Anda di halaman 1dari 104

2/28/17

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Bab 1 Hingga Bab 11

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Disediakan Oleh :
Kumpulan Cermelang IQ

1
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
2
SEJARAH DAN KITA
BAB 1
2/28/17
ISI KANDUNGAN

1.1 Pengertian
Sejarah

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


1.2 Ciri-Ciri Sejarah
1.3 Sumber Sejarah
1.4 Kaedah
Pengkajian Sejarah
1.5 Pentafsiran 3

Sejarah
1.1 PENGERTIAN SEJARAH

2/28/17
Muhd Yusof Ibrahim
Catatan mengenai peristiwa Herodotus
berlaku pada masa lalu Cerita tentang tindakan
manusia dan sebab
mereka melakukannya

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pengertian Sejarah

Istilah Arab
Ibn Khaldun Sejarah berasal daripada
Bicara tentang perkataan syajaratun
masyarakat dan perubahan yang bermaksud :
yang berlaku pada * Salasilah
Sifat-sifat masyarakat * Riwayat
* Keturunan
* Asal- usul
4

Halaman 3-9
2/28/17
1.2 CIRI-CIRI SEJARAH

Sebab dan akibat


Fakta tepat dan benar Peristiwa bersejarah perlu
Sumber dan kesahihan dikaji menggunakan apa,

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


fakta sejarah perlu siapa, dimana, bila, mengapa
dipertanggungjawab dan bagaimana untuk
dan tidak boleh ditokok tambah. mengetahui sebab dan akibat
Contoh : Pengisytiharan berlakunya sesuatu
Putrajaya. peristiwa.

Penting dan bermakna


Meninggalkan kesan yang
penting kepada pelajar,
keluarga dan negara.
Contoh :
Hari Kebangsaan.

5
2/28/17
1.3 SUMBER SEJARAH

Sumber pertama atau SUMBER Sumber kedua atau


sumber primer SEJARAH sumber sekunder

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Sumber dalam bentuk
fosil, artifak, kertas Bahan yang dikaji melalui
dan keterangan lisan MAKSUD pembacaan bahan bertulis
yang ditulis oleh sejarawan
atau pengkaji sejarah

Belum diolah, asli CIRI-CIRI Telah diolah, dicetak dan


dan belum ditafsir disebarkan kepada umum

Fail rasmi kerajaan, Buku, majalah, jurnal,


surat peribadi, diari, CONTOH ensiklopedia, akhbar,
manuskrip dan risalah dan laporan tahunan
batu bersurat. jabatan. 6

Halaman 9
2/28/17
1.4 KAEDAH PENGKAJIAN
SEJARAH

KAEDAH BERTULIS
KAEDAH LISAN
Maklumat daripada
Ketepatan fakta tidak sumber yang dilakar,

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


dapat dibuktikan. dipahat dan lain-lain.
Sumber maklumat Sumber memberi maklumat
perlu melalui sesuatu mengenai adat, tokoh,
proses peristiwa dan perundangan
Penggunaan peralatan

KAEDAH ARKEOLOGI

Maklumat berdasarkan
kajian saintifik.
Ketepatan usia

7
2/28/17
1.5 PENTAKSIRAN SEJARAH

1. Menjadi sesuatu lebih bermakna dan berfaedah


2. Jujur dan bertanggungjawab dalam penyelidikan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


3. Perbezaan disebabkan pandangan berbeza

Tujuan Belajar Menghargai jasa


pemimpin
Sejarah
Membantu, menilai dan
mengetahui

Memahami sejarah
tamadun awal

Mengajar sikap berhati-


hati agar tidak
mengulangi kesilapan
yang sama 8

Halaman 13-16
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
9
ZAMAN PRASEJARAH
BAB 2
2/28/17
ISI
KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


2.1 Ciri-Ciri
Penempatan
2.2 Kegiatan
dan Peralatan
2.3 Peralatan 10

Logam
Halaman 21-26

2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


ZAMANNEOLITIK
ZAMAN NEOLITIK
11

Hidupmenetap
Hidup menetap
Sistem
Sistem
bermasyarakat
bermasyarakat
Wujud
Wujud
kerja
pembahagiankerja
pembahagian
Tinggal di gua
Tinggal di gua
sungai
berhampiransungai
berhampiran
Mempunyai adat

Tinggal di gua
Hidup menetap

ZAMAN
ZAMANLOGAM
resam

berhampiran
resam

berhampiransungai
Mempunyai adat

Tinggal di gua
Hidup menetap

LOGAM
PETEMPATAN
PETEMPATAN

sungai
CIRI-CIRI
CIRI-CIRI
2.1 CIRI-CIRI PENEMPATAN

terbuka
terbuka
Tinggaldidikawasan
Tinggal kawasan
randah
randah
Hidupberpindah
Hidup berpindah
ZAMANPALEOLITIK
ZAMAN PALEOLITIK
2/28/17
2.2 KEGIATAN DAN PERALATAN

ZAMANLOGAM
ZAMAN LOGAM

KEGIATAN
KEGIATAN * *Hidup
Hidupmenetap
menetap
DAN
DAN * *Tinggal
Tinggaldidigua
gua

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


ZAMAN berhampiransungai
sungai
ZAMANPALEOLITIK
PALEOLITIK PERALATAN
PERALATAN berhampiran
* *Mempunyai
Mempunyaiadat adatresam
resam
* *Memburu
Memburubinatang
binatangliar
liar
* *Memungut hasil hutan
Memungut hasil hutan
* *Cara
Carahidup
hidupsara
saradiri
diri
* *Menggunakan
Menggunakan alatbatu
alat batu

ZAMAN
ZAMANNEOLITIK
NEOLITIK
* *Bercucuk
Bercucuktanam
tanam
* *Menangkap
Menangkapikan
ikan
* *Menternak binatang
Menternak binatang
* *Memungut
Memunguthasil
hasilhutan
hutan
* *Berdagang
Berdagang
* *Mencipta
Menciptaperalatan
peralatantembikar
tembikar
* *Menggunakan
Menggunakan alatanbatu
alatan batu
* *Mencipta barangan kemas 12
Mencipta barangan kemas

Halaman 21-26
2/28/17
2.3 PERALATAN LOGAM

Raub Pahang
Sungai
Tembeling
Tulang
Pahang
Mawas
Kapak

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PERALATAN
PERALATAN
LOGAM
LOGAM
MANUSIA
MANUSIA
ZAMAN
ZAMANLOGAM
LOGAM
Sungai
Tembeling
Pahang
Mata
Klang
Lembing
Selangor
Pisau Lembah
Bernam
Selangor
Sabit
13

Halaman 27
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
14
KERAJAAN AWAL DI
ASIA TENGGARA
BAB 3
2/28/17
ISI
KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


3.1 Kerajaan
Agraria
3.2 Kerajaan
Maritim
15
3.3 Ciri-Ciri
2/28/17
3.1 KERAJAAN AGRARIA

ASPEK KERAJAAN ANGKOR KERAJAAN FUNAN


Pengasas dan pusat Abad ke 7 masihi Abad Pertama Masihi
pemerintahan Hilir sungai Mekong Vyadhapura

Kegiatan Ekonomi Kawasan pertanian di sekitar Membina empangan dan


Tasik Tonle Sap takungan untuk mengairkan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


sawah padi

Bakalan air daripada Sungai


Mekong dan kawasan
persisiran pantai

Sistem Pemerintahan dan Raja dianggap Devaraja Raja pertama Kaundinya


Pentadbiran mempunyai kuasa mutlak
Gelaran kurung bnam
Dibantu oleh kerabat bermaksud raja-raja gunung

Kegemilangan zaman Fan Shih-man jeneral yang


Suryavarman II agung

Pelabuhan Tiada Oc-Eo


Sungai Mekong jalan
perhubungan perdagangan

16
Agama Hindu-Buddha Tiada
2/28/17
3.2 KERAJAAN MARITIM

KERAJAAN CHAMPA CHIH TU MAJAPAHIT SRIVIJAYA KEDAH TUA


Pengasasan Chu-Lien tahun 192M Raja Guatamo Raden Wijaya Diasaskan Diasaskan
abad ke-6M abad ke-7 abad ke-5

Berpusat di Dikenali Kataha


Palimbang atau Cheh-cha
menurut catatan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


I-Ching

Sistem Ditadbir oleh 14 dinasti Raja kuasa Berasaskan Raja berkuasa Kukuh sejak abad
Pemerintaha mutlak undang-undang Manu Mutlak ke-5 M
Dan Terdapat pegawai
pentadbiran pemungut cukai Raja dibantu oleh Dibantu oleh Perdana Menteri menjadi
3 orang menteri Menteridan 4 orang perantaraan
Diterajui oleh Menteri
Bhadravarnom Dipengaruhi
pada tahun 400M agama Hindu Zaman kegemilangan
Pada masa Hayam
Nama wujud pada Wuruk dan Perdana
tahun 655M Menteri Gajah Mada

Pelabuhan Inderapura Tiada Kataha dan temasik Palembang Sg Mas

Pusat perdagangan Pindah ke Lembah


Kurun Ke-15 Bujang

Agama Kurun ke-13 dipengaruhi Hindu Hindu-Buddha Hindu Hindu-Buddha


pengaruh China

Dipengaruhi oleh agam


17
Hindu selepas kurun
ke-15
3.3 CIRI-CIRI KERAJAAN AWAL DI

2/28/17
ASIA TENGGARA
KERAJAAN MARITIM
* Champa
* Chintu
KERAJAAN AGRARIA * Sri Vijaya
* Angkor * Kedah Tua
* Funan * Majapahit

Ekonomi

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Ekonomi Perdagangan
* Berburu perikanan
* Mengutip hasil hutan CIRI-CIRI KERAJAAN
membuat kapal
* Menangkap ikan AWAL DI
* Menternak binatang ASIA TENGGARA
Lokasi
Kawasan persisiran pantai

Lokasi
* Lembangan sungai Kemahiran
* Kawasan pendalaman Membuat kapal
Ilmu pelayaran

Aktiviti
Kemahiran Pelabuhan entrepot
Membina empangan dan Perdagangan antarabangsa
terusan 18

Halaman 34 - 35
2/28/17
BAB 4

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PENGASASAN KESULTANAN
MELAYU MELAKA

19
ISI KANDUNGAN

2/28/17
4.1 Parameswara
Pengasas Kesultanan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Melayu Melaka
4.2 Kedudukan Geografi
dan Bumi
4.3 Asal Usul Nama
Melaka
4.4 Kegigihan 20

Parameswara
2/28/17
4.1 PARAMESWARA PENGASAS
KESULTANAN MELAYU MELAKA

PALEMBANG
PALEMBANG
Arah
perge
rakan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Anak Raja Palembang TEMASIK
TEMASIK
Berundur ke Temasik
apabila Palembang

an
ak
Disambut baik oleh

r
dikuasai Majapahit

rge
pe
Temagi

ah
Ar
Membunuh Temagi
Diancam oleh siam
MELAKA
MELAKA kerana negeri naungan
Melarikan diri
Tiba di kawasan
Perkampungan orang
Laut, melayu dan
Asli
Menubuhkan kerajaan

21

Halaman 46 - 52
2/28/17
Mudah mendapat
bekalan air bersih
Bukit-bukau menjadi
Tempat laluan kapal petunjuk bagi
pelayaran

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


4.2 KEDUDUKAN GEOGRAFI
DAN MUKA BUMI

Muara sungai terlindung


Pokok bakau dan api-api
daripada tiupan angin
menjadi benteng pertahanan
monsun
dan perlindungan semulajadi
22
2/28/17
SEJARAH MELAYU
- Peristiwa Pelanduk menendang anjing
pemburuan raja.
- Memilih untuk membuka negeri dan menama
Melaka sempena nama pokok tempat baginda
berihat.

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


ISTILAH ARAB
- Mulaqah yang bermaksud pertemuan.
4.3 ASAL USUL
- Malakat iaitu perhimpunan segala
NAMA MELAKA dagang

MITOS HINDU
- Amalaka iaitu pokok pertama yang
Tumbuh di alam semesta
23
2/28/17
4.4 KEGIGIHAN
PARAMESWARA
MEMBANGUNKAN
MELAKA

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


SISTEM KEMUDAHAN
PEMERINTAHAN PELABUHAN

Menyusun pentadiran Menarik pedagang


agar selalu teratur berdagang di Melaka

IKATAN KONSEP
HUBUNGAN BANTUAN
DAULAT
DIPLOMATIK ORANG LAUT
Raja dan rakyat
Mengelak diserang Menjamin keamanan
bekerjasama
dan diancam dan kemakmuran
memajukan
oleh kuasa lain
Melaka
24
KEGEMILANGAN MELAKA

2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


25
BAB 5
ISI KANDUNGAN

2/28/17
5.1 Pentadbiran Yang Sistematik
5.2 Pusat Perdagangan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


5.3 Kematangan Hubungan Luar
5.4 Kedatangan Islam Ke Melaka
.5 Peranan Istana Sebagai Pusat
Kegiatan Ilmu
5.6 Cara-Cara Perluasan Kuasa
26
Bab 5 Kegemilangan Melaka

2/28/17
5.1 PENTADBIRAN YANG SISTEMATIK

SISTEM PEMBESAR
EMPAT LIPATAN
Bendahara

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pembesar
Penghulu Bendahari
berempat

Pembesar
berlapan
Temenggung
Pembesar
Enam belas

Pembesar
Dua puluh tiga Laksamana

27

Halaman 58 - 59
2/28/17
PERANAN SULTAN DAN
PEMBESAR

SULTAN
Menyalaras kegiatan ekonomi
Lambang perpaduan rakyat
Mengetuai hubungan diplomatik
Ketua agama Islam

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


BENDAHARA TEMENGGUNG LAKSAMANA
Penasihat raja Ketua polis Ketua angkatan laut
Ketua angkatan tentera Penguasa bandar Pengawal peribadi raja
Pemangku sultan dan kota Melaka Ketua duta
Menteri utama Hakim di darat Mengetuai utusan

PENGHULU BENDAHARI
Pemungut hasil
Ketua Bendahari
ketua urusetia istana
ketua syahbandar 28
2/28/17
5.2 PUSAT PERDAGANGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


KEDUDUKAN GEOGRAFI MELAKA

Terletak dipertengahan laluan


perdagangan Timur dan Barat.
Muara sungai yang dalam
Pulau sumatera menghalang
tiupan angin
Banjaran Titiwangsa menghalang
tiupan angin
Bentuk muka bumi berbukit-bukau

29
2/28/17
Keberkesanan undang-
undang laut Sistem cukai dan surat
Kebenaran berniaga
-Peraturan berniaga
Cara jual beli -Cukai berpatutan
-Hukum-hukum jenayah di -Kadar berbeza mengikut
kapal tempat
-Surat kebenaran berniaga Peranan Syahbandar

Memastikan kegiatan
perdagangan berjalan lancar

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pelabuhan Entreport

Pusat mengumpul
barangan dan
pengedaran barangan PEMANGKIN KEMAJUAN
Peranan laksamana dan
PERDAGANGAN DI MELAKA Orang laut

Menjaga keselamatan
Bahasa Melayu perairan selat melaka

Sebagai Lingua franca


mudah difahami
Kemudahan pelabuhan
Penggunaan mata wang
-Menyediakan gudang
-Tempat tinggal Menggunakan mata wang
-Membaiki kapal Timah dan emas
-Kemudahan makanan
30
dan minuman

Halaman 63 - 68
2/28/17
5.3 KEMATANGAN
HUBUNGAN LUAR

HUBUNGAN SERANTAU HUBUNGAN ANTARABANGSA

NEGARA BENTUK HUBUNGAN NEGARA BENTUK HUBUNGAN

CHINA *Diplomatik dan perdagangan


PASAI *Perkahwinan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


*Lawatan Laksamana Yin Chin 1404
*Bantuan ketenteraan *Mengiktiraf Melaka
*Pertukaran tentang soal
Islam

JAWA *Membekalkan beras, SIAM *Menghantar utusan diplomatic


makanan dan rempah *Membekal kayu jati, beras dan
makanan

SIAK DAN KAMPAR *Penaklukan RYUKYU *Menghantar surat memberitahu


*Menghantar ufti (JEPUN) tingkah laku pedagang yang
*Menggunakan istilah melanggar undang-undang
sembah ketika berutus
surat
GUJERAT *Hubungan perdagangan
*Penyebaran Islam

TANAH ARAB *Penyebaran Islam


*Membeli emas dan rempah
31
2/28/17
5.4 KEDATANGAN ISLAM KE MELAKA

PERKAHWINAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


KEISTIMEWAAN CARA
PERDAGANGAN
AGAMA ISLAM KEDATANGAN

MUBALIGH
ARAB

32

Halaman 73 - 74
2/28/17
PUSAT PENGAJIAN PERANAN
ILMU TASAWUF ISTANA

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


KEUNGGULAN MELAKA
SEBAGAI PUSAT
PENYEBARAN ISLAM

TEMPAT PERTEMUAN
ULAMA DAN PERANAN
PENDAKWAH RAJA

33
2/28/17
CARA PENYEBARAN
AGAMA ISLAM

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PERANAN PEMERINTAH TENTERA UPAHAN

PERDAGANGAN PENAKLUKAN

PERKAHWINAN DAN
PERANAN AHLI AGAMA
POLITIK
34
2/28/17
TEMPAT BERKUMPUL
5.5 PERANAN ISTANA GOLONGAN CERDIK
PANDAI
SEBAGAI PUSAT
KEGIATAN ILMU

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


TEMPAT BERBINCANG
HAL-HAL AGAMA

TEMPAT MENTERJEMAH
DAN MENGADUR
KARYA ASING
TEMPAT MENYIMPAN
BUKU PENULIS
TEMPATAN DAN
ASING

35
2/28/17
Penaklukan Kampar
Dan Pahang
Perkahwinan
*Kebijaksanaan Sultan
dan askar yang berani

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


5.6 CARA-CARA
PERLUASAN KUASA

Menabal raja-raja yang


Membantu kerajaan
berada dibawah
Pasai
naungan

36
2/28/17
SULTAN MUZAFFAR
SHAH BENDAHARATUN PERAK
*Menguasai Pahang, Inderagiri *Strategi berkesan
dan kampar menghalang Siam
*Menghantar Tun Perak tahun 1445 dan
menghadapi serangan Siam 1456
*Menyelesaikan perbalahan
Melayu dengan India-Muslim

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


KEBIJAKSANAAN
PEMIMPIN

SULTAN MANSOR SHAH SULTAN ALLAUDDIN RIAYAT SHAH


*Menguasai Bernam, Perak *Menyamar menjadi rakyat
dan siak biasa
*Menghalang Pahang, Inderagiri *Memilih hulubalang yang
dan Kampar daripada gagah dan berani.
membebaskan diri.
37
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
KEMEROSOTAN MELAKA

38
BAB 6
2/28/17
ISI KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Faktor Kemerosotan dan Kejatuhan Mela
6.2 Masalah Perpaduan
6.3 Kelemahan Askar Melaka
6.4 Kedatangan Portugis

39
2/28/17
6.1 KEMEROSOTAN MELAKA

Kelemahan
Kelemahan Askar
Kepimpinan
Melaka

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


FAKTOR KEMEROSOTAN DAN
KEJATUHAN MELAKA

Masalah Kedatangan
Perpaduan Portugis

40

Halaman 91
2/28/17
PEMIMPIN
MELAKA

SULTAN MAHMUD TUN MUTAHIR

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


TUN PERPATIH
PUTIH

KESANKELEMAHAN
KESAN KELEMAHAN
PEMIMPINMELAKA
PEMIMPIN MELAKA
SULTAN AHMAD
*Pentadbiranmenjadi
*Pentadbiran menjadilemahlemah
*Amalanrasuah
*Amalan rasuahdandanfitnah
fitnah
menfitnah
menfitnah
*Sistemcukai
*Sistem cukaitidak
tidak
diamalkan
diamalkan 41
2/28/17
6.2 MASALAH PERPADUAN

Persaingan antara orang Amalan fitnah-menfitnah:


Melayu dengan orang India-Muslim Raja Mendeliar menfitnah Tun Mutahir
untuk mendapat pengaruh

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


6.3 KELEMAHAN ASKAR MELAKA

Tentera Melaka Tentera Portugis


*Menggunakan senjata *Senjata digunakan lebih
tradisional baik
*Angkatan perang tidak *Askar terlatih
mempunyai struktur
yang lengkap
42
2/28/17
6.4 KEDATANGAN PORTUGIS

AGAMA

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


FAKTOR
KEDATANGAN
PORTUGIS KEMEGAHAN
KE MELAKA

KEKAYAAN

43
2/28/17
PORTUGIS MENGUASAI MELAKA

TAHUN PERISTIWA
1509 * Lopez de Sequeira tiba di Melaka bersama tentera.
* Disambut baik oleh sultan Mahmud Shah.
* Mendapat maklumat Tujuan kedatangan untuk menguasa

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


perdagangan dan menentang agama Islam.
* Menangkap beberapa tentera Portugis.

1510 * Alfonso de Albuquerque ke Melaka dengan angkatan tentera.


* Menuntut pembebasan tawanan dan meminta ganti rugi.
* Tuntutan ditolak oleh sultan

25 JULAI 1511 * Alfonso de Albuquerque menyerang dan berjaya menguasai


jambatan sungai Melaka.
* Serangan balas tentera Melaka. Tentera Portugis terpaksa
berundur
10 OGOS 1511 * Serangan kedua Portugis dan berjaya mengalahkan tentera
Melaka
24 OGOS 1511 * Alfonso de Albuquerque Berjaya menguasai Melaka.
* Sultan melarikan diri. 44
2/28/17
BAB 7
JOHOR MENEGAKKAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


SEMULA KEWIBAWAAN
KESULTANAN MELAYU
MELAKA

45
2/28/17
ISI KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


7.1 Pengasasan Kerajaan Johor
.2 Kegemilangan Kerajaan Johor
7.3 Kemerosotan Kerajaan Johor

46
7.1 PENGASASAN KERAJAAN JOHOR

2/28/17
Pengasas Sultan Alauddin Riayat Syah II

Pembesar Bendahara, Seri Nara Di raja

Asal usul nama Bahasa Arab Jim, Ha ,Ra, yang bermaksud permata
Johor

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pusat Pentadbiran Pekan Tua

USAHA JOHOR MENGUASAI MELAKA

Jun 1551 Angkatan perang Johor bergabung dengan Perak, Pahang dan
Jawa untuk menyerang Melaka
*Melaka terkepung selama 3 bulan
*Serangan gagal

1564 Serangan berterusan

1608 Penggabungan antara angkatan perang Johor dengan Belanda

1641 Pertugis Berjaya dikalahkan dan Melaka dikuasai oleh Belanda


47

Halaman 101-118
2/28/17
KEBANGKITAN ACHEH

Muncul sebagai sebuah kuasa politik


dan ekonomi yang kuat

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


*Peranan sultan Iskandar Muda Mahkota Alam
*Berjaya menguasai Perdagangan Selat Melaka

Dasar Portugis tidak disenangi oleh pedagang


kerana mengenakan peraturan dan sekatan
perdagangan yang ketat serta cukai yang tinggi

*Menjadi tumpuan selepas kejatuhan Melaka


*Pedagang dari Benggala, sri Lanka, Pegu dan Turki

48
2/28/17
PERANG TIGA SEGI

JOHOR

Johor menyerang Portugis Acheh menyerang Johor

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


di Melaka kerana hendak
merampas semula Melaka perdagangan Acheh
daripada Portugis tergugat

Portugis serang Johor


Kerana menyangka
Johor dan Acheh ada
pakatan

PORTUGIS ACHEH

Acheh menyerang Portugis


di Melaka kerana Portugis
ingin menguasai perdagangan
Acheh 49

Halaman 107
2/28/17
7.2 KEGEMILANGAN KERAJAAN JOHOR

FAKTOR KEMAJUAN
Penggunaan Mata
PERDAGANGAN JOHOR
wang
Kemudahan
di pelabuhan Wang emas, perak
timah

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Gudang
Kepelbagaian
khidmat
Barang dagangan
membaiki kapal

Kecekapan Damar , tikar ,


Mentadbir bijih timah
pelabuhan

Menjamin
Kedudukan keselamatan
geografi Johor pedagang asing

Terlindung
daripada tiupan 50
angin monsun
2/28/17
PERKEMBANGAN PERSURATAN MELAYU

Karya Sejarah melayu, tuhfat al Nafis,


Hikayat Hang Tuah.

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pengarang Raja Haji Ahmad
Terkenal Raja Ali Haji

Pusat Pengajian Semasa Makam Tauhid menjadi


Agama Islam Pusat pemerintahan Johor

51

Halaman 112
2/28/17
7.3 KEMEROSOTAN KERAJAAN JOHOR

PERANG JOHOR
JAMBI

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PEREBUTAN
FAKTOR KUASA
PENGARUH KEMEROSOTAN
SHTB

PEREBUTAN
PENGLIBATAN
TAKHTA
BUGIS DI JOHOR

52
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
53
NEGERI-NEGERI
KERAJAAN

MELAYU
BAB 8
2/28/17
ISI KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


8.1 Kerajaan-Kerajaan Melayu
.2 Kerajaan-Kerajaan Melayu Tua
3 Kerajaan-Kerajaan Melayu Baru

54
2/28/17
8.1 KERAJAAN-KERAJAAN
MELAYU

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


KERAJAAN MELAYU KERAJAAN MELAYU
YANG TUA YANG BARU

Kedah Kelantan

Perak Terengganu

Pahang Selangor

Negeri Sembilan

55

Halaman 122
2/28/17
8.2 KERAJAAN MELAYU YANG TUA

KEDAH
SIAM
Sai ARAB
Kalah, kalah
bar
ASAL USUL

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


NAMA

CINA INDIA
Cheh-cha Kataha, kalagam,
kadaram

PEMBENTUKAN
KERAJAAN

SULTAN MUZAFFAR SHAH


Bahagikan kedah kepada tiga
pusat pentadbiran Kota Setar menjadi pusat
pentadbiran baru pada
Langkawi
tahun 1735 56
Kota Ulu
Kota Palas
Halaman 123
2/28/17
ANCAMAN DAN
HUBUNGAN LUAR KEDAH

BURMA

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


ACHEH

SIAM

ANCAMAN DAN
HUBUNGAN LUAR

57
PERAK

2/28/17
Dikaitkan
Bersempena nama
dengan logam
sungai perak di
perak
chegar galah yang
ASAL- USUL terdapat ikan
berwarna putih
NAMA seperti perak

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Diasaskan tahun PENGASAS
1528
Pusat pemerintahan
Terletak di tanah
Abang

Sultan Mahmud Shah menghantar


Sultan Muzaffar Shah untuk
58
Dirajakan di Perak atas permintaan
Tun Saban
2/28/17
KEISTIMEWAAN Kekayaan
biji timah
Pemilihan dan
pelantikan sultan
berdasarkan
sistem giliran
Putera sultan tidak menjadi
Pewaris secara langsung

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


ANCAMAN DAN
HUBUNGAN
ACHEH LUAR
*Menawan Perak 1575
*Penguasaan Acheh SIAM
menyukarkan Belanda *Penepatan sempadan
berdagang di Perak *Memudahkan pungutan
BELANDA cukai
*Memaksa sutan *Perang dengan Kedah
menandatangani *Menghantar bunga emas
perjanjian. ke Siam
*Perjanjian 13 Mac 1753 *Perjanjian Low dengan
membolehkan Belanda British
59
membeli biji timah

Halaman 125-126
2/28/17
PAHANG

Rekod China
Phang atau
Pahangh
Sejarah Melayu
Orang Arab

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Fahan

ASAL USUL NAMA

Cerita Tradisi Melayu


Penulis Cina (1225) Sempena nama pokok
Chao Ju-Kua-pong Fong Mahang yang tumbang
Pernah bernaung di di sungai Pahang di Kg.
bawah Kerajaan Kembahang
Palembang

60

Halaman 185 - 187


2/28/17
PEMBENTUKAN KERAJAAN

Tahun Peristiwa

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Abad ke-19 atau ke-20 Wujud pada akhir abad ke-19 atau ke-20

1470 Keturunan Melaka menguasai Pahang apabila raja


Muhammad ditabal menjadi sultan Pahang

1641 - 1673 *Diperintah oleh Yamtuan Muda Johor


*Berada dibawah penguasaan bendahara
Johor

1882 Bendahara Wan Ahmad Merampas kuasa dan menjadi


sultan.

61
8.3 KERAJAAN MELAYU BARU

2/28/17
KELANTAN

Asal usul nama *Sejarawan Cina dari dinasti Tang (618-907)


Shen-Yan-Ho-Lo-Tan atau Kao-Lo-Tan
*Gerini, pengarang Researches on Ptolemys
Geography of Eastern Asia Kelantan adalah
gabungan antara perkataan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


kolam (tanah) dengan autan (sempadan) menjadi
Kolantam dan akhirnya Kelantan

Pembentukan *Diperintah oleh beberapa orang raja di daerah


kerajaan berasing.
*Masyarakat bersatu apabila Long Yunus menjadi
raja.
*1777 ibu kotanya telah dipindahkan dari Kota
Kubang Labu ke Kota Bharu.

Ancaman dan Terengganu


Hubungan luar *Menyerang 1794,1795 dan 1800
*Bantuan daripada Patani
*Long Muhammad berjaya membebaskan Kelantan.
Siam
*Menghantar bunga emas setiap 3 tahun
*Kelantan tidak lagi bermusuhan dengan Terengganu

Keistimewaan *Terletak dilaluan perdagangan timur dan barat


*Kuala sungai Kelantan menjadi tempat persinggahan
peniaga
62
*Mengeluarkan wang emas dinar dan wang pitis
*Terkenal dengan gelaran Negeri Cik Siti Wan
Kembang
2/28/17
TERENGGANU

Asal usul nama *Bermula dengan sebutan taring anu dan anu adalah
sebutan bagi harimau
*Catatan cina- Terengganu disebut Tong Ya Nong dan
Teng Ya Nung dan telah wujud sebagai sebuah negeri

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


sebelum 1386

Pembentukan *Muncul sekitar 1700 1703


kerajaan *Tun Zainal Abidin Paduka Maharaja dilantik sebagai
raja dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I

Hubungan luar *Persahabatan dengan siam


*Menghantar bunga emas ke Siam dan disalah anggap
oleh siam

Zaman *Sebuah pelabuhan pendalaman terpenting.


kegemilangan *Barang dagangan lada hitam, emas dan biji timah.
*wakil-wakil sultan dilantik menjaga urusan
perdagangan.
*Hasil keluaran melebihi 30,000 dolar sepanyol.

63
2/28/17
SELANGOR

Asal usul nama *Dipercayai asal nama Selangor diperoleh sempena nama
Sungai Selangor
*Catatan cina- Terengganu disebut Tong Ya Nong dan
Teng Ya Nung dan telah wujud sebagai sebuah negeri

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


sebelum 1386

Pembentukan *Muncul pada Kurun ke-18


kerajaan *Sultan Selangor berasal daripada Orang Bugis yang telah
mendirikan penempatan di Kuala selangor dan Kuala Linggi

Hubungan luar *Menerima pertolongan dari Perak hasil dari Perjanjian


Kerjasama sewaktu diserang oleh Belanda
*Menghantar bunga emas ke Siam dan disalah anggap
oleh siam
Zaman *Pengeluar bijih timah hingga menyebabkan Belanda ingin
kegemilangan menaklukinya

64
2/28/17
NEGERI SEMBILAN

Asal usul nama Gabungan daripada 9 daerah atau luak iaitu ;


Sungai Ujong, Rembau,Jelebu,Johol,Ulu Muar,Inas,
Gunung Pasir, Terachi dan Jempol
Pembentukan kerajaan Penghulu-penghulu memohon anak raja dari Sultan Johor
bagi mentadbir negeri mereka
Johor memberi kuasa pada penghulu untuk mendapatkan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


anak raja dari Pagar Ruyong iaitu Raja Melewar
Raja Melewar pergi ke Siak dan Johol untuk
mendapatkan keizinan memerintah Negeri Sembilan
Raja Melewar ditabalkan sebagai Yamtuan pada tahun
1773
Selepas Raja Lenggang menjadi Yamtuan Besar, amalan
melantik pembesar dari Pagar Ruyong berakhir

Perdagangan Mengeluarkan bijih timah , beras dan hasil hutan


Asal usul penduduk Orang Minangkabau dari Sumatera menetap di Naning,
Sungai Ujong dan Rembau
Penduduk asli menetap di Sungai Ujong, Klang, Jelebu
dan Johol
Faktor tidak aman Kejatuhan Melaka ditangan Portugis 65
Pengaruh Bugis di Johor
Kesultanan Bugis di Selangor bermula
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
66
WARISAN KESULTANAN
MELAYU
BAB 9
2/28/17
ISI KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran
.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu
Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Mela
8.4 Sosiobudaya

67
2/28/17
9.1 SISTEM PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN

Sultan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pembesar
Peringkat
Negeri

Pembesar Peringkat
Daerah dan Jajahan

Penghulu Peringkat
Kampung

68

Halaman 140-143
2/28/17
SULTAN ATAU RAJA

Kedaulatan Sultan
*Menjamin Keamanan
*Daulat dapat lihat melalui kemampuan sultan melaksanakan tugas
*Rakyat yang tidak menurut perintah akan dikena tulah

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Pengukuhan Daulat

Keunggulan peribadi
Penggunaan alat
dan keunggulan
kebesaran
sultan

Penggunaan
bahasa dalam
69
2/28/17
SISTEM PEMERINTAHAN
DAN PENTADBIRAN NEGERI SEMBILAN

YAMTUAN BESAR

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


UNDANG
*Ketua segala luak
*Empat luak diperintah oleh undang
iaitu Sg. Ujong,, Jelebu, Johol dan Rembau
*daerah lain diperintah oleh penghulu

LEMBAGA
Ketua suku atau waris

BUAPAK
*Ketua Perut
*Setiap anggota perut
merupakan anak buat 70

Halaman 145
2/28/17
PERANAN PEMBESAR
NEGERI-NEGERI MELAYU

PEMBESAR PERANAN
Pembesar Peringkat Negeri a) Melaksanakan perintah sultan
b) Mentadbir dan mengutip cukai di kawasan tertentu
Pembesar Peringkat Jajahan a) Menjaga keamanan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


atau Daerah b) Mempertahan kedaulatan negeri
c) Menyerah sebahagian hasil dan cukai kepada kerajaan
d) Menyediakan tenaga kerja

Pembesar Peringkat Kampung a) Memungut cukai


( Dikenali sebagai penggawa b) Membekalkan tenaga tentera
atau penghulu ) c) Mengekalkan taat setia masyarakat
d) Perantara antara pembesar dengan rakyat

Golongan Agama a) Penasihat sultan , kadi, mufti atau pembesar negeri


b) Berdakwah
c) Mengendalikan pengajian agama
d) Menghasilkan karya agama
e) Menjadi imam, khatib, bilal dan juru nikah

Ahli Magis a) Mahir dalam bidang perubatan


( Bomoh atau Pawang ) b) Berpengetahuan luas tentang khasiat akar kayu dan herba 71
2/28/17
9.2 SISTEM PERUNDANGAN

Undang Undang Adat Undang Undang Bertulis

Adat Temenggung Hukum Kanun Melaka


Adat Perpatih Undang undang Laut Melaka
Undang undang Pahang

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Undang undang 99 Perak
Undang undang Kedah

Undang-Undang Adat

Dihafal turun temurun


Peraturan berdasarkan amalan
Undang Undang kebiasaan masyararakat yang mesti
Adat dipatuhi
Ketua adapt mahir mentadbir dan
melaksanakan hokum 72
2/28/17
Ciri- Ciri Serta Keistimewaan Adat
Temenggung dan Adat Perpatih

Adat Temenggung Adat Perpatih


Bercorak autokratik Menekankan unsure demokrasi
Kuasa tertinggi ditangan Raja atau Sistem dan permuafakatan
Sultan Pemerintahan Sesuatu keputusan dibuat
bersama

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Mengikut sebelah ibu dan ayah Setiap ahli suku adalah
Selari dengan hokum syarak, lelaki Sistem kekeluargaan bersaudara
diberi keutamaan dan nasab keturunan Keluarga sebelah ibu
dikira daripada sebelah bapa diutamakan kerana jurai ini
melahirkan suku

Dilakukan mengikut hukum syarak Perkahwinan sesama suku


Perkahwinan adalah dilarang kerana suku
yang sama dianggap
bersaudara
Pembahagian harta
Anak lelaki diutamakan pusaka Diberatkan di sebelah ibu

Bertujuan memberi pengajaran kepada Bertujuan untuk pemulihan


orang lain Undang- undang dapat
Sultan melaksanakan hukuman tetapi Hukuman menyedarkan pesalah supaya
pembesar atau penghulu boleh tidak mengulangi kesalahan
melakukan sekiranya mendapat mandat 73

Halaman 147-148
2/28/17
UNDANG UNDANG BERTULIS

Hukum Kanun

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Melaka Undang Undang
Pahang
Undang Undang
99 Perak

UNDANG UNDANG
BERTULIS

Undang Undang Undang


Undang Laut Melaka
Kedah

74
2/28/17
9.3 KEGIATAN EKONOMI DI
NEGERI NEGERI MELAYU

Pertanian Menanam pelbagai jenis tanaman seperti padi sawah , padi huma, sayur-
sayuran, buah- buahan dan ubi
Kawasan utama berhampiran sungai
Peralatan yang digunakan seperti tajak , cangkul. Bajak , tenggala, penyisir
dan kuku kambing
Membina empangan untuk menakung air bagi menambah hasil
pengeluaran padi

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Perikanan Menggunakan peralatan tradisional
Hasil diperdagangkan
Kraftangan
Kreatif dan berkemahiran dalam menghasilkan barangan kraftangan
Perlombongan Negeri- negeri Melayu kaya dengan hasil logam seperti bijih timah
Menggunakan kaedah mendulang atau melampan dan lombong Siam
Perdagangan Dilakukan secara berjual beli atau tukar barang
Sultan dan pembesar menjadi pemodal
Pusat perdagangan terletak dipelabuhan yang berhampiran kawasan
muara sungai

Sistem Percukaian Bayaran yang dikenakan ke atas hasil pertanian, perlombongan ,


perdagangan dan hasil hutan
Sumber pendapatan pemerintah
Jenis jenis cukai( cukai bebas kuala, cukai kepala dan cukai tanaman)

Sistem Serah Pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh
rakyat kepada pemerintah
Sistem Kerah Sesuatu pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah 75
Menunjukkan sikap taat setia , sedia berkorban dan berganding bahu
rakyat untuk membantu pemerintah
2/28/17
TIMBANGAN, SUKATAN DAN UKURAN

Sistem Sukatan Timbangan Ukuran


Tujuan Mengukur isipadu Mengukur berat mengukur keluasan
sesuatu benda barangan dan jarak

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Bahan yang disukat Beras, bijih timah, Emas, perak,bijih Keluasan tanah dan
rempah , garam dan timah dan rempah jarak antara
kacang kampong

Alatan Kaul Pikul Berdasarkan


Cupak Dacing tempoh masa
Gantang berjalan atau
berdayung
sampan seperti
sepelaung,
setanak nasi,
sehari, sepekan
dan sepurnama
Sehasta dan
sejengkal

76
2/28/17
PENGANGKUTAN

Pengangkutan Darat Pengangkutan Air

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Denai penarikan menghubungkan Perhubungan dan barangan dapat
Pahang dengan Melaka diangkut dengan mudah dan cepat
Kesan
Dinamakan Denai Penarikan kerana
perahu terpaksa ditarik untuk sampai Banyak petempatan didirikan di
ke kawasan berhampiran sungai
Sungai kesan
Alat Pengangkutan
Masa perjalanan dapat disingkatkan Jalur, kolek, perahu dan sampan

Alat pengangkutan
Gajah, kerbau atau lembu untuk
mengangkut barang

77
2/28/17
9.4 SOSIOBUDAYA

STRUKTUR MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

Golongan Pemerintah Golongan Diperintah

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Sultan Golongan
Merdeheka
Kerabat diraja

Pembesar Rakyat Biasa

Ulama Rakyat asing

Pendeta Hamba 78
2/28/17
GAYA HIDUP GOLONGAN BANGSAWAN

Gaya Hidup Golongan Bangsawan


Upacara pertabalan sultan
Bendahara duduk berhampiran dengan singgahsana
Laksamana dan Seri Bija Diraja membawa pedang kerajaan
Turut membawa keris panjang, cogan,tepak dan ketur

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Upacara kemangkatan raja
Jenazah disempurnakan mengikut hukum Islam
Bendera kuning diturunkan dan bendera putih dinaikkan
Melepaskan tembakan meriam
Menjunjung Duli
Sebagai tanda hormat dan taat setia
Dilakukan dibalairung seri ketika menghadap sultan

Menyambut Tetamu atau utusan


Upacara dibuat berdasarkan kedudukan Negara
Pakaian Diraja
Dibuat menggunakan benang emas dan dihiasi dengan 79
permata
2/28/17
GAYA HIDUP
GOLONGAN RAKYAT

Ziarah-menziarahi

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Hormat-menghormati

Gotong-royong

Tolong-menolong

80
2/28/17
Kegiatan masa
lapang

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Karya Kesenian
persuratan rakyat
KEGIATAN
SOSIOBUDAYA

Adat resam Pendidikan


81

Halaman 164-175
2/28/17
KEGIATAN MASA LAPANG

Pemerintah Aktiviti/Waktu Bangsawan dan rakyat

Ketika tidak menjalankan WAKTU Semasa menunggu hasil atau

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


urusan pentadbiran negara selepas menuai hasil serta
waktu petang dan malam

Dihiburkan oleh golongan Bermain sepak raga,


penghibur seperti tukang AKTIVITI catur,senjata, bersilat dan
cerita, penyair, penyanyi dan menunggang kuda. Bagi
ahli muzik. Tarian Asyik dan rakyat biasa mereka bermain
Tarian Mak Yong gasing, layang-layang,bersilat,
dipersembahkan congkak dan bercerita.

82

Halaman 165
Halaman 167

2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


83
2/28/17
KARYA PERSURATAN

Karya Persuratan Merupakan satu cara untuk


menyampaikan buah fikiran

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Tulisan yang dihasilkan Tulisan jawi

Bidang yang dihasilkan Bidang agama,


kesusasteraan,
ketatanegaraan,sejarah,
bahasa, perubatan

Karya yang dihasilkan Misa Melayu, Sejarah Melayu,


Syair Sultan Ahmad Tajiddin, 84
Nazam Kamzul Ula

Halaman 166
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
Halaman 171-172
85
ADAT
ADAT RESAM

DT

DT
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
Halaman 175
86
ADAT RESAM

MAJLIS
2/28/17
PENDIDIKAN

Pendidikan tidak formal Pendidikan formal


JENIS

Cerita lisan, peribahasa, pantun Berkembang selepas

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


dan teka-teki HURAIAN kedatangan Islam

Pantang larang,adat istiadat, Mempelajari kitab muqaddam


adat sopan, kemahiran dan al-Quran,fardu ain,mengira
pertukangan,ilmu perubatan PERKARA YANG DIPELAJARI dan menulis,jawi, tajwid,rukun
tradisional, seni Islam dan rukun iman
mempertahankan diri

Secara tidak langsung dan Diajar di istana, masjid, pondok,


melalui pemerhatian CARA BELAJAR madrasah,surau atau di rumah
guru agama.

Membolehkan individu berdikari Melahirkan individu yang


TUJUAN berakhlak mulia,bersopan dan
berhemah tinggi
87
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
88
SARAWAK
BAB 10
2/28/17
ISI KANDUNGAN

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


10.1 Sejarah Sarawak
10.2 Masyarakat Sarawak
10.3 Kegiatan Ekonomi
10.4 Kegiatan sosiobudaya

89
2/28/17
10.1 SEJARAH SARAWAK

Asal usul Berasal daripada nama batang


Sarawak @ sungai Sarawak

Penemuan sejarah Negeri pertama di Asia Tenggara


yang diduduki manusia iaitu 40,000

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


tahun dahulu.
Pertalian dengan Ditadbir oleh kerajaan Brunai sejak
Kesultanan Brunai dan sulu
abad ke-15

Dibahagi beberapa jajahan yang


ditadbir oleh pembesar
Sg Skrang Syarif sahap
Sg Sarawak Pageran Mahkota

Artifak yang ditemui Tembikar, kapak, pisau dari batu,


90
lukisan pada dinding.
Halaman 180-181
2/28/17
10.2 MASYARAKAT SARAWAK

Terdapat 27
kumpulan etnik

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Bahasa, budaya dan
cara hidup berbeza

Mengikut kawasan
penempatan

PENEMPATAN PENDUDUK
SARAWAK

Dataran pantai

Kawasan padat Lembah Sungai


penduduk bahagian barat Kuching

Kawasan antara 91
sg Kayan dengan
Sg. Mukah
TABURAN PENEMPATAN KUMPULAN

2/28/17
ETNIK MENGIKUT KAWASAN

KUMPULAN KUMPULAN
PENEMPATAN KAWASAN
ETNIK

Kuching,simanggang, Sibu, Mukah,


ORANG MELAYU Oya dan Tanjung Datu

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PERSISIRAN PANTAI Lembah Utara Rajang, Mukah
ORANG MELANAU Dan Bintulu

Sg. Saribas, Sg. Skrang, Sgbatang Lupar


IBAN
dan Sg. Rajang

BIDAYUH Singgai, sodong dan Sg Kayan


LEMBANGAN SUNGAI
KENYAH Batam Baram, Ulu Batang, Rajan dan
Balai

Lembah terusan dan Sg. Baram

KELABIT Kawasan hutan Baram dan


PEDALAMAN Sg. Rajang
PENAN
Kawasan kaki bukit dan gunung
92di
utara Sarawak dan kawasan
MURUT Sg. Trusan dan Limbang
2/28/17
10.3 KEGIATAN EKONOMI

KEGIATAN EKONOMI

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Perdagangan Sara Diri

Perlombongan Pertanian

93
2/28/17
10.4 KEGIATAN SOSIAL BUDAYA

Pendidikan
Agama Dan
Kepercayaan

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Kegiatan Sosial Budaya

Kebudayaan Peraturan Dan


Adat Resam

94
2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
95
BAB 11
SABAH
2/28/17
ISI KANDUNGAN

11.1 Sejarah sabah

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


11.2 Masyarakat Sabah
11.3 Kegiatan Sosiobudaya
11.4 Kegiatan Ekonomi

96
2/28/17
SABAH

11.1 SEJARAH SABAH

ASAL USUL NAMA SABAH


Barasal dari perkataan Sabau
Nama sejenis pisang
Masyarakat Bajau memanggilnya pisang Jaba

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Dipanggil Sabah kerana masyarakat disekitar pantai Sabah

kebanyakkanya menanam pisang ini sebagai bahan makanan

SISTEM PEMERINTAHAN SABAH


Sistem politik kesukuan
Sistem politik kesultanan
Sistem politik ketua bebas

SISTEM POLITIK KESULTANAN BRUNEI


Masalah perebutan kuasa (tahun 1662-1674)
97
Sultan Muhyiddin menyerahkan kuasa timur laut pada Sultan Sulu
Jajahan utara Sabah dikurniakan Sultan Brunei kepada Sultan Sulu akhir abad ke-
17
PENEMPATAN KAWASAN
11.2 MASYARAKAT SABAH

2/28/17
PENEMPATAN
KUMPULAN ETNIK
Pantai Barat Papar, Kimanis
Dan Sipitang

MELAYU-BRUNEI

PENDUDUK Pantai Barat dan Timur spt


Kota Belud, Papar, Semporna

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


PERSISIR BAJAU
dan Tuaran
PANTAI

SULUK
Pantai Timur spt Semporna,
Lahad Datu, Tawau
Dan Kudat

PENDUDUK
LEMBAH KADAZANDUSUN
PANTAI Pantai Barat dan Pedalaman
di Penampang, Tambunan,
Ranau, Papar dan
Kudat

PENDUDUK MURUT
PEDALAMAN Tenom, Persiangan, 98
Keningau dan Rundum
2/28/17
11.3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA

JENIS-JENIS PENDIDIKAN

Jenis Pendidikan Huraian Perkara yang Diajar

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Formal Terhad dan hanya Membaca Al-Quran dan
tertumpu pada pendidikan menulis jawi
Agama Islam

Tidak Formal Dipelajari oleh kanak- Kemahiran seperti


kanak melalui keluarga memancing, berguru,
atau masyarakat menyumpit dan menternak

99
2/28/17
ADAT

ETNIK ADAT HURAIAN

Kadazan Adat pertanian Monoginit


dusun upacara memuja semangat padi semasa menanam dan menuai padi
Selepas menuai, salah satu perayaan
penting ialah Pesta Menuai

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Tarian Sumazau dipersembahkan

Bajau Adat Perkahwinan Diadakan pd 14 dan 15 haribulan Hijrah kerana cahaya bulan terang
menandakan pengantin murah rezeki
Acara Maglamilami iaitu menjamu selera dan menyaksikan hiburan

Murut Adat Kematian Bila berlaku kematian saudara-mara memukul tiang rumah
Mayat dibersihkan dan pakai pakaian sebelum dikebumikan
dalam posisi duduk
Mayat dibakar dalam tembikar dan disimpan dalam rumah selama 7
hari.

100
2/28/17
AGAMA DAN KEPERCAYAAN

KADAZAN DUSUN ETNIK MURUT

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Animisme KEPERCAYAAN Animisme

Kinorohingan TUHAN Aki Kopuno

Gunung Antulai /
Percaya roh mati akan GUNUNG Ann / Hantu
pergi ke Gunung Kinabalu sebagai tempat suci

Bobohizan BOMOH Babalian


101
2/28/17
TARIAN

ETNIK TARIAN UPACARA

Murut Magunatip Ditarikan dalam majlis


menyambut perayaan Hari
Magavau iaitu memuja semangat

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


padi

Kadazan Sumazau Ditarikan semasa sambutan:


Dusun Pesta Menuai
Majlis Perayaan
Majlis tertentu
Murut Mangalang Ditarikan dalam upacara :
Menyambut tetamu jauh
Berpindah rumah
Hari Monggotom
102
11.4 KEGIATAN EKONOMI

2/28/17
Pertanian kekal
(Padi Sawah)
Pertanian
Pertanian Pindah
(Padi Huma)

Memungut Hasil Pendapat utama etnik Melayu-Brunei,


Laut Suluk dan Bajau

SARA DIRI

Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1


Orang Bajau penyelam &
pengutip hasil laut yang mahir

Memungut Sarang Pengeluar utama di Gua


Burung Gomantong, Sandakan

Memungut Hasil Dijalankan oleh orang Murut


Hutan

Melibatkan penduduk persisiran pantai :-


Teluk Kimanis,
PERIKANAN Teluk Brunei
Pantai Sandakan
Pantai Semporna Hasil laut dan beras

Barang dagangan
Hasil hutan
PERDAGANGAN 103
Perdagangan dengan China menggunakan wang

Perdagangan antara etnik secara tukar barang


2/28/17 Nota Sejarah Lengkap Tingkatan 1
104