Anda di halaman 1dari 19

MPU3092 :

Al-Thabat dan Al-Murunah


Dalam Islam
Pensyarah : Ustaz Md. Isa bin Hj Man
Ainaa Nabila Kamaruddin
Asillah Rosli
Luqman Hakim
Definisi

Tetap dan mantap


Al-Thabat

Anjal atau fleksibel, boleh


Al-Murunah dilentur dan boleh disesuaikan

*Perundangan Islam bersifat tetap dan mantap tetapi boleh dilentur serta tidak boleh
diubah tetapi boleh disesuaikan.
3 ketetapan dan fleksibeliti dalam
syariat Islam :
Tetap pada tujuan dam matlamatnya tetapi fleksibel pada bentuk
pelaksanaannya

Tetap pada dasar dan kaedah umumnya tetapi fleksibel pada


perkara-perkara cabang.

Tetap pada nilai keagamaan dan akhlak tetapi fleksibel pada urusan
keduniaan dan ilmu pengetahuan.
Sumber : Al-Qardawi, Yusuf. (2000). Pengantar Pengetahuan Islam,
Prinsip, Keunikan, Matlamat, Sumber, terj. Mohammad Zaini Yahya.
Selangor: As- Syabab Media.
Prinsip-prinsip
Ajaran Islam yang Tidak Berubah
1. Aqidah Allah itu Esa maka kefahaman
tersebut akan kekal dan tidak
akan berubah selama-lamanya
seterusnya wajib dipercayai
dan diyakini oleh umat Islam
penegasan terhadap aspek al-
Thabat ini merujuk kepada
sesuatu yang amat nyata

termaktub dalam Rukun Iman


yang menjadi pedoman umat
Islam selama-lamanya

Dan Tuhanmu (yang besar) adalah Tuhan yang satu (Esa) tidak ada Tuhan
melainkan Dia, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang . (al-Baqarah
2:163)
Percaya kepada Allah Segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah
Islam tidak pernah diubah atau dipinda
Percaya kepada Malaikat
Rukun Iman
merupakan ciri-ciri al- Thabat (Haron Din,
1992:113)
Percaya kepada Kitab al Quran
Bermula dari sifat Allah s.w.t. yang al- Thabat
tersebut lahirlah perintah-perintah beribadat
Percaya kepada Rasul
kepada manusia yang disampaikan oleh Nabi
Percaya kepada Hari Kiamat Muhammad s.a.w. yang menjadi pelengkap kepada
kehidupan beragama.
Percaya kepada Qada dan Qadar

Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan


menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah)
yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan
kamu pula tidak mahu beribadat sacara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu
2. Ibadah 1. Mengucap dua kalimah syahadah
2. Solat fardhu lima waktu Ibadah solat telah ditetapkan
3. Puasa di bulan Ramadan sebanyak lima waktu sehari semalam
4. Mengeluarkan zakat dan tidak boleh sesekali
5. Menunaikan ibadah Haji dikurangkan jumlahnya itu.

Rukun Islam
Ibadah puasa Ramadhan pula telah
diwajibkan untuk dilaksanakan pada
bulan itu sahaja dan tidak boleh
dilaksanakan pada bulan-bulan yang
lain

Maksudnya : Allah tidak memberati seseorang melainkan apa


yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang
diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan
yang diusahakannya (surah al-Baqarah ayat 286 )
3. Syariah hukum wajib, sunat,
haram, makhruh, dan
menetapkan pelbagai harus.
hukum bagi mengatur
Ketetapan-ketetapan
dan mengawal setiap
ini semestinya tidak
aspek kehidupan
akan berubah bersama
manusia
hukum jenayah perubahan zaman.

Qisas, Takzir, Hudud

Maksudnya : Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan


yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai
satu balasan dengan sebab apa yang mereka telah usahakan, (juga
sebagai) suatu hukuman pencegah dari Allah. dan (ingatlah) Allah
Anjal atau fleksibel iaitu ajaran Islam
yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w
boleh berubah mengikut kesesuian.

Ajaran Islam juga merupakan ajaran


Pengertian Murnah
. yang mudah dan tidak menyusahkan
penganutnya.

Islam memberi kelonggaran dan


kemudahan kepada umatnya untuk
melaksanakan perintah Allah s.w.t walau
di mana sekalipun mereka berada.
Surah al-Insyiraah ayat 5 hingga 6 iaitu :

Maksudnya : Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa


sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, (sekali lagi
ditegaskan): Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai
kemudahan.
Prinsip
Murnah

Dilaksanakan mengikut
Islam agama yang
keadaan dan
mudah
kemampuan
Islam telah menetapkan Contohnya, dalam pelaksanaan hukum wajib telah
sesuatu hukum yang ditetapkan pada tahap minimum yang mampu dilakukan oleh
bersesuaian dengan manusia.
kemampuan manusia.

Contohnya, ibadah puasa dalam bulan Ramadhan hanya


Islam tidak membebankan dilakukan pada siang hari sahaja dan diharuskan
pengikutnya untuk meninggalkannya disebabkan keuzuran.
melaksanakan sesuatu yang
berat dan sukar.

Contohnya, kewajipan menutup aurat.


Islam memberi kelonggaran Seseorang itu wajib menutup auratnya namun Islam
dan kemudahan kepada memberi kemudahan kepada umatnya untuk
umatnya untuk melaksanakan mempelbagaikan fesyen asalkan tidak terkeluar dari batas
yang ditetapkan.
setiap perintah Allah s.w.t.
Firman Allah s.w.t dalam surah al-Nur ayat 31 iaitu :

Maksudnya : Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan


yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada
memandang yang haram), dan memelihara kehormatan
mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan
tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah
mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala
mereka
Islam memberi
kelonggaran kepada Contohnya seperti solat, puasa, haji dan zakat
umatnya untuk mengikut kemampuan dan keadaan mereka.
melaksanakan ibadah
wajib

Islam memberi
kelonggaran dalam Contohnya, jika tidak mampu berdiri dibolehkan untuk
solat dalam keadaan duduk, dibolehkan solat jamak
melaksanakan ibadah dan qasar ketika bermusafir serta dibolehkan
solat lima waktu kepada bertayamum semasa ketiadaan air untuk berwuduk.
individu yang sakit, Ibadah puasa yang boleh ditinggalkan disebabkan
musafir atau tiada air keuzuran perlu diganti pada hari yang lain.
untuk berwuduk
Surah al-Nisa ayat 43 :

Maksudnya : .Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir,


atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air,
atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak
mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu
bertayamum dengan tanah - debu, yang suci, Iaitu sapukanlah ke
muka kamu dan kedua tangan kamu.
Surah al-Baqarah ayat 184 :

Maksudnya : (Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu; maka sesiapa di antara

kamu yang sakit, atau dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa

sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak

terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah ;iaitu memberi makan orang miskin.

Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari yang ditentukan itu,

maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (Walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi

kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.


KELEBIHAN BERSIFAT MURUNAH

Menunjukkan Islam
Mengalakkan umat Islam
bersifat toleransi, Dapat menarik minat
melaksanakan perintah
bertolak ansur dan bukan Islam
Allah
berhikmah

Memudahkan umat Islam Membuktikan bahawa


melaksanakan perintah Islam tidak membebankan
Allah walaupun mereka umatnya dengan amalan
berada dalam sebarang yang berat dan sukar
keadaan dan situasi dilaksanakan
Perkaitan antara ketetapan dan fleksibel

Asas ini
tetap dan
akan tidak
berubah
selama- Terserahlah
lamanya kepada
manusia
untuk
melaksanak
annya
mengikut
garis
panduan
yang telah
KESIMPULAN
Melengkapkan lagi perundangan islam seterusnya menjadi
panduan kepada seluruh umat manusia
Ajaran islam bukanlah sesuatu yang sukar sepertimana
yang didakwa oleh sesetengah golongan
Memastikan kesucian dan kemuliaan ajaran islam terus
terjamin
Menjadikan ajaran islam sesuai sepanjang zaman sejak
dahulu, kini, dan selamanya

Anda mungkin juga menyukai