Anda di halaman 1dari 8

Pentaksiran

menghurai, mengumpul, merekod,


memberi skor dan menginterpretasi
maklumat tentang pembelajaran
seorang pelajar bagi sesuatu tujuan.
mendapatkan maklumat tentang
perkembangan individu serta
keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam pembangunan
dan pembentukan modal insan
Jenis Pentaksiran
Pentaksiran Autentik
Pentaksiran performance based
pentaksiran dan hasil
pembelajaran
pentaksiran berbantukan komputer
pentaksiran motivasi
Pentaksiran Autentik
Pert (1990) pentaksiran autentik
merupakan bentuk penilaian yang
berdasarkan pencapaian sebenar yang
ditunjukkan oleh kanak-kanak di dalam
bilik darjah setiap hari.
Merangkumi pengetahuan, pemahaman
mendalam, penyelesaian masalah,
kemahiran sosial, sikap terhadap
persekitaran
Pelajar menilai kemajuan mereka sendiri
JENIS PENTAKSIRAN
AUTENTIK
Pentaksiran prestasi
Pemerhatian guru
Persidangan
Pentaksiran kendiri
Pentaksiran rakan sebaya
Pentaksiran kerja kursus atau
portfolio
Penilaian Rakan Sebaya
tugasan pelajar ditaksir oleh
rakan.
Pentaksiran rakan sebaya dan
pentaksiran kendiri adalah saling
memerlukan.
Black dan Wiliam (1998), pelajar lebih
berkebolehan mengenalpasti kelemahan
tugasan rakan-rakannya berbanding
kelemahan tugasan sendiri dan mereka
lebih mudah bersoal jawab sesama
mereka berbanding dengan guru mereka.
Kelebihan
Peningkatan semangat dalam diri pelajar.
meningkatkan motivasi/ berusaha memberi
komitmen sepenuhnya dalam aktiviti
berkumpulan.
Menggalakkan refleksi peribadi sebagai
sebahagian daripada proses pembelajaran.
Membantu dalam keupayaan membuat
penilaian yang sensitif dan bernas tentang
orang lain.
Membantu proses pentaksiran kendiri
Kelemahan
Beberapa pelajar yang kurang berupaya
membuat pertimbangan atau penilaian yang
sewajarnya.
Isu diskriminasi dan persahabatan boleh
menjejaskan cara pelajar membuat
pertimbangan sesama mereka
Pelajar tidak serius dalam usaha
memastikan pentaksiran betul dan sah
Sengaja atau tidak sengaja memberikan
maklumat yang salah kepada satu sama lain
PENILAIAN MELALUI PEMERHATIAN
Arahan: Catatkan "Ya" sekiranya tingkah laku ditunjukkan
oleh individu yang dinilai
Bil Kriteria Tingkah Laku Kerjasma
1. Selalu menetapi masa dalam apa jua aktiviti kumpulan yang
dijadualkan

2.
CON
Bersikap proaktif (memulakan kerja tanpa diarah)

3. Suka berkongsi maklumat dengan rakan sekumpulan


TO
4. Menyumbang idea yang bernas kepada kumpulan H
5. Bersedia mendengar pendapat ahli lain dalam kumpulan
6. Mematuhi/akur dengan segala peraturan yang ditetapkan oleh
kumpulan

7. Menunggu giliran untuk menyampaikan idea atau pendapat
8. Berbudi bahasa dan menunjukkan tingkah laku yang sopan kepada
ahli kumpulan

9. Membantu menyelesaikan masalah kumpulan
10. Mengambil kira pendapat orang lain dalam kumpulan
Melaksanakan tugasan/aktiviti yang telah ditetapkan oleh
11. kumpulan

12. Menyempurnakan tugasan yang diberi oleh kumpulan tepat pada
waktunya

Anda mungkin juga menyukai