Anda di halaman 1dari 20

2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 1

PROSA TRADISIONAL
PELANDUK MENGAJAR
MEMERANG
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 2

SINOPSIS
Nabi Allah Sulaiman mempunyai lima orang perdana
menteri, iaitu manusia, jin ifrit, unggas, landak dan
pelanduk. Perdana Menteri paling bijak ialah pelanduk
yang bergelar Syah Alam di Rimba (SAR). Pada suatu
hari, Syah Alam di Rimba (SAR) terjumpa akan lubang
memerang dengan tujuh ekor anak yang ditinggalkan
oleh ibu bapa yang keluar mencari ikan. Kebetulan
pula Sang Bubut memukul gendang perang, lalu Syah
Alam di Rimba (SAR) membuka pencak silat sehingga
terpijak akan semua anak memerang hingga mati
belaka. Apabila ibu bapa memerang balik, mereka
mengenali bekas tapak kaki Syah Alam di Rimba
(SAR), lantas berpakat untuk menghadap Nabi
Sulaiman.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 3

SINOPSIS
Berdasarkan aduan memerang, Nabi Sulaiman
menitahkan belatuk memanggil Syah Alam di Rimba
(SAR) menghadap, lalu ditanyakan motif tindakan itu.
Syah Alam di Rimba (SAR) menjelaskan bahawa dia
menyangka Sang Bubut memukul gendang perang,
maka secara tidak sengaja dia terpijak akan anak
memerang. Sang Bubut yang dipanggil memberitahu
bahawa dia melihat biawak berlari-lari sambil
membawa pedang terhunus. Sang biawak pula
memberitahu dia melihat labi-labi berenang secara
senget sambil membawa perisai. Sang labi-labi
melihat Sang Udang membawa tombak bercanggah.
Sang udang berbuat demikian kerana melihat Sang
Seberau mudik berikat pinggang melengkung
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 4

SINOPSIS
Sang Seberau memaklum sembah kepada Nabi
Sulaiman perihal anak bininya dianiaya oleh Sang
Memerang. Baginda murka terhadap memerang
yang akhirnya mengaku salah. Nabi Sulaiman
membuat keputusan bahawa tindakan Syah Alam
di Rimba (SAR) sebagai diat (nyawa dobalas
nyawa) dan pesalah sebenar ialah memerang.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 5

TEMA
Balasan terhadap golongan yang menganiayai
golongan lain, yakni kisah memerang yang
menganiayai anak-anak Sang Sebarau. Sebagai
balasan dan takdir Tuhan, anak-anak Sang
Memerang sendiri terbunuh selepas dipijak oleh
Syah Alam di Rimba (SAR) ketika bersilat sewaktu
terdengar akan bunyi paluan gendang perang oleh
Sang Bubut.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 6

PERSOALAN
Sikap tamak yang mahu mendapatkan sesuatu.
Pengaduan yang dilakukan kepada pihak yang
berkuasa.
Pengadilan memerlukan saksi dan bercakap benar.
Kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah.
Mengakui kesalahan.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 7

LATAR TEMPAT
A. Hutan rimba.
Tempat Syah Alam di Rimba memerintah dan membuat
lawatan ke kawasan wilayah pemerintahannya.
B. Lubang.
Tempat tinggal mak, bapa, dan anak-anak memerang.

C. Kota istana.
Singgahsana Nabi Allah Sulaiman di kota istana.

D. Lubuk.
Tempat tinggal Sang Sebarau dan anak-anak Sang Sebarau
di dalam lubuk.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 8

PLOT
PERMULAAN PERKEMBANGAN

Syah Alam di Rimba Ibu bapa memerang


bertemu dengan anak- mengadu kepada Nabi
anak memerang. Sulaiman perihal kematian
anak-anak mereka akibat
Kemudian, dia terdengar perbuatan Syah Alam di
bunyi paluan gendang Rimba. Baginda memanggil
perang lalu membuka Menteri Syah Alam di Rimba
silat. Akibatnya, anak- untuk mendapatkan
anak memerang terbunuh. penjelasan. Selepas itu,
baginda memanggil Sang
Ibu bapa memerang Bubut, Sang Biawak, Sang
pulang dan mendapati Labi-labi, Sang Udang, dan
anak-anak mereka sudah Sang Sebarau untuk mencari
mati. punca yang sebenarnya.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 9

PLOT
KLIMAKS PELERAIAN

Sang Sebarau
menceritakan Sang Memerang
perbuatan jahat memohon maaf dan
pasangan memerang mengaku akan
terhadap kaum kesalahan mereka.
keluarganya. Nabi Akhirnya, Nabi
Sulaiman berasa Sulaiman memberi
sangat murka kemenangan kepada
terhadap Sang Syah Alam di Rimba.
Memerang.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 10

TEKNIK PLOT
1. DIALOG 2. MONOLOG DALAMAN

Contohnya:
Contohnya, Fikir Syah Alam di Rimba,
"Hai kanak-kanak, ke "Itulah akan memerang
manakah pergi mak bapa ini, selalu saja ia membuat
kamu?" [hlm. 35] aniaya atas ikan-ikan itu,
terlalu runsing hatiku
"Hai Syah Alam di Rimba,
mendengar
Nabi Allah Sulaiman pengaduannya kepada
memanggil segera ke Nabi Allah Sulaiman;
balai penghadapan." jikalau begitu, baiklah aku
[hlm. 38] perbuat pakatan pula
dengan dia." [hlm. 36]
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 11

TEKNIK PLOT
3. PEMERIAN

Contohnya:
Sebermula adalah suatu
hari Syah Alam di Rimba
pergi berjalan menatapi
sekalian anak buah di
dalam pemerintahannya.
Berjumpalah ia suatu
lubang ternpat
memerang, ada anaknya
tujuh ekor. [hlm. 35]
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 12

LATAR MASA
a. Pada zaman dahulu.
Contohnya, zaman pemerintahan Nabi Allah Sulaiman
adalah pada zaman dahulu.
b. Siang.
Contohnya, mak dan bapa memerang pergi menghadap
Nabi Allah Sulaiman pada waktu siang.
c. Petang.
Contohnya, mak dan bapa memerang pulang ke lubang
pada waktu petang.
d. Malam.
Contohnya, mak dan bapa memerang melakukan
perbincangan serta membuat keputusan untuk berjumpa
dengan Nabi Allah Sulaiman pada waktu malam.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 13

LATAR MASYARAKAT
A. Masyarakat binatang yang tinggal di rimba.
Contohnya, Syah Alam di Rimba, Sang Memerang, Sang
Bubut, Sang Labi-labi, Sang Biawak, Sang Udang, dan Sang
Sebarau merupakan masyarakat binatang yang tinggal di
rimba.
B. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri.
Contohnya, Sang Memerang begitu tamak ketika
menangkap ikan untuk dijadikan makanan tanpa
memikirkan nasib yang menimpa ikan-ikan tersebut.
C. Masyarakat yang berlaku jujur terhadap
pemerintah.
Contohnya, Syah Alam di Rimba, Sang Bubut, Sang Labi-
labi, Sang Biawak, Sang Udang, dan Sang Memerang
bercakap benar di hadapan Nabi Allah Sulaiman.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 14

LATAR MASYARAKAT
d. Masyarakat yang patuh akan pemerintah.
Contohnya, mak dan bapa memerang taat akan perintah Nabi
Allah Sulaiman supaya membuat pengakuan terhadap kesalahan
yang telah di lakukan terhadap anak-anak Sang Sebarau.
e. Masyarakat yang sentiasa bersedia untuk menjaga
keselamatan pemerintah.
Contohnya, Syah Alam di Rimba, Sang Bubut, Sang Labi-labi,
Sang Biawak, dan Sang Udang sentiasa bersedia dengan tugas
masing-masing apabila merasakan bahawa Nabi Allah Sulaiman
diancam oleh pihak musuh.
f. Masyarakat yang cepat bertindak.
Contohnya, burung belatuk amat cepat menjalankan perintah
Nabi Allah Sulaiman supaya memanggil binatang-binatang lain
untuk datang menghadap baginda.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 15

WATAK DAN PERWATAKAN


1. PELANDUK ATAU SYAH ALAM DI RIMBA
a. Dilantik oleh Nabi Allah Sulaiman untuk menjadi menteri.
b. Merupakan menteri yang paling termasyhur kerana
kebijaksanaannya.
c. Bijak untuk memberikan kesedaran kepada memerang.
d. Pandai bersilat.
e. Sebagai menteri, Syah Alam di Rimba sentiasa
mengambil berat akan kehidupan rakyatnya.
f. Syah Alam di Rimba taat kepada pemerintah, iaitu Nabi
Allah Sulaiman.
g. Mudah berasa risau sekiranya anak buahnya ditimpa
sebarang masalah.
h. Jujur ketika berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 16

WATAK DAN PERWATAKAN


2. MEMERANG ATAU SANG MEMERANG
a. Mempunyai tujuh orang anak.
b. Menjadikan ikan sebagai makanan.
c. Tamak terutamanya dalam hal makanan.
d. Mak dan bapa yang bertanggungjawab, iaitu mencari
makanan untuk anak-anak.
e. Mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan nasib orang
lain.
f. Taat kepada perintah Nabi Allah Sulaiman supaya
mengaku salah.
g. Sedar akan penganiayaan yang telah dilakukan terhadap
anak-anak Sang Sebarau.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 17

WATAK DAN PERWATAKAN


3. NABI ALLAH SULAIMAN
a. Seorang pemerintah yang rakyatnya terdiri daripada
manusia, jin, dan binatang.
b. Melantik lima Perdana Menteri dalam urusan
pemerintahan baginda.
c. Bijak menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh
semua rakyatnya.
d. Tidak terburu-buru dalam membuat sesuatu keputusan.
e. Pemerintah yang adil.
f. Tegas dalam membuat keputusan.
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 18

GAYA BAHASA
Ayat pendek Seketika lagi hari pun siang

Ayat Memerang yang kedua lalu menangis yang


panjang teramat sangat sayang akan anaknya itu,
putuslah asanya membawa ikan terlalu banyak
hendak memberi makanan akan anak-anaknya
itu.
Penggunaan Allah Subhanahuwataala
bahasa Arab

Penggunaan bersemayam singgahsana patik baginda


bahasa titah tuanku beta
istana
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 19

GAYA BAHASA
Penggunaan Hatta
bahasa
klasik
Sinkope Sang Biawak membawa pedang tercabut saja
berlari-lari;

Repetisi Sebab patik mudik membawa perisai itu, patik


lihat Sang Udang pun bersama membawa
perisai itu,
2/9/17 Dihasilkan Oleh: Mohamad Izzat Hakim Ismail 20

NILAI DAN PENGAJARAN


Nilai Pengajaran
Nilai prihatin Kita hendaklah menjadi pemimpin yang
prihatin terhadap kehidupan rakyat
Nilai patuh akan Sebagai rakyat, kita hendaklah patuh
pemimpin akan setiap arahan pemerintah
Nilai keadilan Jika kita dilantik menjadi pemerintah,
kita hendaklah membuat keputusan
dengan adil
Nilai Kita hendaklah menjadi ibu bapa yang
bertanggungjawab bertanggungjawab.
Nilai kejujuran Kita mestilah berkata dengan jujur
apabila kita dihadapkan ke muka
pengadilan

Anda mungkin juga menyukai