Anda di halaman 1dari 12

BAB 3

KEPIMPINAN
Hasil Pembelajaran

Di akhir pengajaran dan


pembelajaran, para pelajar dapat:
Menghuraikan konsep kepimpinan.
Membezakan antara kepimpinan
dan pengurusan.
Membezakan antara pemimpin
dan pengurus.
Menyatakan peranan pemimpin
dan pengikut
Menerangkan strategi-strategi
kepimpinan.
Pengertian Kepimpinan

Kemampuan pemimpin mempengaruhi pengikut


supaya menumpahkan keseluruhan komitmennya
ke arah mencapai matlamat organisasi.

Aktiviti dalam kumpulan yang sistematik


Kuasa mempengaruhi pengikut
Menetap, menyusun, mengarah, menyelaras
aktiviti ke arah pencapaian matlamat.
Berupaya memujuk dan memberi kepuasan
kepada pengikut
Sesuai dengan situasi
Pengertian Pengurusan

Proses yang digunakan oleh seseorang


pengurus dalam usahanya untuk
mencapai matlamat.

Sumber manusia sesebuah organisasi,


bertanggungjawab mengurus dan
mengendalikan organisasinya,
memastikan staf melaksanakan tugas
dengan cekap dan berkesan serta
membuat penilaian ke atas staf.
Perbezaan antara pemimpin dan
pengurus

Sifat
keperibadian
Kedudukan
dalam
organisasi
Sikap dan
motivasi
Skop
pendekatan
PEMIMPIN
Perbezaan
Membawa
pembaharuan
Membangun dan
meneruskan idea PENGURUS
Menumpu kepada Mentadbir
manusia dan Menyelenggara tugas
semangat Fokus kepada sistem
Menyemarakkan Mempunyai
harapan dan pandangan jangka
semangat pendek
Mempunyai Menanya soalan
perspektif jangka bagaimana dan bila
panjang Memandang angka
untung dan rugi
Menanya soalan
Menerima status qou
apa dan
mengapa Menumpu kepada
kecekapan
Mencabar status
qou
Fokus kepada
keberkesanan
Apakah peranan pemimpin dan pengikut
5 JENIS PENGIKUT

Sepenuhnya terpisah. Mereka tidak mengambil


MENGASINGKA berat tentang pemimpin-pemimpin mereka
N
PEMERHATI Perhatikan, tetapi tidak mengambil bahagian
Dalam beberapa cara melibatkan diri.
PESERTA

Rasa kuat tentang pemimpin-pemimpin mereka


AKTIVIS dan bertindak sewajarnya.

Disediakan untuk mati bagi perjuangan mereka,


DEGIL sama ada sebagai individu, idea atau kedua-
duanya
5 Jenis PENGIKUT

1. Isolates: Completely detached. They dont


care about their leaders.
2. Bystanders: Observe, but not participate.
3. Participants: In some way engage.
4. Activists: Feel strongly about their leaders
and act accordingly.
5. Diehards: Prepared to die for their cause,
whether is an individual, idea or both.
Strategi Kepimpinan

Strategi memberi
ucapan
Strategi dalam
penampilan
Strategi berbahasa
Strategi Memberi Ucapan

Kemahiran pengucapan
awam
ucapan adalah perkara
rutin yang perlu dilakukan.
ucapan dalam mesyuarat,
majlis formal, dan juga
majlis tidak formal.
mesej berupaya menarik
minat dan perhatian para
hadirin
proses pembujukan dalam
retorik

cara pembujukan yang terbaik dalam penyampaian


maklumat dan mencari formula untuk mempengaruhi
sama ada secara deduksi atau induksi.
Mengatur atau mengorganisasi bahan yang ingin
disampaikan bagi memastikan maksud pembujukan itu
dapat disampaikan dengan berkesan.
gaya bahasa yang betul, sesuai dan mudah difahami
sepanjang ucapan.
Penyampaian mesej dengan gestur dan vokal yang
berkesan.
Strategi Berbahasa

meninggikan kredibiliti diri, gunakan


gaya bahasa yang berkuasa

penggunaan gaya bahasa berkuasa


menjadi lebih penting lagi apabila
menulis

penggunaan gaya bahasa berkuasa


juga menjadi penting apabila
bercakap dengan orang yang sama
jantina dengan kita.
Kesimpulan

Seorang pemimpin biasanya akan


menghadapi dilema dalam
menentukan keberkesanan
kepimpinannya. Menurut Newman dan
Chaharbaghi (2000) identiti pemimpin
perlu dicipta, ditukar jika tidak
bersesuaian dan perlu dilindungi jika
berada pada tahap stabil. Oleh yang
demikian pemimpin harus mengetahui
kedudukannya sebelum membuat
sebarang keputusan.