Anda di halaman 1dari 4

PENDIDIKAN

MORAL
BIDANG PEMBELAJARAN 1
NILAI BERKAITAN DENGAN
PERKEMBANGAN DIRI
NILAI 1
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
BAB 1
KEPERCAYAAN KEPADA
TUHAN
DEFINISI
KEYAKINAN WUJUDNYA TUHAN SEBAGAI PENCIPTA ALAM
DAN MEMATUHI SEGALA SURUHAN-NYA BERLANDASKAN
PEGANGAN AGAMA MASING-MASING SELARAS DENGAN
PRINSIP RUKUN NEGARA.
SETIAP INSAN MENGAKUI ADANYA TUHAN WALAUPUN
YANG TIDAK BERAGAMA.
NILAI KETUHANAN YANG ADA DALAM DIRI SESEORANG
MENYEBABKAN INDIVIDU ITU SENTIASA MENDORONG
AKAL UNTUK BERFIKIR TENTANG HAKIKAT KETUHANAN
YANG SEBENARNYA.
MANUSIA DIAMANAHKAN UNTUK MENGURUSKAN ALAM
HARUS MENGAMBIL KIRA BANYAK ASPEK SEBELUM
KERJA-KERJA PEMBANGUNAN DIJALANKAN.
SETIAP AGAMA MENGGESA AGAR
UMATNYA MELAKSANAKAN SEGALA
TANGGUNGJAWAB SEPERTI YANG
DITUNTUT OLEH AGAMA MASING-MASING.
ORANG YANG TAAT BERAGAMA TIDAK
AKAN BERANI MELAKUKAN MAKSIAT,
MENGUMPAT, BERHASAD DENGKI, ANGKUH,
MENIPU, MEMINUM ARAK, MEMBUNUH DAN
SEBAGAINYA.
SEMUA AGAMA MEMBERITAHU UMATNYA
BAHAWA GANJARAN DAN HUKUMAN
MEREKA ADALAH DALAM TANGAN MEREKA
SENDIRI.
LATIHAN
1. BERIKAN DEFINISI
KEPERCAYAAN KEPADA
TUHAN.
2. MENGAPAKAH ANDA
SEBAGAI MANUSIA PERLU
PERCAYA KEPADA TUHAN?