Anda di halaman 1dari 6

Konsep asas

pemikiran
komputasional
BAB 1
Apa itu pemikiran komputasional?

Satu proses menyelesaikan masalah dengan cara berfikir secara


logic tentang masalah dari segi:
Proses yang terlibat
Data yang ada
Langkah-langkah yang perlu diikuti
untuk mencapai matlamat yang diingini dengan melibatkan
empat teknik bagi memahami dan menyelesaikan masalah serta
apa penyelesaian yang ada
Empat teknik pemikiran komputasional
(penyelesaian masalah):
Teknik Leraian
Memecahkan masalah yang kompleks kepada bahagian-bahagian
yang lebih kecil supaya masalah lebih mudah difahami dan
diselesaikan.
Setiap bahagian yang dipecahkan akan diselesaikan satu persatu
Kepentingan Teknik leraian
Lebih mudah memahami masalah
Mudah merancang penyelesaian masalah
Setiap masalah yang dipecahkan dapat dianalisa dengan lebih
terperinci.
Empat teknik pemikiran komputasional
(penyelesaian masalah):
Teknik Pengecaman Corak
Melihat kepada pola persamaan, perbezaan dan kekerapan yang
berlaku dalam masalah yang telah dileraikan
Masalah lebih mudah diselesaikan secara efektif
Kepentingan Teknik pengecaman corak
Pola adalah persamaan ciri-ciri sepunya bagi sesuatu masalah
Masalah lebih mudah dan cepat diselesaikan apabila lebih banyak
pola dikenalpasti.
Sekiranya pola tidak dapat dikenalpasti, hasil penyelesaian masalah
mungkin terjejas.
Empat teknik pemikiran komputasional
(penyelesaian masalah):
Teknik Peniskalaan
Teknik memfokus kepada maklumat yang penting dan perlu sahaja
(ciri-ciri umum)
Huraian yang lebih jelas akan disenaraikan
Semua ciri-ciri yang tidak perlu akan diabaikan
Kepentingan Teknik peniskalaan
Membolehkan untuk mereka idea secara umum mengenai masalah
dan cara penyelesaiannya
Semua ciri-ciri yang tidak perlu diasingkan dan dikeluarkan.
Membantu untuk menghasilkan model yang jelas berdasarkan ciri-ciri
umum.
Empat teknik pemikiran komputasional
(penyelesaian masalah):
Teknik pengitlakan
Proses mengenalpasti pola yang sama dalam beberapa masalah
berdasarkan ciri-ciri sepunya.
Hasil penyelesaian adalah sama untuk beberapa masalah yang
berbeza.
Kepentingan Teknik pengitlakan
Untuk meramalkan hasil penyelesaian.