Anda di halaman 1dari 10

TABEL ANGKA KREDIT PER TAHUN GOL II

A IIID
Pendidikan D.I, D.II, dan D.III

GURU MATAPELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN


KONSELING/KONSELOR

PENDIDIKAN D. 1 GOLONGAN.
KRITERIA
II A II B II C II D III A III B III C III D
Amat Baik 3,28 4,69 4,69 4,69 13,13 11,88 25,31 24,37
Baik 2,63 3,75 3,75 3,75 10,5 9,50 20,25 19,50

Cukup

Sedang

Kurang

GURU MATAPELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN


KONSELING/KONSELOR
PENDIDIKAN D. 2 GOLONGAN.
KRITERIA
II A II B II C II D III A III B III C III D
Amat Baik - 4,69 4,69 4,69 13,13 11,88 25,31 24,37
Baik - 3,75 3,75 3,75 10,5 9,50 20,25 19,50

Cukup -

Sedang -

Kurang -

GURU MATAPELAJARAN DAN GURU BIMBINGAN


KONSELING/KONSELOR
PENDIDIKAN D. 3 GOLONGAN.
KRITERIA
II A II B II C II D III A III B III C III D
Amat Baik - - 4,69 4,69 13,13 11,88 25,31 24,37
Baik - - 3,75 3,75 10,5 9,50 20,25 19,50

Cukup -

Sedang -

Kurang -
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU Lamp. VI
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
PENDIDIKAN DIPLOMA I
AKK AKPKB AKP
, IIa 25
15 3 pd, 0 pi/ki -
, IIb 40
20 3 pd, 0 pi/ki 1,5
Guru , IIc 60
20 3 pd, 0 pi/ki 3,5
Pertama , IId 80
20 3 pd, 0 pi/ki 5,5
Penata Muda, IIIa 100
50 3 pd, 0 pi/ki 7,5
Penata Muda Tingkat I, IIIb 150
50 3 pd, 0 pi/ki 12,5
Guru Penata, IIIc 200
Muda 100 3 pd, 0 pi/ki 17,5
Penata Tingkat I, IIId 300
100 3 pd, 0 pi/ki 27,5

Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK), PKB (AKPKB),


dan Unsur Penunjjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan
jabatan
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU Lamp. VI
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
PENDIDIKAN DIPLOMA I
AKK AKPKB AKP
, IIa 25
15 3 pd, 0 pi/ki -
, IIb 40
20 3 pd, 0 pi/ki 1,5
Guru , IIc 60
20 3 pd, 0 pi/ki 3,5
Pertama , IId 80
20 3 pd, 0 pi/ki 5,5
Penata Muda, IIIa 100
50 3 pd, 0 pi/ki 7,5
Penata Muda Tingkat I, IIIb 150
50 3 pd, 0 pi/ki 12,5
Guru Penata, IIIc 200
Muda 100 3 pd, 0 pi/ki 17,5
Penata Tingkat I, IIId 300
100 3 pd, 0 pi/ki 27,5

Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK), PKB (AKPKB),


dan Unsur Penunjjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan
jabatan
Angka kredit guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah
tetapi

tidak mengurangi jam mengajar tatap muka


guru

Penugasan satu tahun

GOLONGAN
KRITERIA III A III B III C III D IV A IV B IV C IV D
AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK AKPK 5% AK
Amat Baik 13.13 0.66 13.78 11.88 0.59 12.47 25.31 1.27 26.58 24.38 1.22 25.59 37.19 1.86 39.05 37.19 1.86 39.05 36.25 1.81 38.06 53.13 2.66 55.78
Baik 10.50 0.53 11.03 9.50 0.48 9.98 20.25 1.01 21.26 19.50 0.98 20.48 29.75 1.49 31.24 29.75 1.49 31.24 29.00 1.45 30.45 42.50 2.13 44.63
Cukup 7.88 0.39 8.27 7.13 0.36 7.48 15.19 0.76 15.95 14.63 0.73 15.36 22.31 1.12 23.43 22.31 1.12 23.43 21.75 1.09 22.84 31.88 1.59 33.47
Sedang 5.25 0.26 5.51 4.75 0.24 4.99 10.13 0.51 10.63 9.75 0.49 10.24 14.88 0.74 15.62 14.88 0.74 15.62 14.50 0.73 15.23 21.25 1.06 22.31
Kurang 2.63 0.13 2.76 2.38 0.12 2.49 5.06 0.25 5.32 4.88 0.24 5.12 7.44 0.37 7.81 7.44 0.37 7.81 7.25 0.36 7.61 10.63 0.53 11.16

Penugasan kurang satu tahun

GOLONGAN
KRITERIA III A III B III C III D IV A IV B IV C IV D
AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK AKPK 2% AK
Amat Baik 13.13 0.26 13.39 11.88 0.24 12.11 25.31 0.51 25.82 24.38 0.49 24.86 37.19 0.74 37.93 37.19 0.74 37.93 36.25 0.73 36.98 53.13 1.06 54.19
Baik 10.50 0.21 10.71 9.50 0.19 9.69 20.25 0.41 20.66 19.50 0.39 19.89 29.75 0.60 30.35 29.75 0.60 30.35 29.00 0.58 29.58 42.50 0.85 43.35
Cukup 7.88 0.16 8.03 7.13 0.14 7.27 15.19 0.30 15.49 14.63 0.29 14.92 22.31 0.45 22.76 22.31 0.45 22.76 21.75 0.44 22.19 31.88 0.64 32.51
Sedang 5.25 0.11 5.36 4.75 0.10 4.85 10.13 0.20 10.33 9.75 0.20 9.95 14.88 0.30 15.17 14.88 0.30 15.17 14.50 0.29 14.79 21.25 0.43 21.68
Kurang 2.63 0.05 2.68 2.38 0.05 2.42 5.06 0.10 5.16 4.88 0.10 4.97 7.44 0.15 7.59 7.44 0.15 7.59 7.25 0.15 7.40 10.63 0.21 10.84
GOL. II.B = II.C / Pend. D.2
SB = (20-3-2) X 125% =18,75/4 =4,69 AK
B = (20-3-2) X 100% =15/4 =3,75 AK
C = (20-3-2) X 75% =11,25/4 =2,81 AK
S = (20-3-2) X 50% =7,5/4 =1,88
AK
K = (20-3-2) X 25% = 3,75/4 =0,94 AK
GOL. II.D / Pend. D.2
Predikat (AKK-AKPKB-AKP)XNPK/4=

Sangat Baik = (20-3-4) X 125% =16,25/4


=4,06 AK
Baik = (20-3-4) X 100% =13/4
=3,25 AK
Cukup = (20-3-4) X 75% = 9,75/4
=2,44 AK
Sedang = (20-3-4) X 50% = 6,5/4
=1,63 AK
Kurang = (20-3-4) X 25% = 3,25/4
GOL. III.A / Pend. D.2
SB = (50-3-6) X 125% =51,25/4 =12,81
AK
B = (50-3-6) X 100% =41/4 =10,25
AK
C = (50-3-6) X 75% =30,75/4 =7,69 AK
S = (50-3-6) X 50% =20,5/4 =5,13
AK
K = (50-3-6) X 25% = 10,25/4 =2,56
AK
GOL. III.B / Pend. D.2
SB = (50-3-11) X 125% =45/4 = 11,25 AK
B = (50-3-11) X 100% =36/4 = 9 AK
C = (50-3-11) X 75% =27/4 = 6,75 AK
S = (50-3-11) X 50% =18/4 = 4,5 AK
K = (50-3-11) X 25% = 9/4 = 2,25 AK
GOL. III.C / Pend. D.2
SB = (100-3-16) X 125% =101,25/4 =
25,31 AK
B = (100-3-16) X 100% = 81/4 =
20,25 AK
C = (100-3-16) X 75% = 60,75/4 =
15,19 AK
S = (100-3-16) X 50% = 40,5/4 =
10,13 AK
K = (100-3-16) X 25% = 20,25/4 =
5,06 AK
GOL. III.D / Pend. D.2
SB = (100-3-26) X 125% =88,75/4 =
22,19 AK
B = (100-3-26) X 100% = 71/4 =
17,75 AK
C = (100-3-26) X 75% = 51,25/4 =
13,31 AK
S = (100-3-26) X 50% = 35,5/4 =
8,88 AK
K = (100-3-26) X 25% = 17,75/4 =
4,44 AK

Anda mungkin juga menyukai