Anda di halaman 1dari 78

OBJEKTIF KURSUS

Menyatakan definasi pembumian


Mengenalpasti komponen dan peralatan
pembumian pencawang
Melakukan ujian;
Ujian Kerintangan Tanah
Ujian Rintangan Elektrod Bumi
KANDUNGAN SUBJEK
1. Pengenalan sistem pembumian
2. Bahaya kejutan elektrik
3. Sistem Pembumian
4. Floating neutral
5. Peralatan Pembumian
6. Rekabentuk Pembumian :-
7. Pengujian Pembumian
- Ujian kerintangan tanah
- Ujian elektrod bumi
DEFINISI SISTEM
PEMBUMIAN

BERDASARKAN PERATURAN
BEKALAN ELEKTRIK 1994, AKTA
447 (PERATURAN NO.34)
SAMBUNGAN PENGALIR SESUATU LITAR
ATAU BINGKAI ALATAN/RADAS ELEKTRIK KE
JISIM BUMI.
DEFINISI SISTEM PEMBUMIAN
(2)
PENYAMBUNGAN KE BUMI
DENGAN CARA YANG SENTIASA
MEMBOLEHKAN PEMBUANGAN
CAS TENAGA ELEKTRIK SERTA
MERTA TANPA BAHAYA KE JISIM
BUMI (WATER TABLE)
MENGIKUT ATURAN KESELAMATAN
ELEKTRIK TNBD SEKSYEN 2
Dibumikan bermaksud telah disambung
ke bumi dengan cara yang sentiasa
membolehkan pembuangan cas tenaga
elektrik serta merta tanpa bahaya apb
dipasang pada radas, perkakas dan
pengalir. Semua fasa dilitar pintaskan dan
disambung ke bumi dengan berkesan.
TUJUAN PEMBUMIAN

Memastikan sesiapa yang


bekerja/menyentuh pepasangan yang
telah dibumikan tidak terdedah kepada
renjatan elektrik.
Menghasilkan low impedance ke
bumi/earth sekiranya berlaku arus tidak
normal/tinggi
KENAPA SAMBUNGAN
DILAKUKAN?
SAMBUNGAN- DILAKUKAN UNTUK
MENGWUJUD DAN MENGEKALKAN
POTENSI BUMI PADA LITAR ATAU
BINGKAI/RADAS ELEKTRIK YANG
DISAMBUNGKAN. SAMBUNGAN INI
MESTILAH DILAKUKAN DENGAN CARA
YANG BETUL SUPAYA RINTANGAN
ANTARA LITAR ATAU BINGKAI
ALATAN/RADAS ELEKTRIK BERADA
PADA NILAI HAD YANG DITETAPKAN.
Kejutan Elektrik Dan Kesannya Pada
Manusia

Kejutan Elektrik Dan Kesan Pada Manusia


(Sistem Gemuruh nervous system
laluan arus dlm badan Manusia)

Faktor membawa padah; (Maut)


1- Nilai Arus
2- Tempoh Masa
3- Nilai Voltan
4- Frekuensi 50hz > 60hz
5- Saiz badan
Berikut adalah kesan aliran arus pada badan seseorng
yang mempunyai berat badan lebih kurang 50kg
Nilai arus Kesan

1- 4mA Current is perceptible

5 mA Threshold of reaction

10 mA Threshold of let go

10 - 15 mA Loss of muscular control

20 - 40 mA Increase pain, respiratory difficulty

50 - 100 mA Irregular heart beat, Ventricular fibrillation begins or death


STEP POTENTIAL
Potensi Langkah
- Perbezaan voltan di antara kedua kaki apb
melangkah ke point kerosakan. Lagi dkt dgn point
kerosakan lagi tinggi risiko kejutan elektrik.
- Cth: Kaki A (3500V) Kaki B (2500V) perbezaan
1000V
- Voltan (S.P) penting dlm sistem pembumian
pencawang.
STEP POTENTIAL
Rintangan Badan
2000 Ohm

3500V 2500V
Pengiraan
Jika rintangan tubuh manusia ialah 2000
Ohm, berapakan nilai arus yang mengalir
pada tubuh mangsa?
I = V/R

Adakah nilai arus tersebut boleh


membawa maut?
TOUCH POTENTIAL
Potensi Sentuh- kewujudan perbezaan
voltan di antara anggota badan samada
satu atau kedua tangan dgn anggota badan
lain.
Pebezaan ini- menyentuh point kerosakan
dgn point pembumian
- Cth: Tangan kanan sentuh (5000V) kaki pijak
bumi nilai (2500V) perbezaan 2500 volts.
TOUCH POTENTIAL

1500 Ohm
Rintangan tubuh manusia
5000V
POTENSI SENTUH

2500V
SISTEM PEMBUMIAN
Peraturan untuk sistem pembumian adalah
berbeza di antara UK dan Amerika Utara.
Piawaian antarabangsa IEC 60364
mengklasifikasikan kepada 3 kumpulan
pemasangan pembumian menggunakan 2 huruf
iaitu :
- TN
- TT
- IT
Huruf pertama sambungan bumi dan peralatan
bekalan kuasa
- T : Sambungan terus ke bumi
- I : Tiada point sambungan ke bumi

Huruf kedua sambungan bumi dan perlatan menerima


bekalan
- T : Sambungan terus dengan bumi dan berasingan
dengan sambungan pembumian di sistem bekalan
- N : Sambungan bumi menggunakan network bekalan
TN - Network
TN Network
Punca penjana/alatubah akan disambung
ke bumi biasanya punca bintang
Badan radas elektrik disambung kebumi
melalui sambungan bumi di alatubah
Pengalir yang menghubungkannya adalah
protective earth (PE)
Pengalir yang disambung ke punca
bintang atau membawa arus balik sistem
1 fasa di panggil neutral(N)
TN Network
TN-S : PE dan N berasingan pengalir
TN-C : Gabungan PE & N
TN-C-S : Gabungan PEN dari pencawang hingga
bangunan pengguna tetapi berasingan PE & N
apabila memasuki premis pengguna

TN-S TN-C TN-C-S


TT Network
Pembumian untuk perlindungan pengguna
berasingan dengan sistem dari pembekal
IT Network
Sistem pembahagian tiada sambungan ke
pembumian keseluruhannya atau hanya
memperolehi sambungan impedance yang tinggi
Sifat-Sifat
Kos
TN Networks mengurangkan kos sambungan
impedance yang rendah di bahagian pengguna.
TN-C Networks mengurangkan kos
penambahan pengalir yang diperlukan bagi N
dan PE yang berasingan.
TT networks memerlukan perlindungan RCD
bagi membuat diskriminasi dengan RCD
dibahagian downstream.
Sifat-Sifat
Electromagnetic Compatibility
Pada sistem TN-S dan TT, pengguna akan
menerima sambungan yang bersih (low noise)
dimana tidak terganggu dengan kewujudan
voltan pada sistem pengalir neutral hasil daripda
arus balikan dan impedance pengalir(perlu
dititikberatkan untuk sistem telekomunikasi).
Pada sistem TT, pengguna mempunyai
sambungan yang baik iaitu tidak terjejas
daripada arus yang mungkin terhasil daripada
pengguna yang berkongsi talian PE.
Penggunaan Sistem Pembumian
Perumahan moden di Eropah mengamalkan
sistem TN-C-S
Perumahan lama masih lagi menggunakan
sistem TN-S
Kawasan yang mudah berlaku kerosakkan
penebatan mengunakan sistem IT kaw.
pembinaan, bengkel, makmal.
Kaedah yang digunapakai TNB adalah sistem
pembumian jenis TT.
SISTEM PERLINDUNGAN PENCAWANG
SENTUHAN TIDAK LANGSUNG

Sentuhan Tidak Langsung


SENTUHAN LANGSUNG

Sentuhan Langsung
SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
FLOATING NEUTRAL
Floating neutral adalah satu kejadian
dimana titik neutral pada Star-point
beban tidak lagi berada pada paras voltan
sifar kerana pengalir neutral terputus dan
dengan itu voltan beberapa fasa yang
bersambung kepada titik neutral beban
tersebut akan mengalami voltan
berlebihan.
SISTEM PEMBAHAGIAN LV
Pengalir neutral berfungsi sebagai
reference-point pada sistem.
Ianya disambung dengan Star-point
punca bekalan yang berada pada paras
voltan sifar.
Bertindak sebagai arus neutral yang wujud
apabila beban yang tidak seimbang
disambung kepada sistem.
TEORI MILLMAN

VO'O = ( VRO(1/ZR) + VYO(1/ZY) + VBO(1/ZB) )


( 1/ZR + 1/ZY + 1/ZB + 1/ZRETURN )

VRO' = VRO - VO'O

VYO' = VYO - VO'O

VBO' = VBO - VO'O


Contoh 1
Diberi, VRO = 240<0o V, VYO = 240<240oV, VBO =
240<120o V
ZR = 10, ZY = 20, ZB = 30

Jawapan :
VOO = 78.72 < -13.9o
VRO = 164.72<6.59o
VYO = 272.51<223.9o
VBO = 299.95<130.9o
Contoh 2
Diberi, VRO = 240<0o V, VYO = 240<240oV, VBO =
240<120o V
ZR = 10, ZY = 20, ZB = 30

Jawapan :
VOO = 12.2 < -13.9o
VRO = 228.2<0.75o
VYO = 243.7<237.3o
VBO = 248.6<122o
Rumusan
Voltan berlebihan yang wujud bergantung
kepada keseimbangan beban yang
tersambung.
Pembumian yang efektif pada titik neutral
beban boleh membantu bagi
mengelakkan/mengurangkan kesan
kejadian voltan berlebihan
Cara Mengelak Floating Neutral
Pastikan pengalir neutral tidak putus,
contact longar dsb.
Pastikan beban yang disambung seboleh-
bolehnya seimbang.
Pastikan pengalir neutral dibumikan
secara efektif pada setiap tiang,cable
sheath dsb MEN (multiple earth neutral)
PERALATAN PEMBUMIAN
1. Elektrod Bumi
Elektrod bumi merupakan komponen sistem
pembumian sentuhan terus kepada jisim bumi dan
memberi laluan untuk pengaliran arus litar pintas.

Arus kerosakan boleh mencapai nilai yang tinggi


pada masa yang singkat, oleh itu elektrod tersebut
perlu mempunyai luas keratan rentas yang
mencukupi untuk membolehkan arus ini dialir terus
ke bumi.
Rintangan Elektrod Bumi Terdiri Daripada
Faktor Berikut :-
Nilai rintangan elektrod dan penyambungan.

Nilai rintangan sesentuh antara elektrod bumi


dan tanah sekeliling elektrod.

Kerintangan tanah.
Elektrod bumi biasanya diperbuat daripada
logam yang mempunyai kealiran (conductivity)
tinggi seperti tembaga atau disalut tembaga dan
mempunyai keratan rentas yang cukup supaya
nilai rintangan amat rendah.
Logam yang biasa digunakan adalah
tembaga,
keluli bergalvani,
keluli tahan karat (stainless steel)
besi tuang (cast iron)
Shell of Negligible Resistance
Ciri-Ciri Elektrod Bumi
Luas keratan rentas

Kekuatan mekanikal

Keberaliran (conductivity) tinggi

Tidak mudah karat atau kakis


Elektrod Yang Biasa Digunakan
Adalah :-

Rod tembaga
16mm x 1.86M (5/8x6)

Paip besi bergalvani


51mm x 3.1M(2x10)
Jarak antara dua point elektrod adalah dua
kali ganda kedalaman elektrod.

Contoh;
Jika elektrod yang ditanam adalah 12 maka
point seterusnya adalah;

12 x 2 = 24
2. Pengalir Pengikat
Pengalir pembumian perlu mempunyai luas
keratan rentas yang mencukupi untuk
menampung arus yang tinggi mengalir
melaluinya tanpa meleburkan bahan
tersebut.

Oleh kerana short- time rating alatsuis


voltan tinggi adalah 3 saat, maka nilai
ketahanan pengalir pembumian juga
berkadar terus dengan masa alir-arus
kerosakan 3 saat.
)

Pengalir pengikatan, menyambung bingkai


atau rangka peralatan dalam pencawang
atau point neutral alatubah ke rangkaian
pembumian, yang dipasang di sekeliling
pencawang.

Penyambungan semua pengalir dengan


rangkaian pembumian pencawang juga
mestilah mempunyai rintangan sentuhan
yang paling rendah.
)

Kadaran Ketahanan;

Kadaran pengalir pengikat dikira dengan


berpandukan pada suhu ambient 30 0C

Masa arus kerosakan 3 saat dan suhu


maksimum adalah 3000C
Pengalir Pengikat Yang Biasa
Digunakan;

Dawai besi bergalvani 7/10 SWG


Pengalir tembaga 0.1inc2
Pita tembaga
3mm x 25.4mm(1/8 x 1) P/E 11kV
Pita tembaga
6mm x 40mm(1/4 x 1 ) PPU 33/11kV
Jenis Sambungan Pengalir Pengikat
Socketing Brazing

Bol & nat Pengapit


3. Neutral Earthing Resistor
(NER)
NER dipasang antara point neutral dan bumi.
Tujuan pemasangan NER ialah untuk
menghadkan nilai arus kerosakan bumi
(earth fault)

Aktif beberapa saat semasa operasinya tapi


(tindakan sempurna dan boleh diharap
apabila berlaku kerosakan pd litar.)
Contoh Kadaran: NER

Voltan Talian - 33000V


Voltan Fasa - 19050V
Amps - 300A
Masa - 10 Saat
Kenaikan Suhu - 760 C
Ohms @ 250 C - 63.5 10%
Contoh Pengiraan (NER)
Keupayaan Alatubah- 15 MVA, 66/33kV,
Dyn11, 3 fasa

Arus Sekunder Maxima Alatubah -


262.4A ~ 300A

Nilai Rintangan - 19,050V / 300A


= 63.5
NEUTRAL EARTHING RESISTOR
REF (RESTRICTED EARTH FAULT)
33 KV
1HO 2HO
N1 N2 N3 N4


T1 T2 N
E
R

31 32 L
E
30 11 KV R
NEUTRAL EARTHING RESISTOR (NER)

N1 N4 N5 N2
LITAR PEMBUMIAN PENCAWANG

a. Pencawang Atas Tiang


Litar :
1. Elektrod pembumian pencawang
2. Peti kabel dan kabel HV
3. Badan dan neutral alatubah
4. Penangkap kilat
Litar 1,2 & 3 adalah bersambung
menjadi sistem pembumian
pencawang manakala litar 4
menggunakan rod pembumian
yang berasingan
b.Pencawang Luar Berpagar
Litar :-
1. Elektrod pembumian
2. Pagar
3. Neutral, badan dan kabel HV
alatubah
4. Alatsuis dan kabel HV
5. Peti pembahagian
Semuanya bersambungan membentuk
sistem pembumian pencawang
c.Pencawang Berbangunan
Litar :-
1. Elektrod pembumian
2. Neutral, badan dan kabel HV
3. Alatsuis dan kabel HV
4. Peti pembahagian
5. Bateri charger (sekira ada)
Semua litar bersambungan
membentuk sistem pembumian
pencawang.
RANGKAIAN SISTEM PEMBUMIAN PENCAWANG
ARAS BAWAH BANGUNAN

33/11kV
33/11kV ARAS BAWAH

NOTA
1. Nilai rintangan sistem pembumian tidak boleh melebihi
1 and jika nilai ini tidak dapat di perolehi maka elektrod
tambahan perlu ditanam.

2. Semua pita tembaga mesti disambung secara brazing


kecuali sambungan di gebok letrod dimana pita tembaga
harus disalut dengan timah (pre-tinning)

3. Saiz pita tembaga yang digunakan ialah 40mm X 6mm


PENGUJIAN PEMBUMIAN

Faktor Mempengaruhi Sistem Pembumian Yang Baik


1. Nilai Rintangan Bumi yang rendah.
2. Rintangan Kakisan / Karatan yang baik.
3. Kebolehan - Upayaan membawa arus berulang kali.

Faktor Mempengaruhi Rintangan Elektrod Ke Bumi


1. Kerintangan tanah
2. Jenis dan dimensi elektrod
3. Pengalir pengikatan Bonding Conductor
Kerintangan Tanah
Dipengaruhi oleh komposisi dan jenis tanah
dan kelembapan.
Elektrod pembumian perlu dipasang dan
ditanam sehingga ke tahap takungan air
(water table).
Kandungan tanah mengandungi garam dan
galian akan berubah apabila pertambahan air
dalam tanah - seperti hujan dan pengaliran
air.
Walaupun pertambahan garam galian dapat
mengurangkan rintangan bumi, tetapi ianya tidak
digalakkan kerana berlakunya kekaratan atau
pengurasan (leaching) keatas elektrod
tersebut.

Oleh kerana kesukaran untuk menduga


kerintangan tanah dengan tepat, maka adalah
mustahak menguji rintangan elektrod bumi ,
sebelum memulatugas pencawang elektrik.
Dua jenis pengujian yang perlu dilakukan sebelum
memulatugas pencawang iaitu :-
1. Ujian Kerintangan Tanah
Mengenalpasti kawasan dan point yang sesuai untuk
menambah punca elektrod jika bacaan yang diperolehi
tidak mencukupi.
Mengetahui jika elektrod bumi perlu ditanam dengan
lebih dalam.

2. Ujian Rintangan Elektrod Bumi


Untuk memastikan nilai rintangan rangkaian pembumian
mengikut spesifikasi dikehendaki (<3 - PE 11kV)
Semasa senggaraan pencawang dilakukan nilai masih
lagi mengikut spesifikasi yang dikehendaki.
Kerintangan dan Jenis Tanah
Jenis tanah kerintangan (Ohm-m)
Marshy ground 2 2.7
Loam and clay 4 150
Chalk 60 400
Sand 90 8,000
Peat 200 upwards
Sandy gravel 300 500
Rock 1000 upwards
1. UJIAN KERINTANGAN
TANAH
Cara yang biasa untuk menguji
kerintangan tanah adalah cara line
traverse, di mana empat pepaku
pengujian ditanam dengan jarak yang
sama a dalam satu garisan tegak dan
kedalaman pepaku A/20 juga sama.
Peralatan digunakan adalah earth tester
Andaikata tanah yang diuji
adalah homogen,rumus untuk
mengira kerintangan adalah :-
= 2AR
Di mana :-
(Rho) = kerintangan tanah (-cm)
A = Jarak antara pepaku penguji (cm)
R = Rintangan yang diuji
Pengiraan Jarak & Kedalaman
Pepaku (Nilai yg diperolehi)
Setiap punca di
Earth Tester
Jarak antara Kedalaman Rintangan Nilai dikira
C1, P1, P2 dan C2 pepaku pepaku diukur [R] Kerintangan,
disambung ke pengujian [A] cm pengujian
pepaku []
[A/20] cm p = 2Ar[]

Ujian 1 200cm (2m) 10cm

Ujian 2 400cm (4m) 20cm

Ujian 3 600cm (6m) 30cm

Ujian 4 800cm (8m) 40cm


LINE TRAVERSE
Ujian Kerintangan Tanah Line Traverse
ARAS TANAH

JARAK
PEPAKU

KEDALAMAN
PEPAKU

EARTH TESTER
Pengiraan Kerintangan Tanah
Contoh: Jika ujian pertama menunjukkan
R, bacaan pada alat penguji = 10
A, Jarak antara pepaku penguji = 200cm
, Kerintangan tanah
= 2 x 3.142 x 200cm x 10
= 12,560 -cm
Jenis Tanah = tanah liat,kapur
2.UJIAN RINTANGAN ELEKTROD BUMI
Elektrod bumi merupakan komponen sistem
pembumian sentuhan terus kepada jisim bumi dan
memberi laluan untuk pengaliran arus litar pintas.

Arus kerosakan boleh mencapai nilai yang tinggi


pada masa yang singkat, oleh itu elektrod tersebut
perlu mempunyai luas keratan rentas yang
mencukupi untuk membolehkan arus ini dialir terus
ke bumi.
UJIAN ELEKTROD BUMI

150

55 75 95
Pengiraan Ujian Elektrod Bumi
Earth Tester Jarak Pepaku C2 Jarak Pepaku Bacaan nilai Ohm
(C1 dan P1
loop) disambung
Dengan Earth P2 Dengan yang diperolehi
ke elektrod bumi Tester (kekal) Earth Tester

Ujian 1 150 75 ?
Ujian 2 150 95 ?
Ujian 3 150 55 ?
Contoh: Bacaan yang diperolehi melalui ujian 1,2 dan 3
Ujian 1 = 2.5 Ohm
Ujian 2 = 3.2 Ohm
Ujian 3 = 3.0 Ohm
(2.5 Ohm + 3.2 Ohm + 3.0 Ohm = 8.7 Ohm)
Jumlah = 8.7 Ohm/3 = 2.9 Ohm