Anda di halaman 1dari 78

EDU 3073

BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

BAB 7
KAUNSELING KELOMPOK
NAMA AHLI KUMPULAN :
Shalini Thurairaj
Shathiswary Mahendren
Navaranjini Chelvam
Valarmathy Periang
Divina Chinaya
Asas Kaunseling
Kelompok
Dinamika Pemilihan
Dalam Ahli
Kelompok Kelompok
KAUNSELING
KELOMPOK
Peranan Kaunselor Jenis-jenis
Sebagai Kelompok
Pemudahcara
Proses Kaunseling
Kelompok
Asas Kaunseling
Kelompok
Kaunseling kelompok berbeza
dengan kaunseling individu

Kumpulan beberapa orang


individu yang berinteraksi
Kaunselor berinteraksi
Perkembangan suatu dengan beberapa orang
perhubungan antara individu
Ciri-ciri Perhubungan :

Kepercayaan Komunikasi

Hormat-
Penerimaan
menghormati

Kemesraan Fahaman
Ahli-ahlinya rela berkongsi
masalah peribadi

Untuk meningkatkan fahaman,


penerimaan nilai, matlamat dan
sikap

Bertemu dengan tujuan menolong


untuk memahami dan
menyelesaiakn masalah
Matlamat Kaunseling
Kelompok
Menolong ahli mengenal dan memahami diri
dalam proses mencari identiti kendiri.

Penerimaan kendiri dapat ditingkatkan dengan


maklum balas ahli

Membina kemahiran berhubung antara individu

Membina kepekaan terhadap keperluan orang lain.


Matlamat Kaunseling
Kelompok

Menolong ahli mengenal dan memahami diri


dalam proses mencari identiti kendiri.

Menjauhkan kepura-puraan yang boleh


menjejaskan kemesraan.

Membolehkan ahli meluahkan perasaan


secara jujur dan terbuka.
Pemilihan Ahli Kelompok

kematangan usia sebaya daripada


usia ahli-ahli kelompok.

Umur Sebaya perkembangan mental seseorang


individu
berlain dengan individu yang lain.

Kecerdasan otak seseorang juga


berbeza
dengan yang lain sekalipun usianya
sebaya.
Pemilihan Ahli Kelompok

dapat mengeratkan hubungan


mereka terutama dengan
kawalan umur.
Jantina
Ahli Kelompok pencampuran jantina dalam
sesuatu kelompok tidak sesuai.

bagi setengah-tengah perkara


atau isu sahaja yang perlu
diubahsuai dan dibuat
persediaan lain.
Pemilihan Ahli Kelompok

permasalahan yang sama


memudahkan sesi kaunseling.
Permasalahan
Objektif dan matlamat
yang sama kaunseling dapat ditetapkan.

Penyelesaian terhadap masalah


yang dihadapi adalah lebih
mudah.

Contoh : Masalah merokok.


Pemilihan Ahli Kelompok

Kerelaan - secara sukarela dan bukan dipaksa

Dapat memberi pendapat secara jujur dan


Kesudian Ahli ikhlas.

kaunselor memerlukan masa lebih untuk


membina hubungan yang sihat.

kepercayaan antara ahli-ahli kelompok


berkurang.

Tidak memberi komitmen yang tinggi.


Pemilihan Ahli Kelompok
Keseragaman dan kesamaan dalam
minat

Minat Ahli menjalinkan persefahaman

Kelompok mempengaruhi ahli yang pendiam dan


yang sama pemalu supaya lebih banyak bercakap
dan berbincang sama.

berasa mesra antara satu sama lain


serta tidak bosan.

ahli kelompok yang sama minat akan


Pemilihan Ahli Kelompok

saiz kelompok kecil dan besar

Bagi ahli terlalu ramai, usaha untuk


Bilangan ahli mewujudkan hubungan yang bermakna
menjadi lemah.

Sukar untuk dikawal.

Kumpulan kecil mudah menentukan


matlamat.
Pemilihan Ahli Kelompok

ahli kelompok dari segi


kedudukan ekonomi
Latar belakang merupakan aspek yang perlu
diperhatikan.

miskin berasa malu


kaya - berpendidikan rendah
- tidak memberi komitmen
Jenis-jenis
Kelompok
Kategori kelompok

2.Kelompok
berpusatkan
masalah

1.Kelompok
berpusatkan krisis
KELOMPOK BERPUSATKAN
KRISIS
Ditubuhkan sebagai respons kepada satu
masalah yang perlu diselesaikan.

Contohnya trauma akibat bencana alam


seperti gempa bumi, tsunami, banjir,
kematian dan sebagainya.

Biasanya bilangan sesi sebanyak 5 kali di


mana penamatan dibuat apabila situasi
KELOMPOK BERPUSATKAN
berfokuskan kepada satu masalah
umum MASALAH

Masalah yang timbul tidak


memerlukan tindakan segera

Kelompok yang asalnya dibentuk


boleh meneruskan perjumpaan
secara kelompok berpusatkan
masalah setelah tamat krisis
KELOMPOK BERPUSATKAN
MASALAH
dibentuk untuk menyelesaikan masalah
kanak kanak di sekolah (tingkahlaku,
akademik)

Kelompok ini mengalami masalah yang


sama

Kesan positif selalunya diperoleh melalui


sokongan dalam kalangan ahli
KELOMPOK BERPUSATKAN
PERTUMBUHAN

Berbeza dengan dua kelompok sebelum ini

Dibentuk untuk menguruskan keperluan perkembangan kanak kanak

Juga dikenali sebagai kelompok bimbingan

Tajuk perbincangan : persahabatan, paras rupa, kemasukan asrama penuh


Kelompok berpusatkan masalah

Sama seperti kelompok berpusatkan krisis di mana masalah


berfokus kepada satu masalah umum. Yang berbeza ialah
masalah yang timbul tidak memerlukan tindakan segera.

Dibentuk untuk mengurus seberapa banyak masalah yang


dihadapi oleh kanak-kanak di sekolah.

Masalah yang paling biasa adalah berkaitan dengan tingkahlaku


atau akademik.

Nadi bagi kelompok berpusatkan masalah ialah masalah yang


sama dihadapi oleh lebih daripada seorang ahli.
Kelompok berpusatkan pertumbuhan

Dikenali juga sebagai kelompok bimbingan.

Dibentuk untuk mengurus keperluan perkembangan semua kanak-kanak.

Tajuk-tajuk yang biasa dibincangkan agak luas dan merangkumi isu-isu


berhubung dengan persahabatan, paras rupa, kemasukan ke sekolah
berasrama penuh dan sebagainya.

1.Kanak-kanak yang menunjukkan penentangan kuat terhadap


kaunseling individu dimasukkan ke dalam kelompok berpusatkan
pertumbuhan.
2.Apabila kanak-kanak tersebut bebas daripada stigma yang dikaitkan
dengan kaunseling, kesan ke atas pertumbuhan kendiri mereka akan
menjadi lebih positif dan menggalakkan.
3.Kanak-kanak tersebut boleh diuruskan dengan kaunseling individu, jika
difikirkan perlu.
Kelompok berpusatkan krisis

Dibentuk sebagai respons kepada satu masalah yang perlu


diselesaikan dengan segera.

Bilangan sesi sebanyak 5kali, di mana penamatan dibuat apabila


keadaan berbalik kepada biasa dan situasi sudah menjadi stabil.

Bilangan ahli hanya berjumlah antara 4 hingga 6 orang yang terlibat


secara langsung dalam krisis tersebut.
Berdasarkan 3 kategori umum kelompok
tersebut, Association for Specialists in
Group Work (ASGW) telah
mengklasifikasikan kelompok kepada 3
jenis iaitu :
1.Kelompok
bimbingan /
psikopendidikan

2.Kelompok
3.Kelompok terapi kaunseling /
/ penstrukturan menyelesaikan
semula personaliti masalah
interpersonal
Kelompok Bimbingan/Psikopendidikan
Aktiviti aktiviti kelompok yang terancang

Bekalan maklumat berbentuk pendidikan,


vokasional, peribadi atau sosial

Tujuan: meningkatkan pertumbuhan serta


perkembangan dan mencegah masalah

Contoh: Penerokaan kerjaya, kemahiran belajar


Kelompok Kaunseling /
Menyelesaikan Masalah Interpersonal
Pengalaman penyesuaian / perkembangan dalam
seting kelompok

Berfokuskan kepada sokongan interpersonal &


kaedah menyelesaikan masalah

Bertujuan untuk pertumbuhan dan pemulihan

Contoh: Modifikasi tingkah laku, kemahiran


personal dan interpersonal, sikap, nilai
Kelompok Terapi /
Penstrukturan Semula Personaliti

Membekalkan pengalaman penuh perasaan

Berfokuskan kepada masalah peribadi yang


serius/penyakit mental (kebimbangan, kemurungan)

Bertujuan untuk mencapai pemulihan melalui


pembasmian psikologikal

Contoh: Penguasaan tugas, perkembangan,


kemahiran penyesuaian
Kelompok
Kelompok kaunseling / Kelompok terapi /
bimbingan / menyelesaikan penstrukturan
psikopendidikan masalah semula personaliti
interpersonal
Pengalaman penyesuaian
Aktiviti-aktiviti kelompok yang Membekalkan pengalaman
atau perkembangan dalam
terancang. yang penuh perasaan.
seting kelompok.

Berfokuskan kepada Berfokuskan kepada masalah


Berfokuskan kepada bekalan
sokongan interpersonal dan peribadi yang serius atau
maklumat berbentuk
kaedah menyelesaikan penyakit mental seperti
pendidikan, vokasional,
masalah untuk membantu ahli kebimbangan dan
peribadi atau sosial.
menangani masalah seharian. kemurungan.

Bertujuan untuk meningkatkan Bertujuan untuk mencapai


pertumbuhan serta Bertujuan untuk pertumbuhan pemulihan melalui
perkembangan dan mencegah dan pemuihan. pembasmian masalah
masalah. psikologikal.

Contoh : Modifikasi
Contoh : penguasaan tugas
Contoh : Penerokaan dunia tingkahlaku, kemahiran
perkembangan, kemahiran
kerjaya, kemahiran belajar. personal dan interpersonal ,
penyesuaian.
sikap, nilai.
Jacobs, Harvili dan Masson (dalam Nystul, 2003)
telah mengenalpasti enam jenis kelompok tambahan.

1.Kelompok latihan
kemahiran hidup

6.Kelompok 2.Kelompok
online saling berkongsi

5.Kelompok 3.Kelompok
perbincangan pertumbuhan

4.Kelompok
keluarga
1.Kelompok Latihan Kemahiran Hidup

Menggunakan kemahiran
didaktik atau fasilitatif untuk Memupuk kemahiran
bantu mengembang atau berhubung dengan semua
mengekal kemahiran hidup aspek kehidupan
masing-masing

Penekanan: Contoh:
Kesejahteraan mental dan Keibubapaan
fizikal Perkembangan intelek
Pengajaran bersistematik Pengurusan kendiri
Pengalaman eksperiential Perkembangan fizikal
Penglibatan ahli yang aktif
2.Kelompok Saling Berkongsi

Terdiri daripada
mereka yang punyai
kebimbangan serupa
dan bersifat saling
sokong menyokong.

Contoh:
Matlamat: Kanak-kanak yang punyai ibu
Untuk beri bapa dalam proses penceraian
sokongan moral Kanak-kanak yang menjadi
mangsa dera
3.Kelompok Pertumbuhan

Matlamat: Kesedaran kendiri


Untuk bantu ahli dicapai melalui:
meningkatkan Penjelasan nilai
kesedaran kendiri Kebimbangan
mereka peribadi
Hubungan
interpersonal
4.Kelompok Keluarga

Mempelawa keluarga yang


berlainan berkumpul dan
bincang isu-isu kebimbangan
mereka.

Matlamat:
Tingkat fungsi sistem
kekeluargaan secara
keseluruhan
5. Kelompok Perbincangan

Beri peluang kepada ahli


Ahli-ahli dapat berkongsi
untuk bincang tajuk yang
idea dan pengetahuan
diminati, bukan kebimbangan
mengenai sesuatu tajuk.
peribadi ahli.

Antara tajuk perbincangan:


Kelebihan dan kelemahan
punyai ramai anak
Kesan penggunaan dadah
6.Kelompok Online

Menggunakan internet Bahan bacaan tambahan


sebagai saluran perkongsian boleh dicapai dan dimuat
maklumat. turun daripada laman web.

Kekurangan:
Tidak dapat berinteraksi
secara bersemuka
Timbul isu kerahsiaan dan
kesesuaian ahli untuk
bincang sesuatu isu
PROSES
KAUNSELING
KELOMPOK
PROSES KAUNSELING
KELOMPOK

Persediaa Tahap-
n tahap
Kelompok Kelompok
Proses
pemilihan
ahli

Tempat Bilangan
bertemu Persediaan ahli

Kelompok

Jangka Kekerapan
masa bertemu
Persediaan Kelompok

Proses pemilihan ahli

Proses pemilihan perlu dijalankan dengan baik.


Ketua perlu memikirkan mengenai jenis ahli akan menyertai
kelompok ponteng tersebut.
Pemilihan ahli yang rela dan sesuai dengan matlamat
kelompok amat penting.
Cth :- Borang-borang khas dirangka untuk pengambilan
ahli, temu bual secara individu atau kumpulan
Ahli yang lebih rela selalunya amat membantu dalam proses
kelompok kaunseling berbanding ahli tidak rela.
Persediaan Kelompok

Bilangan ahli

Jumlah ahli kelompok yang kecil atau besar


mempengaruhi proses kelompok tersebut.
Pastikan bilangan ahli mencukupi dan sesuai supaya
wujud peluang berinteraksi.
Bilangan ahli yang terlalu kecil kurang berfungsi
sebagai satu kelompok.
Usaha untuk mewujudkan hubungan yang bermakna
serta kesan di antara ahli akan menjadi lemah dan
Persediaan Kelompok

Kekerapan bertemu

Bergantung pada :
jenis ahli yang ada
Pelajar sekolah: pertemuan dua kali seminggu (mempunyai
masa yang cukup untuk mempraktikkan perkara yang dipelajari)
Orang dewasa yang agak stabil hidup mereka : pertemuan
seminggu sekali sudah mencukupi
objektif kelompok
Bagi kelompok yang hanya ditubuhkan bagi menyelesaikan
sesuatu isu yang mudah dan jelas maka jumlah pertemuan tidak
perlu banyak berbanding dengan kelompok yang membincangkan
isu yang lebih serius dan berat.
Persediaan Kelompok

JANGKA MASA KELOMPOK

Penting kerana ahli tahu setakat mama masa


mereka terikat dalam sesi kelompok.
jangka masa pendek :
ahli yang cepat bosan dan agak lembap
kelompok kanak-kanak dan remaja yang
sememangnya agak kurang berupaya untuk
membincangkan perkara yang berat.
Jangka masa panjang :
ahli yang mampu berbincang dengan lebih
lama
Persediaan Kelompok

JANGKA MASA KELOMPOK

Bilangan ahli yang ramai di dalam


kelompok juga akan mengheret kelompok
untuk bersidang dengan lebih lama
berbanding kelompok yang ahlinya sedikit.
Kelompok yang memerlukan beberapa
pendekatan atau orientasi akan mengambil
masa yang panjang.
Corak kepimpinan ketua juga memainkan
peranan menentukan jangka masa sesi
kaunseling.
Persediaan Kelompok

TEMPAT BERTEMU

Tidak semua tempat sesuai untuk proses


kaunseling mahupun kelompok.
Tempat yang selesa dan menarik menggalakkan
ahli.
Tempat yang terasing dan tidak mudah diganggu
oleh orang yang lalu-lalang
Susunan dalam bulatan yang besar juga memberi
peluang untuk sama-sama kongsi nisbah ruang.
Ruang yang besar juga membolehkan ahli
bergerak bebas sekiranya pendekatan berasaskan
aktiviti.
TAHAP-
TAHAP
KELOMPOK
Orienta
si

Konflik &
Penamata
konfront
n
asi
Tahap-tahap
kelompok

Hasil Perkembang
an
Tahap Kelompok

Fasa 1 ( Peringkat permulaan / orientasi )

ahli berkenalan antara satu sama lain


hanya menyatakan sifat-sifat yang dirasakan selamat dan diterima
masih takut terutama penolakan ahli
peranan kaunselor lebih kepada pemudahcara / fasilitator
ahli cuba menilai ahli lain. Persoalan juga timbul sama ada
diterima, dihormati dan sebagainya.
ahli akan seboleh mungkin berusaha untuk diterima dengan
menunjukkan interaksi yang positif dan menyembunyikan yang
negative
terdapat ahli kelompok yang terpencil melainkan kaunselor dapat
menggalakkan ahli terlibat
Tahap Kelompok

Fasa 2 (Konflik dan Konfrontasi)


timbulnya sifat-sifat tidak puas hati terhadap ketua
kumpulan
ahli menganggap kaunselor tidak melakukan tugas
sebagai ketua.
Ahli terlalu meletak jangkaan yang tinggi terhadap
kaunselor untuk memimpin dan memberi penyelesaian
terhadap masalah mereka
Rasa tidak puas hati kerana kaunselor tidak memandang
seseorang ahli itu sebagai orang yang paling istimewa
perhubungan di antara ahli juga tidak begitu mesra dan
masih berprasangka.
Terasa terancam dan tidak pasti penerimaan ahli lain.
Tahap Kelompok

Fasa 3 (Perkembangan dan Rasa Bersepadu)

Ahli berasa selesa di antara satu sama lain.


Mula timbul rasa kepercayaan dan rasa hormat- galak ahli
berkongsi perasaan dan pengalaman
Rasa sepadu terbina
Kedatangan amat menggalakkan dan ahli sangat menjaga
kebajikan ahli lain
Ahli lebih terbuka mengemukakan pandangan dan pendapat
Ada ahli yang cuba mengambil initiative untuk menjadi ketua
Tahap Kelompok

Fasa 4 (Hasil)
Ahli berusaha ke arah pencapaian matlamat bersama dan
cuba memenuhi matlamat sendiri
Pada peringkat ini ahli telah mempunyai kebolehan untuk
memimpin kaunselor akan menjadi ahli biasa sahaja
Kaunselor hanya berperanan pada masa tertentu sahaja
Ahli sudah boleh berbincang secara terbuka, mengkritik
dan menilai kelakuan masing-masing
Ahli berasa penglibatan mereka di dalam kumpulan amat
bermakna
Tahap Kelompok

Fasa 5 (Penamatan)
Bagi kelompok jenis tertutup, ketua kelompok iaitu kaunselor akan
menentukan jumlah sesi yang akan dikendalikan.
Pada peringkat ini, ahli-ahli yang terlibat berasa sedih dan enggan
untuk mengakhiri sesinya.
Bagi kelompok terbuka pula, ahli-ahli bebas untuk keluar dan
menyertai semula kelompok pada bila-bila masa sahaja mereka
mahu.
Pada peringkat ini juga kaunselor akan menggalakkan ahli-ahli
supaya meluahkan perasaan mereka.
Akhir sekali, ahli-ahli akan menyatakan terima kasih antara satu
sama lain dan bersurai.
KEMAHIRAN
PEMUDAHCARAAN
Kemahir
an
Personh
Kemahiran ood

Pemudahca
raan Kemahi
ran
Teknika
l
1.
2. Empati
Kongruen
3.
Kemahir Penerimaa
8. Jujur n Tanpa
an
Syarat
Personh
7. role ood 4.
model Kecindan
5.
6. Sifat
Keyakina
Terbuka
n Diri
Kongruen
1.kaunselor menjadi dirinya yang sebenar tanpa
berselindung atau memakai topeng semasa
sesi dijalankan.

2. Kaunselor tidak buruk sangka terhadap ahli-


ahli kelompok.

3.Kaunselor yang bersifat tulen tidak akan


membuat sebarang usaha untuk
menyembunyikan diri di sebalik peranan
Empati
Seseorang kaunselor perlu merasai apa
yang dirasai oleh klien dengan
mengetepikan perasaan prasangka.
Perasaan empati ini akan berlaku
sekiranya seseorang menghayati
perasaan klien.
kaunselor melaksanakan teknik empati
sepanjang sesi kaunseling kelompok.
Penerimaan
Tanpa Syarat
Keyakinan Diri

Kaunselor perlu mempunyai keyakinan


diri sebelum menolong orang lain.
Seorang kaunselor yang berkeyakinan
tinggi akan bertindak dengan tenang
dan matang.
Rol Model

Kaunselor yang beritizam akan


menjadi contoh teladan kepada
murid-murid.
Kaunselor haruslah mempunyai
kualiti peribadi, sosial yang baik dan
juga displin diri supaya dapat
menjalankan tugas sebagai pendidik
dengan sempurna.
Kecindan
Unsur kecindan boleh digunakan untuk
mengurangkan tekanan emosi.
Kebolehan kaunselor untuk menerapkan unsur-
unsur humor dalam komunikasi boleh membentuk
hubungan yang erat antara pemimpin dengan ahli
kelompok.
Pada masa yang sama, kaunselor perlu elakkan
menghumorkan isu-isu sensitif yang boleh
menyinggung perasaan ahli lain.
Sifat
Terbuka
Kaunselor perlu mempunyai
pandangan yang luas, tidak
boleh hanya bertumpu
kepada sesuatu aspek yang
sempit.

Sesuatu masalah atau isu


klien seharusnya dilihat
secara holistik atau
menyeluruh.
Jujur
Membolehkan seseorang bertindak mengikut garis
panduan tugas yang telah ditetapkan untuk menjadi
seorang kaunselor yang berkompeten.

Mengawal tindakan seseorang kaunselor supaya hanya


tertumpu untuk membantu pelajar.

Mengawal segala aspeks termasuk kognitif, efektif dan


tindakan seseorang kaunselor dengan tujuan membantu
pelajar tanpa mengharapkan sebarang ganjaran ataupun
balasan.
8. 1. 2.
Kemahira Kemahira Kemahira
n n n
Pendeda Membina Mendeng
han Hubungan ar
Kendiri
3.
7.
Kemahira
Kemahir Kemahira
n an n
Menyoal
Konfront
asi Teknikal
6. 5. 4.
Kemahira Kemahira Kemahira
n n n Refleksi
Merumus Parafrasa Idea
Kemahiran Membina
Hubungan
Memberikan tanggapan pertama
yang positif.
Oleh itu, kaunselor perlu
membina suasana sekeliling dan
tingkah laku yang menyakinkan
dan membentuk kemesraan.
Hubungan yang baik dapat
membantu kaunselor
memahami masalah klien
dengan lebih mendalam lagi.
Kemahiran
Mendengar
Kemahiran ini membekalkan lebih banyak maklumat
dan mempunyai kesan trapeutik.
Kaunselor perlu memberikan tumpuan dan
pemerhatian yang sepenuhnya untuk mendengar
semua percakapan klien supaya kaunselor dapat
memahami masalah klien dengan lebih mendalam.
Kemahiran
Menyoal

Soalan Soalan
Terbuka tertutup
Kemahiran Refleksi
Idea
Refleksi idea membolehkan kaunselor
menyemak dengan klien sama ada dia telah
memahami apa jua yang disampaikan oleh klien.
Refleksi idea membantu klien mencapai
kesedaran diri dan kefahaman diri.
Setelah memahami masalah klien, kaunselor
dapatlah bertindak menyusun strategi
penyelesaian masalah dengan lebih efektif lagi.
Kemahiran
Parafrasa
Kaunselor perlu mendengar isi dan memerhati
tingkah laku klien.
Seterusnya kaunselor menyatakan isi penting
dalam bentuk ayat yang agak pendek tetapi tepat
dan padat maksudnya.
Membuat parafrasa adalah penting untuk
menunjukkan oleh kaunselor mendengar dan
memahami apa yang dikatakan oleh klien.
Kemahiran Merumus

Satu proses yang merumuskan perkara-perkara yang


dibincangkan dalam sesi kaunseling kelompok.

Satu cara menamatkan satu-satu sesi kaunseling.

Membolehkan kaunselor mendapat kefahaman yang lebih


mendalam tentang ahli kelompok.
Kemahiran Konfrontasi

Kemahiran ini digunakan apabila


didapati adanya percanggahan antara
apa yang dicakapakan dengan apa yang
dilakukan.
Pemimpin ahli kelompok boleh
menggunakan kemahiran ini selepas
membina hubungan yang baik dengan
ahli kelompok.
Kemahiran Pendedahan
kendiri
Pendedahan kendiri merupakan kemahiran
di mana ketua kelompok berkongsi
pengalaman dengan ahli-ahli.
Cara ini akan mendorong ahli-ahli untuk
berkongsi masalah-masalah mereka.
DINAMIKA
DALAM
KELOMPO
K
Dinamika :
Kuasa atau daya fizikal yang menggerakkan sesuatu

Kelompok:
Satu kumpulan sosial yang terkandung di dalamnya dua
individu atau lebih yang saling berinteraksi antara satu
sama lain.

Dinamika dalam kelompok:


Kuasa atau daya yang terdapat dalam unit sosial yang
dapat menggerakkan fizikal, sosial dan perasaan sedia ada
dalam kumpulan dan biasanya dinyatakan dalam bentuk
tingkah laku.
Pembentukan Dinamika Kumpulan

Agama

Sosioekonomi Faktor penting Sahsiah


dalam
pembentukan
sesebuah
dinamika kumplan

Jantina Bangsa
Individu diterima atau
disingkirkan

Keadaan keadaan yang


boleh berlaku di dalam
sesebuah dinamika
kumpulan/kelompok

Penyesuaian dan
penyimpangan
Memberi arahan, membimbing dan
mengagihkan kerja
yang bersesuaian

Peranan Guru Dalam


Dinamika Kumpulan

Bertindak balas secara seimbang seperti


mendengar pandangan, idea atau
cadangan kumpulan kumpulan
serta menjaga kepentingan
dan perasaan murid - muridnya
SESI
SOAL JAWAB
TERIMA
KASIH..

Anda mungkin juga menyukai