Anda di halaman 1dari 10

PEMBUKAAN KOTA

MEKAH
Peristiwa Pembukaan Kota Mekah

• Ramadhan tahun ke-8 hijrah


• Peristiwa ini dinamakan pembukaan
KOTA MEKAH.
• Rasulullah S.A.W bersabda maksudnya:
‘Hari ini hari belas kasihan(rahmat)
Hari ini allah akan memuliakan
Kaabah.
Strategi Rasulullah S.A.W
1. Mengemukakan 3 1. Mendirikan khemah
tuntutan terhadap -dalam perjalanan,
mushrikin Quraish” Rasulullah mengarahkan
-membayar pampasan tentera Islam berhenti di
-mengutuk perbuatan Damar Al-Zuhran dan
bani Bakar. bermalam disitu.
-berperang dengan
tentera Islam
>Mushrikin Quraish memilih
berperang.
1. Menyalakan unggun api 1. Tawaran keselamatan
-umat islam menyalakan -Rasulullah masuk ke kota
unggun besar di khemah mekah dengan penuh rasa
masing-masing tawadu’
-pihak musuh berasa gerun. -rasulullah mengishtiharkan:
-Abu Sufyan yang pergi >sesiapa yang
meninjau akhirnya memeluk memasuki rumah Abu
Islam di hadapan Rasulullah
S.A.W Sufyan akan selamat.
>sesiapa yang
memasuki masjid
al-haram akan
selamat
>sesiapa yang memasuki
rumah sendiri akan
selamat.
Langkah Rasulullah Selepas
pembukaan Kota Mekah
1. Memusnahkan berhala
>360 berhala dimusnahkan
3. Solat sunat di makam ibrahim
>solat sunat 8 raka’at selepas tawaf di
ka’abah
5. Laungan azan Bilal
>Bilal bin Rabah melaungkan azan pertama
di Kota mekah
1. Memberi ucapan pertama kepada
penduduk Kota Mekah.
>rasulullah memegang jenang pintu Ka’bah
dan berucap
3. Memberi pengampunan kepada musuh
>mengishtiharkan pengampunan beramai-
ramai
Strategi Rasulullah

Tentera Mushrikin Semangat jihad


Bertambah lemah Umat Islam

FAKTOR KEJAYAAN
PEMBUKAAN KOTA
MEKAH

Penduduk Mekah
Perpaduan umat
Tertarik dengan
Islam
Islam

Pembesar Quraish
Memeluk Islam
Kesan Pembukaan Kota Mekah
1. Tanah haram mekah menjadi kawasan
larangan kepada orang bukan Islam.
2. Dakwah Islam berkembang pesat
sehingga tersebar luas diluar
semenanjung tanah Arab.
3. Masyarakat mekah hidup aman damai
dan bekerjasama.
4. Penduduk mekah memeluk Islam
beramai-ramai