Anda di halaman 1dari 2

Kata adjektif ukuran dan bentuk Kata adjektif ukuran dan bentuk

Bina ayat di bawah : Bina ayat di bawah :

1. bulat 1. bulat

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

2. segi tiga 2. segi tiga

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

3. tebal 3. tebal

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

4. nipis 4. nipis

___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

5. tinggi 5. tinggi

___________________________ ___________________________
Tuliskan kata adjektif berdasarkan gambar di bawah: Tuliskan kata adjektif berdasarkan gambar di bawah:

Kata Adjektif Bentuk dan Kata Adjektif Bentuk dan


Ukuran Ukuran