Anda di halaman 1dari 33

PENGENALAN

TAMADUN
ISLAM
ANJUS YUSSALLY
SURAINY BINBA
Kelahiran Dan Perkembangan Awal Tamadun Islam
Definisi
Profesor Syed Naquib Al-Attas
Satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan
tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat

Syed Qutub
Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh
dimensi kehidupan mereka
Spt: sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat
Allah serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam

Said Hawa
Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta
hasilnya relevan dengan kebudayaan itu
Memelihara nyawa

Rasional
Nnyawa adalah kurniaan Allah yang paling berharga
kepada manusia di dunia.
Suruhan
menjaga keselamatan kesihatan, pemakanan.
Berubat jika sakit
Larangan
merosakkan diri, membunuh diri, membunuh orang
lain.
Memelihara akal fikiran
Rasional
Akal fikiran adalah unsur yang membezakan di antara manusia dengan
makhluk lain-makhluk lain.
Menyempurnakan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini.

Suruhan
Menjaga akal fikiran dengan baik agar dapat berfungsi dengan baik.
Mencari ilmu dan membaca bahan yang baik.

Larangan
Mengambil / melakukan sesuatu yang boleh merosakkan akal.
Membaca / menonton bahan yang tidak baik.
Menjaga maruah dan keturunan

Rasional
Keistimewaan pada manusia adalah kerana wujudnya kombinasi antara
roh, jasad dan akal.

Suruhan
Manusia wajib menjaga keturunan mereka agar keistimewaan dan
kurniaan tersebut tidak ternoda.
Menjaga maruah diri, keluarga dan keturunan dengan baik.

Larangan
Melakukan perkara yang tidak menjatuhkan nama baik diri, keluarga dan
keturunan.
Menjaga harta

Rasional

Harta adalah nikmat pemberian Allah kepada makhluknya.


Manusia mempunyai fitrah berkehendakkan kekayaan dan kesenangan.
Manusia dapat membebaskan diri daripada kemisikinan.
Suruhan

Mencari rezeki daripada sumber yang halal


Menjaga harta dari kerosakan, kehilangan termasuklah pembaziran dan perjudian.
Mereka yang mempunyai harta diwajibkan untuk mengeluarkan sedikit zakat.
Larangan

Mengambil hak orang lain


Tidak lupa diri apabila dilimpahi dengan harta kekayaan.
Menjaga hak dan kebebasan
Rasional
Tamadun Islam mementingkan kebebasan.
Menetapkan suatu garis panduan mengenai hak seseorang dan
batasannya.

Suruhan
Manusia dikehendaki beragama kerana betul-betul yakin bahawa agama
yang dianuti itu adalah agama yang benar dan diturunkan oleh Allah.
Bebas daripada kesesatan

Larangan
Umat Islam tidak boleh memaksa orang-orang bukan Islam memluk
agama Islam.
Sumber wahyu

definisi
Kalam allah diturunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat
jibril. Dipindahkan secara mutawatir dalam Bahasa arab.
Membacanya dikira ibadah.
Kandungan

Mengandungi 114 surah dan 30 juzuk.


Terdapat segala nilai, dasar, prinsip dan hokum untuk
membimbing manusia.
Ayat berkaitan tamadun

Mendorong manusia supaya berfikir dan bina tamadun


Bimbing manusia dari kejahilan dan kebodohan
Kalam allah yang sempurna agar dapat mencapai ketamadunan
Al Sunnah / al hadis

Definisi
Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad merangkumi
perkataan, perbuatan atau pengakuan.
Sifat-sifat kejadian, akhlak dan sirah baginda sebelum dan
selepas jadi rasul.
Ciri al sunnah

Pentafsir dan pengulas paling sahih kepada al-quran.


Memaparkan secara jelas kandungan al-quran yang menjadi
pegangan orang islam.
Pandangan tentang sunnah

Dr. hamidullah dalam buku introduction to islam : kepentingan


hadis kepada orang islam adalah bertambah disebabkan oleh
fakta bahawa nabi Muhammad tidak mengajar dalam amalan
semua urusan kehidupan yang penting.
sumber TAMBAHAN

DEFINISI: AKAL (FIKIRAN) IALAH PENCURAHAN DAYA PEMIKIRAN BERSUNGGUH-SUNGGUH (IJTIHAD) BAGI
MENDAPATKAN HUKUM SYARA. TERBAHAGI KEPADA DISEPAKATI DAN TIDAK DISEPAKATI.

AKAL PENGALAMAN

TAMADUN LAIN
SUMBER YANG DISEPAKATI TERBAHAGI
KEPADA DUA IAITU:

IJMAK QIYAS
SEPAKAT AHLI IJTIHAD DARI KALANGAN UMAT NABI MELETAKKAN HUKUM ATAS SESUATU PERKARA SEMASA
MUHAMMAD MENGENAI SESUATU HUKUM SYARAK BERDASARKAN KEPADA PERKARA YANG TELAH
SELEPAS WAFATNYA NABI. DITETAPKAN DALAM AL-QURAN ATAU AL- SUNNAH.

KESEPAKATAN UTAMA DALAM BIDANG ILMU HUKUM DISABITKAN KERANA TERDAPAT PERSAMAAN
PENGETAHUAN TERTENTU, BERIJTIHAD UNTUK DARI SEGI ILLAH (ALASAN) DENGAN HUKUM YANG
TENTUKAN SESUATU. TERMAKTUB DALAM AL-QURAN ATAU AL-SUNNAH.
Sumber yang tidak disepakati
Pengalaman
Pengalaman yang baik mendatangkan kebaikan kepada
manusia.
Pengalaman yang baik boleh menjadi adat dan norma sesuatu
masyarakat dan bangsa.
Adat dan norma selaras dengan islam boleh diterima sebagai
sumber tambahan pembinaan tamadun islam.
Tamadun lain
islam terbuka dalam usaha pembinaan
tamadun.
Islam membenarkan asas pencapaian tamadun
lain untuk bantu kukuhkan tamadun islam.
Menurut prof Muhammad qutb, tamadun islam
suburkan hasil tamadun yan dirintis oleh greek,
rom dan parsi.
Matlamat tamadun islam

MELAHIRKAN MANUSIA
YANG MEMILIKI KONSEP
:

KEPERCAYAAN YANG TANGGUNGJAWAB


DISIPLIN HIDUP YANG
BETUL : PERCAYA SEBAGAI KHALIFAH
TERSUSUN
KEPADA ALLAH ALLAH
MATLAMAT TAMADUN ISLAM TERBAHAGI
KEPADA TIGA TUMPUAN UTAMA IAITU ;

I. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN PENCIPTA


II. HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA
III.HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAMA
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN PENCIPTA
MARTABAT HUBUNGAN YANG PALING TINGGI MELIPUTI HUBUNGAN
FIZIKAL, METAFIZIK, KEBENDAAN, DAN KEROHANIAN.
HUBUNGAN UBUDIAHNDAN BERMULA DARI ALAM RAHIM HINGGA KE
ALAM BARZAKH.
HUBUNGAN DIZAHIRKAN MELALUI IKTIKAD DAN PELAKSANAAN IBADAH.
MENJALANKAN SURUHAN DAN MENINGGALKAN LARANGAN.
MENYERU MANUSIA HIDUPKAN HUBUNGAN DENGAN ALLAH. KERANA
ALLAH BERI AKAL UNTUK MENCIPTA PELBAGAI BENDA.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA
MELAHIRKAN SISTEM MUAMALAH DALAM ISLAM.
HUBUNGAN SESAMA MANUSIA DALAM ISLAM
UNIVERSAL DAN TIDAK BERSIFAT NASIONAL.
TIDAK MENGIRA WARNA KULIT, BANGSA, BAHASA DAN
PEGANGAN AGAMA INDIVIDU.
TERDAPAT BATAS HUBUNGAN ANTARA MUSLIM
DENGAN Muslim. Juga bukan muslim dan bukan
muslim.
Hubungan manusia dengan alam

Mustafa haji daud (1991): perundangan yang digubal


allah dapat mempengaruhi dalam dua keadaan iaitu
bersyukur dan menggunakan kurniaan sebaiknya.
Terbahagi kepada alam nabatat ( alam tumbuhan ),
alam jamadat ( batu, tanah ), dan hayamariat ( alam
haiwan)
Asas tamadun islam

Asas utama islam untuk ialah untuk memelihara,


memulihkan dan menghormati hak asasi manusia. Asas
utama islam terbahagi
AKAL MARUAH DAN HAR beberapa
kepada NYAW aspekAGAM
iaitu ;
KETURUNAN
TA A A
ASAS TAMADUN ISLAM
KESELAMATAN AGAMA
MANUSIA DICIPTAKAN DENGAN FITRAH BERAGAMA
ALAAH MEMBERI HAK KEBEBASAN DI DALAM BERAGAMA UNTUK SEMUA
MANUSIA.
TIDAK PAKSAAN MAHUPUN KEKERASAN DALAM MEMELUK AGAMA ISLAM.
SURAH AL-BAQARAH 256: TIDAK ADA PAKSAAN (UNTUK MEMASUKI ISLAM).
SESUNGGUHNYA TELAH JELAS APA YANG BENAR DARI JALAN YANG SALAH.
UMAT ISLAM PERLU JADI CONTOH TELADAN YANG BAIK SUPAYA ORANG LAIN
BERSEDIA MENERIMA ISLAM.
KESELAMATAN NYAWA
DASAR UTAMA ISLAM : PEMELIHARAAN NYAWA
ISLAM HARAMKAN PERBUATAN BUNUH DIRI
ATAU BUNUH ORANG LAIN.
TINDAKAN MENCEDERAKAN ORANG LAIN
ADALAH AMAT DITEGAH.
KESELAMATAN HARTA
MENJADI ASAS SOKONGAN KEPADA PEMBINAAN
TAMADUN.
DUA PERKARA UTAMA : bagaimana cara mendapatkan
harta?
bagaimana harta
dibelanjakan?
Keselamatan maruah
Pembentukan sistem keluarga yang sempurna
ditekankan dalam pembinaan tamadun islam.
Mengharamkan perbuatan yang menjatuhkan
maruah dan merosakkan keturunan.
Contohnya, zina, liwat, lesbian dan
homoseksual.
Keselamatan akal
akal anugerah berharga.
Islam tekankan kesempurnaan akal dalam membina tamadun.
Haramkan benda dan perkara yang boleh hilangkan kewarasan
akal.
Contohnya, penyalahgunaan dadah dan mengharamkan arak.
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH