Anda di halaman 1dari 8

ADAKAH

ANDA
BERSEDIA?
KERJASAMA
Nilai murni 'kerjasama' dapat
didefinisikan sebagai usaha
yang dilakukan bersama-
sama atau saling membantu
antara dua atau beberapa
pihak.
Seseorang yang pandai
dan bijak berkata-kata
mampu menjalinkan
kerjasama yang erat
dengan semua pihak.
Penggunaan bahasa
yang lembut dan kata-
kata yang indah mampu
meyakinkan pihak luar
untuk bekerjasama
dengan kita.
Oleh itu, marilah kita
amalkan sikap
bekerjasama semasa
melakukan aktiviti
tanpa mengira agama
dan bangsa.