Anda di halaman 1dari 43

Taklimat Program NILAM Yang Ditambahbaik

Tarikh : 24 Januari 2017 (Selasa) Masa : 8.30pagi - 1.00petang


Tempat : BTPN Terengganu

Masa Perkara
Konsep Pelaksanaan
2.00 ptg

Cara Perekodan
3.00 ptg

Soal Jawab
4.00 ptg

4.30 ptg Tamat


SEKTOR PSP, UNIT PENGURUSAN NILAM, BTP
OBJEKTIF

melestarikan budaya pembacaan berkualiti, membantu proses


pencarian ilmu pengetahuan, membina kemahiran, penguasaan
literasi maklumat dan digital sepanjang hayat;

menyediakan murid Malaysia untuk menjawab soalan yang menguji


pemikiran aras tinggi (KBAT) yang menguji keupayaan menaakul,
membuat refleksi, dan menilai melalui aktiviti pengayaan;

menggalakkan penglibatan semua warga sekolah dalam


pelaksanaan program dan aktiviti membaca merentasi kurikulum.

menggalakkan penglibatan masyarakat/komuniti setempat/


pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan
PERBANDINGAN
Perbandingan NILAM sedia ada NILAM ditambah baik

FOKUS DAN Kuantiti buku dibaca dan Kuantiti dan kualiti bahan bacaan
PENDEKATAN rumusan Aktiviti bacaan diikuti pelbagai
NILAM Jauhari, Rakan aktiviti pengayaan
Pembaca Semua murid terlibat dalam aktiviti
Menggalakkan pelibatan murid lelaki

PELIBATAN Semua murid Tahun 1-6, Murid pra sekolah Tingkatan 5


MURID,GURU, Peralihan Tingkatan 5 Pendidikan Khas, Kolej Vokasional dan
IBUBAPA DAN Guru bahasa Tingkatan 6
KOMUNITI Galakan Ibu bapa Semua guru terlibat
Pemantauan berkala oleh Guru
kelas/Guru NILAM/Guru GPM
Ibu bapa, komuniti setempat,
pertubuhan kerajaan dan bukan
kerajaan
KUALITI BUKU, Semua jenis buku Mengambil kira kesesuaian bahan
JENIS BAHAN Buku bacaan
BACAAN DAN Menulis rumusan Buku dan bahan bacaan dalam
PEMBUKTIAN Disahkan oleh guru pelbagai format dan sumber
Pelbagai aktiviti selepas
pembacaan
Semua guru boleh sahkan

Kuantiti buku dibaca Melestari budaya pembacaan


dan rumusan berkualiti
OBJEKTIF Menjana idea untuk Tumpuan kepada literasi dan Ilmu
menggalak murid Mengalakkan kemahiran abad ke 21
membaca Pelibatan semua guru, ibubapa dan
role model murid komuniti
banyak membaca
PROGRAM NILAM YANG DITAMBAHBAIK
Gabungan Aktiviti Pembacaan
( Kuantiti Dan Kualiti Bahan)

Fokus
Kepada Aktiviti-Aktiviti Pengayaan Selepas Pembacaan
Kualiti ( Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran
Selepas Pembacaan)
Pembacaan

Pelbagai Bahan Dibaca


Sekolah Rendah
Pra-sekolah (P.khas, Thn 1-
Thn 6)
Kumpulan
Sasaran

Pra Diploma
Sekolah ( Kolej Vokasional)dan
Menengah Tingkatan 6
BAHAN BACAAN

BAHAN BUKAN
BUKU BUKU

BUKU BERBENTUK BUKU


E-BOOK BAHAN BAHAN BUKAN
FIZIKAL BERCETAK BERCETAK
Murid Yang Lemah/Murid Pemulihan

BAHAN BUKAN BUKU


(BAHAN BUKAN CETAK)

BAHAN BUKAN BUKU


(BAHAN BERCETAK)
Tugas Guru Mata Pelajaran/ Guru Kelas

Menggalakkan murid

Menyemak dan mengesah

Membimbing murid melaksanakan


aktiviti-aktiviti pembacaan
Guru Menggalakkan Murid Membaca Atau Mencari Maklumat

Cara 1 Cara 2
Membaca/mencari maklumat
Murid membaca/mencari
atas permintaan guru (PdP)
maklumat kerana minat

Menjalankan aktiviti Murid menjalankan aktiviti


Pengayaan semasa PdP. pengayaan di sekolah,
Cth : bercerita,forum rumah,perpustakaan

Disahkan oleh

Guru Disahkan Oleh

Guru
Ibubapa, penjaga, guru.
IbuBapa / Komuniti
Galakan

Murid Membaca/ Mencari Maklumat

Melakukan Aktiviti Pengayaan

Disahkan Oleh

Ibubapa, Penjaga, Komuniti,NGO,Badan Kerajaan .


Tugas Pentadbir Sekolah

Memahami konsep

Memberi Taklimat

Memastikan Aktiviti
Berjalan Lancar
Bekerjasama
dengan Menggalakkan
pihak sekolah Tabiat
Membaca

Tugas PIBG
Di Sekolah

Perhimpunan

Program-program Anjuran Sekolah

PDP
Waktu Rehat
Waktu PSS
Masa Yang Sesuai Di Luar Waktu Persekolahan
Sekolah Rendah ( Pra Sekolah - Tahun 6)

Pengiktirafan

144 - 287
288 - 431

720 ke atas
432 - 575 576 - 719

Pengiktirafan
120 - 239 240 - 359

600 ke atas
360 - 479 480 - 599

Sekolah Menengah
( Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas)

Pengiktirafan
48 - 96 -
95 143

240
144 - 192 239
ke atas
191

SKOR ASPEK PENGLIBATAN BAGI PROGRAM NILAM YANG DITAMBAHBAIK (PAJSK)

MARKAH
PROGRAM NILAM
5 BINTANG 4 BINTANG 3 BINTANG 2 BINTANG 1 BINTANG
SEKOLAH 7 6 5 4 3
ZON/DAERAH/BAHAGIAN 8 7 6 5 4
NEGERI 9
KEBANGSAAN 10
Syarat Menyertai Program NILAM

Buku
Buku

Baca Salah Satu ATAU

Bahan Bukan Buku


Cara Perekodan
PROSEDUR PELAKSANAAN

Baca Buku / Bahan Bukan Buku

Tulis Rumusan ( Wajib) Catat Dalam Buku


dan Catat Dalam Buku
Rekod Bacaan
Aktiviti Pengayaan yang lain RekodNILAM
Bacaan
NILAM

Pengesahan (Guru , Ibubapa.)


SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN
SEKOLAH RENDAH
Mata Ganjaran Bahan Buku
JUMLAH MUKA
MATA
BIL KUMPULAN PEMBACA SURAT KOD
MIN MAX GANJARAN

Buku kanak-
40 10 R1.10
kanak

SEKOLAH RENDAH 41 60 20 R1.20

1. (PRA SEKOLAH, P.KHAS, 61 80 30 R1.30


TAHUN 1 - TAHUN 6) 81 100 40 R1.40

Lebih
101 50 R1.50
daripada 101
SENARAI MATA GANJARAN BAGI BAHAN BACAAN
SEKOLAH MENENGAH
Mata Ganjaran Bahan Buku
JUMLAH MUKA

SURAT MATA KOD


BIL KUMPULAN PEMBACA GANJARA
MIN MAX N

31 60 10 M1.10
SEKOLAH MENENGAH 61 90 20 M1.20
91 120 30 M1.30
2. (PERALIHAN - 121 150 40 M1.40
PRA DIPLOMA) Lebih
151 50 M1.50
daripada 151
MATA GANJARAN BAHAN BUKAN BUKU
MATA
BIL BAHAN BERCETAK / BAHAN BUKAN CETAK KOD
GANJARAN

1. Jurnal 5 G5

2. Laporan / Majalah 4 G4

Risalah / Brosur / Artikel / Rencana / Peta / Cerpen/ E-


Bahan Pembelajaran/ Kit Pembelajaran/ Bahan Bantu
3. 3 G3
Belajar CD Perisian Pendidikan/ Video Klip Berinformasi
Ceramah dan Program-Program Ilmiah

4. Katalog/ Manual Pengguna / Buku Skrap / Buletin 2 G2

5. Carta/ Poster / Komik 1 G1


95 m/s

95
Video Klip
Berinformasi

Video Klip
Berinforma
si
(WAJIB)

(Melukis / peta minda / catatan)

- Contoh

ISTANA IDAMAN

siti
+
siti
2

Aktiviti - Melukis
JENIS AKTIVITI PENGAYAAN
Tunjuk cara Mencipta lirik lagu

Membaca bersama Radio Sekolah

Buku Skrap Syarahan

Lakonan / sketsa Forum

Resensi Buku/ Mengulas menghasilkan buku /

buku/ Menulis

Bicara Buku
Berpantun Bercerita

Lukisan/poster Deklamasi sajak


Tambah bilangan sebelum dengan bilangan semasa
(6.2.20
6.2.201 17)
7

siti

Jumlah Sebelum (5.2.201 Jumlah Semasa (6.2.20


7) 17)

3 1 3 2

5 6
BAHAN BUKU - BUKU FIKSYEN
Antara cerita yang terdapat dalam buku-buku fiksyen:

Cerita Misteri Cerita Sejarah Cerita Lagenda Cerita Binatang Cerita Rakyat Cerita Sains

Cerita Sukan Cerita Seram Cerita Khayalan Cerita Dongeng Cerita Teladan Cerita Penyiasatan
BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN
Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta

Buku Rujukan
Terdiri daripada
Rujukan Am Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam

Rujukan Khas Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Jurnal

G5

Jurnal lengkap
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK

Laporan Majalah

G4

Laporan lengkap
Senashkah
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK
Peta Rencana Cerpen Artikel

Surat khabar & majalah

Daripada surat khabar/


maklumat Berilmiah Berilmiah
majalah,website,blogs

G3 Risalah / Brosur

HANYA HARGA SAHAJA

Maklumat dan berilmiah Tidak ada maklumat berilmiah


BAHAN BUKAN BUKU -BAHAN BUKAN CETAK
Video klip berinformasi
Video berilmiah

CD Perisian Pendidikan

G3
Maklumat berilmiah

Kit pembelajaran

Ceramah
Program Berilmiah
Bahan pembelajaran dari web E-Bahan Pembelajaran
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BERCETAK
Katalog Manual pengguna
HANYA HARGA
SAHAJA

Maklumat berilmiah
Mempunyai maklumat berilmiah
Tidak ada maklumat
Ada maklumat yang disampaikan

G2 Buletin
berilmiah

Buku Skrap
G2
Senashkah
Maklumat berilmiah
BAHAN BUKAN BUKU BAHAN BUKAN BERCETAK

Komik Poster Carta


G1
G1

Maklumat berilmiah/Bermoral
Maklumat berilmiah Maklumat yang
berilmiah

Guru boleh mempertimbangkan mata ganjaran mengikut kandungan buku itu.

Buku Komik jenis bukan fiksyen Dikira sebuah


Buku
Perkara-perkara Yang Penting
Aktiviti Pengayaan yang diusahakan oleh murid sahaja.

Rumusan adalah wajib

SKALA PENARAFAN IQ NILAM

< 1 = TIDAK MENCAPAI TAHAP NILAM


1 = BAIK DAN MENCAPAI TAHAP NILAM
> 1 = BAIK DAN MELEPASI TAHAP NILAM

Purata bahan yang dibaca mestilah lebih daripada 24 supaya mencapai KPI.

Jumlah aktiviti mestilah sama ATAU lebih daripada jumlah bahan.

Buku teks atau buku yang dibekalkan oleh KPM tidak boleh dikira sebagai bahan bacaan
tambahan
Template

Satu Sistem IQ NILAM sedang dibangunkan.


SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai