Anda di halaman 1dari 16

TEORI PEKEMBANGAN KERJAYA

GINZBERG

DISEDIAKAN OLEH : SHARMATHEVAN


SANGARAN NAIR
JAMUNAH
KEMALATHA

UNIT : BIMBINGAN DAN KAUNSELING


SEM :6
NAMA PENSYARAH : DR. ALI
LATAR BELAKANG TEORI

Teori ini adalah hasil usaha sama empat orang pakar


dalam bidang ekonomi, sosiologi dan psikologi
Diketuai oleh Ginzberg dan dibantu oleh Ginzburg,
Axelred Dan Herma
Merupakan teori perkembangan kerjaya atau teori
pendekatan proses
Ginzberg adalah seorang pakar ekonomi dan sebab itu
teori ini memuatkan kepentingan aspek ekonomi dalam
teorinya
FAKTOR MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KERJAYA

Nilai yang Keadaan


dipegang oleh persekitaran
individu sebenar

Atribut psikologi
seperti
personaliti, Peluang
minat, pendidikan yang
kecerdasan, ada
sikap dan konsep
kendiri
PERINGKAT PERKEMBANGAN
KERJAYA

PERINGKAT PERINGKAT PERINGKAT


FANTASI: 6-11 PERCUBAAN: REALISTIK:
TAHUN 11-17 TAHUN 17-20 TAHUN
PERINGKAT FANTASI
Berorientasikan permainan, banyak dipengaruhi oleh
orang dewasa

Tidak berasaskan minat

Di hujung peringkat ini, permainan menjadi orientasi


pekerjaan

Contohnya : jika ayahnya adalah polis, dan dia dibesarkan


di baret polis maka dia juga akan berfantasi utk menjadi
polis apabila dewasa
PERINGKAT
PERCUBAAN

Proses transisi, mula Bersedia ke arah realiti


memikirkan sama ada iaitu memilih kerjaya
Ada empat peringkat
kerjaya itu sesuai atau yang sesuai dengan
tidak sesuai cita-cita

Peringkat minat (11- Peringkat kebolehan


13 tahun) (13-14 tahun)

Peringkat nilai (15-16 Peringkat peralihan


tahun) (lingkungan 17 tahun)
PERINGKAT MINAT

Umur antara 11 hingga 13 tahun

Individu mula memasukkan aspek minat dalam pemilihan kerjaya

Memilih pekerjaan atau bidang pengajian yang benar-benar


diminati
PERINGKAT KEBOLEHAN
Umur antara 13 hingga 14 tahun

Individu memasukkan aspek kebolehan dalam


pemilihan kerjaya

Meliputi misalnya kebolehan akademik,


psikomotor dan fizikal

Hanya memilih kerjaya yang bersesuaian dengan


kebolehan diri
PERINGKAT NILAI

Umur antara 15 hingga 16 tahun


Individu mula memasukkan
aspek nilai dalam pemilihan
kerjaya

Hanya memilih kerjaya yang


bersesuaian dengan nilai yang
menjadi pegangan diri
PERINGKAT PERALIHAN
Umur dalam lingkungan 17 tahun

Ia adalah peringkat peralihan sebelum individu bergerak ke arah yang


lebih realistik

Individu memilih kerjaya yang sesuai dengan kebolehan dan cita-cita


mereka
PERINGKAT REALISTIK

Individu mula mendapatkan maklumat dan pengalaman yang membantu


mereka membuat pemilihan
Mula membuat pengkhususan dalam pemilihan kerjaya
Akan mengubah pilihan yang kurang tepat kepada yang lebih tepat
Menurut Zunker (1986), tempoh realistik terbahagi kepada tiga peringkat iaitu
penerokaan, pembentukan dan pengkhususan.
PERINGKAT PENEROKAAN

individu telah mengkhususkan pemilihan kerjaya


kepada dua atau tiga kemungkinan.

Peluang kerjaya disiasat dan diterokai

Pilihan akan disemak dengan teliti sama ada sesuai


atau tidak sesuai

mereka masih lagi dalam dilema dan tidak yakin


dengan pilihan yang ada.

tumpuan kerjaya lebih tertumpu pada beberapa


jenis kerjaya.
PERINGKAT PEMBENTUKAN

Dikenali juga dengan


peringkat cristalization

Individu menunjukkan
kebolehan membuat
keputusan dan pemilihan
Asas utama pemilihan ialah
kompromi antara beberapa
faktor yang wujud
PERINGKAT PENGKHUSUSAN

Di peringkat ini penentuan mengenai pemilihan


akan dibuat
Langkah-langkah konkrit dan wajar diambil untuk
melaksanakan pemilihan yang telah dibuat
Pilihan diusahakan agar menjadi realiti
UNSUR-UNSUR PENTING
PERKEMBANGAN KERJAYA

Pemilihan kerjaya adalah satu proses perkembangan yang mana


secara tipikal berlaku dalam satu jangkamasa yang lebih dari 10 tahun
Proses perkembangan ini adalah satu proses yang tidak boleh berpatah
balik
Proses pemilihan kerjaya berakhir apabila wujud kompromi antara
minat, kebolehan, nilai dan peluang-peluang yang wujud
Terdapat tiga peringkat perkembangan iaitu peringkat fantasi,
peringkat percubaan dan peringkat realistik
TERIMAKASIH