Anda di halaman 1dari 22

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MEDIA

ERA PERCETAKAN
Teknologi percetakan telah wujud di negara
China pada tahun 1401 dengan terciptanya
kertas dan mesin taip cerai di China
Bermula pada tahun 1451, mesin cetak
dicipta oleh Gutenberg dari Jerman
Buku dicetak dan diedarkan
ERA TELEKOMUNIKASI
Bermula pada 1844 dengan penciptaan
telegraf oleh Morse
Ia membolehkan seseorang berkomunikasi
dari jarak jauh
Contoh: TV, radio, telefon
ERA KOMUNIKASI INTERAKTIF
1876 Alexnder Graham Bell mencipta
electrical speech machine.
Bermula pada tahun 1946 komputer
diperkenalkan
Masyarakat aktif untuk memiliki maklumat
Teknologi pada era ini membolehkan integrasi
pelbagai media dan menghasilkan
kepelbagaian fungsi
MEDIA CETAK
2200 SM Dokumen bertulis diatas
papyrus yang tertua
200SM Gazet Ti Pao diedarkan kepada
pegawai-pegawai China
105 TSai Lun mencipta kertas
600 Buku dicetak di China
765 Buku bergambar dicetak di Jepun
950 Buku berbentuk lipatan di China
MEDIA CETAK (samb)
1451 Gutenberg mula menggunakan alat
cetak
1495 Kilang kertas dibina di England
1609 Akhbar dicetak secara kerap di negara
Jerman
1639 Mesin cetak pertama di Amerika
1690 Public Occurances akhbar pertama di
Amerika
1710 Le Blon mencipta mesin untuk membuat
kertas di Perancis
1833 Harga akhbar 1 penny di New York
1995 Beberapa akhbar harian utama di
Amerika Syarikat mengadakan rangkaian
suratkhabar online
MEDIA ELEKTRONIK: TELEFON
1794 Sistem penghantaran isyarat
yang menghubungkan Paris
dan Lille di Perancis
1810 Telegraf electro-chemical
dibina di negara Jerman
1838 Morse memperkenalkan telegraf
elektrik di Amerika. Sistem
kod Morse diperkenalkan dengan
penghantaran huruf pertama
dalam bentuk S
MEDIA ELEKTRONIK: TELEFON
cont
1847 Penggunaan telegraf sebagai alat
perdagangan
1851 Kabel diletakkan di Selat
Inggeris (English Channel)
1865 Kabel dasar laut Altantik antara
Amerika dengan Eropah
1876 Alexander Graham Bell mencipta
telefon
1893 Guglielmo Marconi mencipta
telegraf tanpa wayar atau dawai
RADIO
1873 Maxwell mengemukakan
teori gelombang radio
1878 Mikrofon telah dicipta
1888 Heinrich Hertz membuktikan
gelombang radio
1901 Guglielmo Marconi
menggunakan tuned
receiver & transmitter. Beliau
menghantar signal radio melintasi
lautan Atlantik
RADIO (samb..)
1906 Rancangan muzik dan suara
disiarkan di Amerika
1919 Radio gelombang pendek (short
wave) diperkenalkan
1929 Radio dalam kereta diperkenalkan
1933 Armstrong mencipta sistem
gelombang udara (FM)
1938 Drama radio perang dunia (War of
the World) di Amerika Syarikat)
1940 Bunyi stereo diperkenalkan
RADIO (samb..)
1952 Radio transistor kecil
diperkenalkan oleh syarikat Sony di
Jepun
1954 Bilangan set radio mengatasi
bilangan akhbar harian di dunia
1963 Kaset audio dicipta di Belanda
1984 Pemain cakera padat (CD)
mula dipasarkan
TELEVISYEN
1874 Carey mencipta selenium
mosaic untuk menghantar
gambar
1878 Crookes mencipta tiub sinar katod
1880 Leblanc menggubal teori
menghantar gambar secara pecahan
1902 Pengimbas dapat menghantar dan
menerima gambar
1907 Rosing mengemukakan teori
televisyen di Russia
TELEVISYEN (samb)
1935 Tv elektronik very high frequency
(VHF)
1936 Olimpik Berlin disiarkan oleh tv litar
tertutup (close circuit)
1938 tv warna dipamerkan oleh Baird
secara langsung
1939 Siaran tv biasa dimulakan
1949 Antena tv masyarakat (community
antenna tv) asas kepada tv kabel
1950 Siaran tv warna dimulakan
MEDIA BARU: KOMPUTER
1820 Arithmometer, idea awal mesin kira
1834 Charles Babbage mencipta mesin analytical,
permulaan komputer
1843 Notes menerangkan tentang komputer diterbitkan
1887 Mesin pengira pelbagai fungsi comptometer
dikeluarkan
1919 Litar flip flop dicipta untuk membantu komputer
mengira
1930 Bush memperkenalkan protaip komputer analog
differential analyzer
1936 Makmal Bell mencipta mesin cetak yang
mengenal suara
1937 Stibitz mencipta kalkulator elektrik digital
1941 Zuses Z3 komputer pertama yang sikawal oleh
perisian
1942 Atanasoff membina komputer elektronik digital
yang pertama
1944 Harvards Mark 1 komputer digital pertama yang
digunakan dalam perkhidmatan
KOMPUTER (Samb)
1946 ENIAC memulakan era komputer elektronik
moden
1951 Komputer mula dijual kepada orang ramai
1957 FORTRAN bahasa komputer tahap tinggi yang
pertama
1959 Mikrochip dicipta
1962 Komputer mini diperkenalkan
1969 ARPAnet, rangkaian komputer yang awal,
permulaan internet
1970 Cakera liut mendapat sambutan
1971 Intel mencipta microprocessor
1981 Komputer peribadi dari IBM. Komputer laptop
diperkenalkan
1984 Komputer Apple Macintosh
SEJARAH &
PERKEMBANGAN MEDIA
KOMUNIKASI DI
MALAYSIA
MEDIA CETAK
Bermula pada tahun 1805 surat khabar mula dicetak
dan diedarkan kepada orang ramai
Media Guide 99 tahun 1998, terdapat 34 jenis akhbar
harian di negara ini
dicetak dalam bahasa Melayu, 10 dicetak dalam
bahasa Inggeris, 15 dalam bahasa Cina dan 4 dalam
bahasa Tamil
Jumlah akhbar yang diedarkan 2,395.083
Tahun 1998 115 jenis majalah yang diterbitkan setiap
bulan & 20 jenis majalah diterbitkan setiap minggu
Majalah diterbitkan dalam Bahasa Melayu, Bahasa
Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
MEDIA ELEKTRONIK
1937 Radio memulakan siarannya
Siaran bermula dari Bukit Caldecott,
Singapura, berpindah ke Kuala Lumpur pada
tahun 1959
1992 Siaran radio telah ditukar daripada
AM kepada FM
Radio swasta beroperasi pada tahun 1989
Siaran tv bermula pada tahun 1963
Siaran tv warna bermula pada tahun 1978
MEDIA ELEKTRONIK
(samb)
Siaran tv swasta bermula pada tahun 1984
1995 Siaran tv berbayar iaitu Mega TV
1996 Perkhidmatan siaran tv melalui satelit
ASTRO (penyiaran digital)
Perkhidmatan Mega TV telah diberhentikan
pada Oktober 2001
MEDIA BARU
1966 pembelian komputer oleh LLN
Pemasangan komputer peribadi 610,000
unit pada tahun 2000
Perkhidmatan telefon 1874 & Jabatan
Telekomunikasi negara ditubuhkan pada
tahun 1946
4,650,410 juta orang pengguna telefon
tetap, 2,265,400 pengguna telefon mudah
alih
Internet Rangkaian Komputer Malaysia
(Rangkom) diwujudkan pada tahun 1987
MEDIA BARU (Samb)
MIMOS ditubuhkan pada tahun 1985, telah memainkan
peranan penting dalam merealisasikan perkhidmatan
internet kerana projek Rangkom diperbesarkan
menjadi projek JARING (Joint Advanced Research
Integrated Network) pada tahun 1991
Projek ini mempromosikan pertukaran maklumat dan
pembangunan pangkalan data melalui capaian internet
dengan kos yang tidak membebankan
Jaring telah disambungkan kepada internet melalui
hubungan satelit antara Malaysia dengan Amerika
Syarikat pada tahun 1992 dan JARING menjadi Internet
Service Provider yang pertama
MEDIA BARU (Samb)
TMNET sebagai ISP kedua pada tahun 1996
Maxis sebagai ISP ketiga dan Time Telekom
sebagai ISP keempat pada tahun 1999
1,157,384 pengguna internet pada tahun
2000