Anda di halaman 1dari 44

Berasal daripada perkataan Latin persona iaitu

topeng yang dipakai oleh pelakon pentas.

Personaliti ialah perkaitan antara pemikiran,


emosi dan perasaan dengan perlakuan manusia.

Personaliti seseorang dapat dikaji melalui tingkah


laku, percakapan dan cara menyelesaikan
masalah.

Personaliti seseorang tidak dapat dikaji tanpa


berinteraksi dengannya.
A) Ekstrovert
B) Introvert
C) Ambivert
Seseorang yang bersifat luaran, iaitu
lebih bertumpu kepada penilaian
dunia luar daripada dalamnya
Ciri-ciri Orang Ekstrovert
(Menurut Crow dan Crow)
Fasih bercakap Suka bekerja dengan
Jarang bimbang orang lain
Tidak mudah bingung Cuai terhadap
Konservatif penyakit
Aktif dalam sukan Lalai terhadap barang
Suka data-data sendiri
berobjektif Fleksibel
Peramah Dapat menyesuaikan
diri dengan mudah
Seseorang yang bersifat
dalaman, iaitu mementingkan
diri sendiri
Ciri-ciri Introvert
(Menurut Carl Jung)
Lebih berbakat dalam Terpengaruh dengan
menulis daripada perasaan subjektif
bercakap Suka bersendirian
Mudah bimbang Berhati-hati terhadap
Mudah bingung penyakit
Cenderung kepada Cermat terhadap
menyokong barang sendiri
pembaharuan Tidak fleksibel
Minat buku Pendiam
Menurut Crow dan
Crow, kebanyakan orang
mempunyai personaliti
ambivert iaitu personaliti
yang menggabungkan
ciri-ciri ekstrovert dan
introvert
Ciri-ciri Ambivert
(Menurut Crow dan Crow)

Lancar dalam pertuturan dan percakapan


Peramah tetapi gemar membuat kerja
berseorangan
Soalan-soalan Menguji
(1) Apakah itu ekstrovert yang ada pada
seseorang?

a) Seseorang yang suka bercakap dan


aktif
b) Seseorang yang pendiam
c) Seseorang yang suka bersendirian
d) Seseorang yang peramah tapi
suka membuat kerja berseorangan
(2) Alvin seorang yang peramah dan pandai
dalam pertuturan tapi semasa membuat
kerja, Alvin suka bersendirian. Apakah
jenis personaliti Alvin?

a) Ektrovert
b) Introvert
c) Ambivert
d) Autovert
(3) Berikut merupakan ciri-ciri seseorang
yang berpersonaliti introvert kecuali

a) Pemalu
b) Suka membaca
c) Terpengaruh dengan perasaan
subjektif
d) Pandai bercakap dan aktif
(A) Genetik
(B) Persekitaran
Bentuk
Bentuk
Tubuh
Tubuh
Badan
Badan

Keadaan
Keadaan
Emosi
Emosi GENETIK
GENETIK Fizikal
Fizikal

Kecerdasan
Kecerdasan
Pengalaman
Awal

Masyarakat Rakan
Sebaya
PERSEKITARAN

Sekolah
Keluarga &
Guru
Yang bersifat berdikari
Yang bersifat kurang berdikari
Yang berpersonaliti ekstrovert
Yang berpersonaliti introvert
1. Aktiviti
Berfikiran terbuka dan ingin tahu
Suka mencari pengalaman baru
Suka terlibat dalam kumpulan
2. Reflektor
o Suka mengumpul
o Suka menganalisis
o Mengambil masa untuk membuat kesimpulan
3. Teoris
Bersifat objektif
Membuat rumusan berdasarkan
bukti, analisis data dan logik
4. Pragmatis
Suka mencuba idea-idea, teori dan teknik-
teknik
Bagi memastikan sama ada sesuatu ilmu
berguna dalam situasi sebenar
(1) Pengertian (2) Teori
KENDIRI
Erti diri sendiri
Pemikiran tentang diri, keupayaan diri & pemikiran orang lain
terhadap diri sendiri
Fahaman @ pendapat tentang diri sendiri inilah yang dinamakan
konsep kendiri

KONSEP KENDIRI
Perasaan tentang diri sendiri sebagai individu yang berasingan yang
mempunyai ciri-ciri tersendiri (fizikal, jantina, tingkah laku, emosi,
kebolehan, minat & matlamat)

** Secara keseluruhannya, konsep kendiri merupakan


penilaian terperinci oleh seseorang ke atas dirinya
sendiri dalam bentuk yang menyeluruh
1. Mengekalkan ketekalan dalaman

2. Menentukan interpretasi pengalaman

3. Membekalkan ekspektasi
Ahli fisiologi: Manusia selalu menuju kepada
perseimbangan (homeostasis)
Ahli psikologi: Manusia selalu mencuba
mengimbangkan diri secara psikologi @
ketekalan

Bagaimanakah seseorang itu melihat dirinya adalah


penting dan merupakan sebahagian daripada ketekalan
dalaman?
Seseorang itu akan bertindak dengan cara yang
difikirkannya bertekalan dengan cara dia melihat dirinya.
Pandangan seseorang
tentang dirinya
mempengaruhi
penilaiannya tentang
perkara yang memberi
kesan
terhadap dirinya
Cara seseorang itu berasa tentang dirinya
akan mempengaruhi cara serta keputusan
yang diambilnya sama ada hendak
melakukan @ tidak melakukan sesuatu
perkara
1. Imej kendiri
Gambaran dalaman, sama ada
seseorang itu mempunyai ciri tertentu
dan darjahnya

2. Penghargaan kendiri
Penilaian tentang harga diri sendiri atau
nilai berdasarkan imej kendiri dan
kesedaran nilai masyarakat
Konsep kendiri
berkembang seperti
perkembangan ciri-ciri
individu yang lain dan
menjadi lebih abstrak dan
kurang konkrit
apabila individu itu
membesar
Konsep kendiri adalah bertekalan dengan
nilai yang dipelajari daripada ibu bapa,
rakan sebaya dan
masyarakat.

Individu itu melihat dirinya sebagai individu


yang memenuhi standard ibu bapa, rakan
sebaya dan masyarakat.
Kebahagian seseorang banyak
dipengaruhi
oleh konsep kendiri dan juga sebaliknya

Laporan kajian telah menyatakan


bahawa terdapatnya kolerasi antara
konsep kendiri individu dengan
penyesuaiannya dalam kehidupan.
Konsep kendiri seseorang merupakan teori
peribadi yang dibentuknya sendiri tentang
dirinya.

Konsep kendiri melibatkan semua konsep andaian dan


prinsip yang seseorang itu pandang tentang dirinya.

Seterusnya, teori peribadi ini digunakan untuk


mengintegrasi maklumat dan menyelesaikan masalah.

Ciri teori yang baik haruslah diperluaskan.


Teori formal tidak menekankan perkara
yang sama.

Serupa dengan teori kendiri, keutamaan


tidak akan diberi kepada perkara @
tingkah laku yang sama.
Mudah bersosialisasi Gembira
Menghargai diri Tidak terikat dalam
sendiri proses membuat
Menghargai orang pilihan dan keputusan
lain Bertanggungjawab
Pemurah hati Menghadapi cabaran
Berkeupayaan dengan tabah
mempengaruhi orang Tidak terikut-ikut
lain dengan kekecewaan
Terlalu mementingkan diri sendiri
Selalu menyalahkan orang lain
Berusaha memperoleh simpati daripada
orang lain
Kerap meminta pertolongan orang lain
Mengucapkan kata-kata menyinggung
Kerap tidak berpuas hati
Berangan-angan
Berperasaan yang dirinya lemah @ negatif
Mudah takut dan yakin bahawa dirinya tidak
lengkap
Soalan-soalan Menguji
(1) Konsep kendiri merangkumi
aspek-aspek berikut kecuali

a) Tingkah laku
b) Emosi
c) Pemikiran
d) Kekayaan
(2) Adakah pemikiran seseorang tentang
dirinya sendiri akan memberi pengaruh
yang kuat pencapaiannya dalam satu
bidang?

a) Ya
b) Tidak
c) Tidak semestinya
d) Bergantung kepada jantina seseorang
(3) Seseorang yang mempunyai konsep
kendiri yang positif akan mempunyai
ciri-ciri yang berikut kecuali

a) Gembira
b) Tidak terikut-ikut dengan kekecewaan
c) Berusaha memperoleh simpati orang lain
d) Tidak terikat dalam proses membuat sesuatu
keputusan
(4) Seseorang yang mempunyai konsep
kendiri yang negatif akan mempunyai
ciri-ciri berikut kecuali

a) Suka bergaul dengan orang lain


b) Selalu berangan-angan
c) Suka menyalahkan
orang lain
d) Yakin bahawa dirinya
tidak sempurna
Bibliografi

1. Dr. Othman Dato Hj Mohamed dan Dr. Rahil Hj


Mahyuddin dan Dr. Abd Majid Mohd Isa, Asas
Pendidikan IV (Sekolah dan Perkembangan Kanak-
kanak), Longman Malaysia, 1995.

2. Rahil Mahyuddin Habibah Elias, Psikologi


Pendidikan untuk Perguruan, Edisi Kedua,
Terbitan Karisma.

3. Shaahabuddin Hashim, Mahani Razali, Ramlah


Jantan, Psikologi Pendidikan, PTS, 2003.