diucap dan dilihat berbeza berdasarkan Hindu
dan Islam.
Sedangkan jika kita lihat Allah adalah Maha Esa dan
sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluk
ciptaannya, berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah
al-Ikhlas ayat 1 dan 4 yang bermaksud,

"Katakanlah (wahai Muhammad), Dialah Allah yang


Maha Esa"

"Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah".


MENGAPAKAH PLURALISME INI DIKATAKAN MENJADI
CABARAN KEPADA ORANG YANG BERTUHAN?

Jika fahaman ini berleluasa dalam kalangan umat Islam


tanpa disekat, kita bimbang generasi akan datang
terutamanya anak-anak dan cucu-cucu kita
mempersoalkan mengapa perlunya mereka menganut
agama Islam sedangkan agama lain juga dikatakan benar.

Sebelum fahaman ini menular dengan lebih parah, maka


eloklah kita hentikan penyebarannya dengan memberi
kefahaman agama itu sendiri kepada masyarakat. Bukan
sekadar mengajarkan mereka pelaksanaan ibadah, tetapi
menekankan kefahaman mereka terhadap aqidah Islamiah.
APAKAH SOLUSI YANG BOLEH KITA LAKSANAKAN
UNTUK MENANGANI MASALAH INI?

Masalah-masalah yang dicetuskan era pasca-modenisme


tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang
cepat.

Namun perlu ada permulaan dalam usaha-usaha untuk


menanganinya. Metodologi pendidikan agama di negara
ini harus mengambil kira dan disesuaikan dengan pasca-
modenisme.

Ianya perlu kepada soal pemikiran serta falsafah sesuatu


hukum itu dari sudut Barat dan juga agama Islam.
Setakat mengajar ilmu fardhu ain di sekolah-sekolah
agama tidak cukup bagi menangkis hujah-hujah
pasca-modenisme.

Kerja-kerja dakwah juga harus berterusan walaupun


yang menerima dakwah kita hanya seorang kerana
Allah melihat akan usaha seseorang bukan natijah
yang diperoleh.
Selain itu, cara berdakwah pula biarlah ada
peningkatan agar masyarakat sentiasa tertarik dan
tidak akan jemu memperoleh kefahaman tentang
agama yang syumul ini.

Dialog juga perlu diadakan dari semasa ke semasa


agar isu-isu berkaitan umat Islam dapat
dibincangkan.
-file:///C:/Users/user/Downloads/Liberalisme.pdf -->
pdf liberalisme-pluralisme oleh Prof Madya dr. Idris bin
Zakaria, Jabatan mufti negeri Pulau Pinang

-
http://muafakatmalaysia.net/index.php/artikel/artikel/
193-faham-pluralisme-agama-dan-percanggahannya-
dengan-akidah-dan-syari-ah-islamiyah

-http://drmaza.com/home/?p=1366
PLURALISME DI INDONESIA

Alasan percampuran antara agama

Merubah ajaran sesuatu agama agar sesuai


dengan ajaran agama

5 agama rasmi yang di akui

Islam, Kristian Protestan, Kristian Katolik,


Hindu dan Buddha
KESAN

Mencetuskan pertelingkahan dan perselisihan


sesama Islam

Kesepakatan sukar dicapai

Menyebabkan perpecahan antara puak-puak

Kepercayaan beragama sebagai salah satu benteng


paling kukuh mudah dirobohkan
KESAN PERKEMBANGAN
KONTEMPORARI KEPADA
MASYARAKAT DAN
NEGARA
SOSIAL

EKONOMI POLITIK
SOSIAL

NEGATIF POSITIF
Penularan budaya Pemikiran masyarakat
negatif : remaja lebih terbuka

Pengaruh budaya liar Mengukuhkan jaringan


bersifat hedinistik sosial

Institusi kekeluargaan Merapatkan jurang


menjadi rapuh pendidikan
Ancaman kepada Mempromosikan
agama, khususnya budaya, nilai-nilai
agama Islam murni dan warisan
negara
POLITIK

NEGATIF POSITIF
Menghilangkan sistem
feudal tradisional Rakyat lebih matang
dalam soal politik
Membentuk budaya
politik yang baharu Bebas bersuara dan
mengambil bahagian
Menghakis nilai-nilai dalam pentadbiran
Islam dan ketimuran negara

Di Malaysia : Penjajah
memerintah secara
berkelompok
EKONOMI

NEGATIF POSITIF
Syarikat-syarikat dunia
Ekonomi dunia bergantung yang melabur dan
kepada ekonomi Barat membina empayar di
Malaysia : peluang
pekerjaan
Syarikat kewangan yang
mengawal pergerakan ekonomi
: International Monetary Fund Peluang yang luas kepada
(IMF) DAN Bank Dunia perniagaan tempatan
mempromosikan barangan
Amalan dasar tanpa sempadan
mereka
dan langit terbuka : peluang
menguasai ekonomi negara
lain

Anda mungkin juga menyukai