Anda di halaman 1dari 10

SALAH LAKU

DAN KESAN
SEKS BEBAS
Disediakan oleh :
Pavitra A/P Chandran
Sit Ai Chin
Tan Hui En
Definisi seks bebas
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat seks bebas didefinisikan
sebagai perbuatan melakukan hubungan seks tanpa ikatan
perkahwinan yang sah.

Mengikut definisi ahli-ahli sosiologi, seks haram adalah bentuk seks


yang tidak dibenarkan oleh institusi perkahwinan antara lelaki dan
perempuan melibatkan pasangan kekasih yang cenderung
melakukannya sebelum mempunyai ikatan sah sebagai suami
isteri.
Kurang
keperih
atinan
Pergaul
ibu bapa Didikan
an
agama
bebas Faktor
kurang
berlak
Peribadi unya
sosial seks
dan bebas Pengaru

tekanan h rakan
Pengaru sebaya
perasaa
h
n
teknolo
gi
SALAH LAKU
DAN KESAN
SEKS BEBAS
Hubungan
Aktiviti keluarga
pelacuran terjejas.
berleluasa.

Masalah
Pembuangan mental.
bayi
KESA
Berlaku N Penyakit
kehamilan
tidak SEKS jangkitan
seks.
dirancang.
BEBA
S
CARA
MENGATA
SI
Ibu bapa
*Memainkan tanggungjawab dalam memenuhi keperluan dari segi fisiologi, keperluan keselamatan, dan kasih
sayang dalam mewujudkan suasana harmonis dan bahagia. (Maslow, 1962)

*Melakukan pemantauan yang berterusan.

*Mengawal penggunaan gajet.

Pihak sekolah
*Merancang langkah pencegahan dengan kerjasama Peranan media massa
masyarakat atau agensi luar

* Aktiviti kokurikulum

Pelajar
Menanam nilai keagamaan dalam dirinya
TERIMA
KASIH
Rujukan