Anda di halaman 1dari 23

BAB 5

MOTOR AU 3
FASA
MESIN ELEKTRIK
DAMIA AQILAH BINTI KHAIROL AFANDI (DB130356)
NURAFIQAH BINTI ROSNAN (DB130259)
NOR ZIHAN BINTI MAT JINAN (DB130073)
MOTOR A.U TIGAFASA
5.1 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN MOTORA.U TIGA FASA
KEBAIKAN KELEMAHAN
1. Binaannya mudah dan tahan lasak. 1. Kelajuan tidak dapt diubah tanpa mengorbankan
2. Harganya rendah dan reliable. kecekapannya.
3. Kecekapan tinggi dan faktor kuasa baik. 2. Kelajuan akan jatuh apabila beban bertambah.
4. Ia memerlukan senggaraan yang minimum 3. Daya kilas permulaannya lebihrendah berbanding
5. Ia boleh dihidupkan dengan senang dan berputar motor pirau AT.
dengan sendiri tanpa bantuan luar.
5.2 PRINSIP KENDALIAN MOTOR A.U TIGA FASA

Motor Sangkar Tupai Kendalian


Seperti mana kita tahu belitan medan/belitan pemegun pada
motor aruhan 3 fasa terdiri daripada 3 belitan bagi setiap
fasa yang mana terpisah sebanyak120.

Apabila bekalan 3 fasa dibekalkan pada belitan


pemegun,medan magnet akan terbentuk pada setiap belitan
dan membentuk satu medan magnet yang sentiasa berputar
pada pemegun.

Penghasilan medan magnet ini adalah disebabkan turun


naiknya arus di pemegun mengikut gelombang frekuensi
bekalan.
Motor Pemutar Berlilit Kendalian
Sepertimana yang berlaku pada motor aruhan 3 fasa
sangkar tupai,apabila pemegun/stator mendapat
bekalan 3 fasa ia akan menghasilkan medan magnet
berputar di pemegun dengan kelajuan Ns.

Dengan berlakunya proses aruhan saling diantara


stator dan rotor, maka arus teraruh akan teraruh di
rotor berbelit dan menyebabkan rotor mula berputar
dengan kelajuan Nr.
Motor Segerak Kendalian
Apabila bekalan tiga fasa dibekalkan pada pemegun motor,
medan magnet berputar akan terhasil pada pemegun tersebut
dengan kelajuan Ns putaran per-minit.
Putaran medan magnet ini tidak berguna bagi menghasilkan arus
aruhan di pemutar kerana pemutar akan digerakkan oleh satu
penggerak daripada luar yang berputar mengikut arah putaran
medan magnet.
Kelajuan putaran pemutar (Nr) itu mestilah sama dengan
kelajuan medan magnet / kelajuan segerak (Ns).
Setelah kelajuan pemutar dan segerak hampir sama,bekalan a.t
akan diberikan ke pemutar melalui saling kunci di antara medan
magnet berputar denganmedan magnet di pemutar.
Daya yang menguncikan pemutar dengan pemegun diistilahkan
sebagai daya kilas tarik ke dalam ( perapat )
Bagi motor segerak, pemutarnya mempunyai batang pengalir
sangkar tupai dan motor segerak ini dijalankan mengikut
kendalian motor aruhan sangkar tupai sebelum bekalan a.t
dibekalkan pada pemutar apabila pemutar hampir menyamai
kelajuan segerak.
Tetapi cara ini terbatas pada motor yang berukuran sederhana
sahaja.
5.3BINAAN ASAS MOTOR 3 FASA
Pemula (Starter) Pemutar (Rotor)
1.Bahagian teras diperbuat daripada lapisan besi Sangkar Tupai :
yang nipis dan mempunyai lubang luar dipersisiran 1.Motor yang emnggunakan pemutar jenis ini
dalamnya untuk menempatkan belitanj penagalir. dikenali sebagai motor aruhan sangkar tupai .
2.Istilah sangkar tupai merujuk pada susunan
2. Perlapisan besi yang berlubang alur direvetkan pengalir pemutar.
dengan kukuh dan kemudiannya di masukkan ke 3.Pengalir pada pemutar jenis ini tidak
dalam bingkai yang diperbuatkan daripada besi menggunakan bar-bar tembaga ata aluminium.
tuangan. 4.Bar-bar ini ditempatkan di dalam lubang alur
pada struktur pemutar dan dilitar pintaskan
3.Belitan pengalir motor aruhan tiga fasa disusun dikedua-dua penghujungnya.
didalam lubang alur mengikut jumlah bilangan 5. Bar-bar disusun pada kedudukan terpencong
kutub yang terdapat pada motor berkenaan. kerana :-
- Menggunakan bunyi bisisng dan dengungan
magnet.
- Mengurangkan kecenderungan mengunci yang
mungkin berlaku pada pemutar.

Fasa Berlilit :
1.Pemutar jenis ini mempunyai dua lapisan belitan
teragih tiga fasa.
2.Aturan belitannya disusun supaya mempunyai
jumlah bilangan kutub yang sama seperti yang
terdapat pada pemutar belitan.
3.Satu set penghujung belitan tiga fasa
dicantumkan antara satu sama lain di bahagian
dalam manakala satu set lagi disambung pada
gelang gelincir untuk membolehkan rintangannya
ditambah dari luar untuk tujuan kawalan.
5.4 DAYA KILAS MOTOR SANGKAR TUPAI DAN GELANG GELINCIR
Motor Sangkar Tupai Gelang Gelincir

D.g.e akan terhasil dalam pengalir pemutar.

D.g.e yang terhasil menyebabkan berlakunya


pengaliran arus dalam belitan pengalir pemutar. Perintang yang disambungkan pada rotor pada
tahap maksima ,maka kadar putaran rotor
Nilai arus yang terhasil akan dikawal oleh adalah pada tahap paling minima tetapi kilas
perintang luar melalui gelang arus dan akan motor adalah tinggi .
menentukan kekuatan medan magnet pada
pemutar.

Tindakbalas kedua-dua medan magnet ini akan


menghasilkan daya kilas untuk menggerakkan
pemutar.
PERMULAAN MOTOR SEGERAK

JENIS-JENIS PERMULAAN:
i. Direct On Line (DOL) = 0.5hp-3hp
ii. Star Delta = 3hp-10hp
iii. Auto-Transformer = 10hp-25hp
iv. Rotor Resistance = Motor yang melebihi 25hp
v. Soft Starter
CIRI-CIRI MOTOR SEGERAK

i) Kelajuan motor ini malar semasa berbeban penuh atau tidak.


ii) Laju pemutar motor ini sama dengan laju segera (Nr = Ns).
iii) Faktor kuasa motor ini boleh dilaraskan dengan mengubah voltan ujaan. arus
terus yang diberikan kepada pemutar itu.
iv) Jika voltan ujaan tinggi, faktor kuasa akan mendahulu, jika voltan rendah, faktor
kuasa akan menyusul.
vi) Semakin besar voltan yang diuja ke puncak, semakin tinggi kecekapan motor.
vii) Motor ini tidak perlu dibebani dengan beban yang berat kerana kecekapan
tinggi
PERINGKAT KUASA

Kuasa
Kuasa Mekanik Keluaran
Kehilanga
Masukan Terhasil Kehilang atau
n
Ke Dalam an angin Pemutar,
Pi dan
Stator, Rotor, Pm dan B.H.P
Pcu
P1 atau Daya geseran atau P.
Stator
Kilas Kasar, Keluaran
Tg.
KEHILANGAN
Kehilangan terdapat dua kategori, iaitu
1) Kehilangan tetap
- Kehilangan teras stator
- Kehilangan geseran dan angin
2) Kehilangan berubah
- Kehilangan tembaga stator
- Kehilangan tembaga rotor
- Kehilangan teras rotor
KECEKAPAN

Kecekapan motor aruhan tiga fasa boleh diberi seperti dibawah:


Kecekapan = 2 N Tsh / 60 x 100
3 Vl. Il. Kos
KAWALAN MOTOR ARUHAN GELANG
GELINCIR
Apabila belitan pemegun dibekalkan dengan bekalan 3 fasa, medan magnet
berputar akan terhasil dan berputar dalam satu kelajuan yang dinamakan sebagai
kelajuan segerak, (Ns).
Medan magnet berputar akan memotong belitan pengalir pemutar.
D.g.e akan terhasil dalam pengalir pemutar.
D.g.e yang terhasil menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam belitan
pengalir pemutar. Nilai arus yang terhasil akan dikawal oleh perintang luar melalui
gelang arus dan akan menentukan kekuatan medan magnet pada pemutar.
Tindakbalas medan kedua-dua medan magnet ini akan menghasilkan daya kilas
untuk menggerakkan pemutar.
KAWALAN MOTOR ARUHAN SANGKAR
TUPAI

Apabila belitan pemegun dibekalkan dengan bekalan 3 fasa, medan magnet berputar
akan terhasil dan akan berputar dalam satu kelajuan iaitu kelajuan segerak (Ns).
Medan magnet berputar akan memotong jalurjalur pengalir pemutar.
D.g.e akan terhasil dalam pengalir pemutar.
D.g.e yang terhasil menyebabkan berlakunya pengaliran arus dalam jalur-jalur pengalir
pemutar dan seterusnya akan menghasilkan medan magnet pada pemutar.
Tindak balas kedua-dua medan magnet ini akan menghasilkan daya kilas bagi
menggerakkan pemutar.
5.8 KEGUNAAN MOTOR DAN PERINCIAN PLAT NAMA

Mesinarusulangalik satufasa yang kecil digunakan dalam


banyakperkakasandirumah - rumah.
Contohnya:pengisar,mesinrumput, mesin basuh dan peti sejuk.

Mesin arus ulang alik tiga fasa yang besar digunakan dalam
pam,kipas, pemampat, kilang kertas, kilangkain dan
sebagainya.

Digunakandiindustri disebabkanolehmudahuntukmendapatkan
kuasa AU dan juga kos bagi motor AU adalah lebih murah
daripadamotor arus terus (AT) bagi kuasa yang sama
5.9 JENIS JENIS SAMBUNGAN TIGA FASA

JENIS SAMBUNGAN BINTANG / STAR / WYE


(Y)
Dalam sambungan
bintang, salah satu
terminal yang sama (1b,
2b, 3b) akan
disambungkan bersama
pada satu titik yang
dipanggil titik bintang
atau titik neutral
Terminal yang satu lagi
(1a, 2a, 3a) akan menjadi
terminal talian setiap
fasa (R, Y dan B) masing-
masing
5.9 JENIS JENIS SAMBUNGAN TIGA FASA

JENIS SAMBUNGAN DELTA / JARING ( )

Dalam sambungan delta,


ketiga-tiga gegelung akan
disambungkan bersama
pada terminal-terminal
yang tidak sama (1b-2a; 2b-
3a; 3b-1a) berlawanan
dengan sambungan
bintang.
Terminal-terminal Mula
(1b) gegelung-R
disambungkan kepada
terminal Tamat (2a)
gegelung-Y, iaitu terminal
yang tidak sama bagi dua
gegelung berturutan.
5.10 PENYENGGARAAN & PEMBAIKAN

1)Kebersiha
n motor luar
dan
dalaman.Ke
bersihan
habuk-
habuk dan 3)Pengikat
minyak- bolt dan
minyak nat tapak
serta serta lain-
kekotoran 2)Minyak lain tempat
lain pelincir pada motor
terutama pada
pada louver bearing
pernafasan
dan aci
(sharp)
4)Keterusan 6)Kekuatan
sambungan penebat
kabel pada gelung dan
terminal dan kedudukan
pembumian stator dan
pada badan rotor yang
5)Kompone
motor bebas dari
n-komponen
geseran
seperti
kapasitor
dan lain-
lain
komponen
5.11 MEMATUHI PERATURAN IEEE

merupakan singkatan bagi Institution Of Electrical


Engineers (Institut Kejuruteraan Elektrik)
Peraturan IEE ini sentiasa mengalami beberapa
perubahan bagi disesuaikan dengan kemajuan
teknologi pembuatan/teknik.
Bermula dari Edisi 1 (1882) sehingga Edisi 16 (1992)
Peraturan IEE digabungkan dengan peraturan lain,
antaranya
a) British Standard Code of Practise
b) Peraturan kejuruteraan di negara
berkenaan.
5.11 MEMATUHI PERATURAN IEEE

Tujuan :
Untuk menjamin keselamatan kepada
pemasangan dan kelengkapan elektrik.
Untuk memberi perhatian kepada
keselamatan pengguna daripada bahaya
kebakaran dan renjatan elektrik sama
ada dalam atau luar bangunan.
5.11 MEMATUHI PERATURAN IEEE

Aspek yang dititikberat dalam Peraturan IEE


a) Voltan bekalan.
b) Pemilihan bahan atau alat tambah yang sesuai
c) Rekabentuk litar
d) Semasa pembinaan seperti :
i) Pemasangan tidak mewujudkan kesan sampingan
ii) Mengadakan penyenggaraan pemasangan
iii) Mengikut piawaian British/kod
iv) Penyambungan kabel yang baik
v) Pemasangan peralatan di tempat yang sesuai danmudah dikendalikan.
vi) Mengadakan ruang kerja yang mencukupi
e) Pemeriksaan dan pengujianseperti :
- Memastikan pemasangan dan kelengkapan ini benar-benar baik dan
sesuai
digunakan.
- Mematuhi kehendak peraturan IEE dan penguasa tempatan.