Anda di halaman 1dari 7

L I M AT S I S T E M S A H S I A H

TAK
D I RI MU R I D ( SS D M )
IPLI N SMK SUNGA I KERTAS
OLEH: UNIT DIS
DEFINISI SSDM

SISTEM SAHSIAH DIRI MURID


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TELAH MENAIKTARAF SISTEM SALAH LAKU MURID (SSDM) YANG
MEREKOD DAN MENGUMPUL SALAH LAKU MURID KEPADA SISTEM SAHSIAH MURID (SSDM) VERSI 2.0

DATA YANG DIPROSES MELALUI SISTEM TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN BAGI PERANCANGAN DASAR DAN
PELAKSANAAN PROGRAM SERTA AKTIVITI BAGI MENGATASI MASALAH DISIPLIN DI SEMUA PERINGKAT
SECARA BERFOKUS
CIRI-CIRI PENAMBAHBAIKAN
DAFTAR MASUK GURU UNTUK TUJUAN PELAPORAN KES SALAH LAKU MURID
DAFTAR MASUK GURU DISIPLIN UNTUK TUJUAN TINDAKAN DAN HUKUMANDAFTAR MASUK PENGETUA
UNTUK TUJUAN PENGESAHAN TINDAKAN/HUKUMAN

DAFTAR MASUK GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING UNTUK TUJUAN INTERVENSI


PEREKODAN AMALAN BAIK
PEREKODAN SAHSIAH DIRI MURID
PENJANAAN SURAT AMARAN DAN TINDAKAN/HUKUMAN
LAMAN WEB SSDM 2.0

BUKA INTERNET BROWSER SEPERTI GOOGLE CHROME, MOZILLA FIREFOX ATAU INTERNET EXPLORER
TAIP LAMAN WEB : HTTP://SSDM.MOE.GOV.MY
ID & PASSWORD
LOG IN GURU BIASA:
ID: BEA7613
PW: DISPBEA7613
LOG IN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING:
ID: NO KAD PENGENALAN
PW: GKK
LOGIN KETUA GURU DISIPLIN:
LOG IN PENOLONG KANAN HEM:
LOG IN PENGETUA: